Tiếp tục theo dõi biến động cử tri

Theo Thường trực Ủy ban Bầu cử huyện Dầu Tiếng, mặc dù việc điều tra, nắm bắt tình hình biến động nhân hộ khẩu, số lượng cử tri, nhất là cử tri tạm trú còn gặp nhiều khó khăn do có biến động liên tục, tuy nhiên hiện các xã, thị trấn vẫn đang tiếp tục thống kê, rà soát, theo dõi việc biến động cử tri để kịp thời tổng hợp và điều chỉnh.

Báo cáo số lượng cử tri tính đến thời điểm 29-4 trên địa bàn huyện là 89.689 cử tri (tăng 369 cử tri so với thời điểm 23-4. Theo quy định, UBND các xã, thị trấn sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri. Đến trước 7 giờ ngày 22-5- 2021 dừng điều chỉnh biến động danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu.

Đ.H


Bình Dương 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *