Kiến thức

Thị thực là gì? Toàn bộ quy định cần biết về thị thực

Ngày nay, nhu cầu đi du hý, du học hay sinh sống và làm việc ở nước ngoài của mọi người càng ngày càng cao. Ko chỉ ở Việt Nam, nhu cầu này của người dân các nước cũng gần giống. Để nhập cảnh vào 1 đất nước khác, nhu yếu thị thực. Vì thế, visa tốt thị thực du hý gì? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của X để được trả lời những thắc mắc và biết thêm thông tin cụ thể về thị thực du hý Thep pháp luật.

Thi Thuc

Thị thực du hý

1. Thị thực là gì?

Định nghĩa thị thực tốt thị thực du hý được khái niệm như sau:

Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 thì thị thực là loại hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Nam giới.

Visa lúc dịch sang tiếng Anh là “visa”. “Thị thực” là 1 từ được sử dụng bình thường và lừng danh hơn so với thời hạn thị thực được quy định trong Luật.

Cần phân biệt, visa và hộ chiếu là 2 định nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Theo Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, hộ chiếu là hồ sơ thuộc sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam để xuất, nhập cảnh. chứng cớ về quốc tịch và tính danh.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, xuất cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam 5 2019, thị thực được cấp vào hộ chiếu, cấp riêng hoặc giao dịch điện tử. Thị thực được cấp phê chuẩn giao dịch điện tử là thị thực điện tử.

Thị thực có trị giá 1 lần hoặc nhiều lần khi mà thị thực điện tử chỉ có trị giá 1 lần. Theo quy định của luật pháp, căn cứ vào phân loại trị giá sử dụng của thị thực hiện tại có 2 loại thị thực, đấy là:

– Visa nhập cảnh 1 lần, có trị giá sử dụng 1 lần trong khoảng 12 tháng.

– Visa nhập cảnh nhiều lần, có trị giá sử dụng nhiều lần trong thời hạn ko quá 12 tháng.

Thị thực nhập cảnh 1 lần hoặc nhiều lần có thời hạn ko quá 12 tháng được cấp cho người vào Việt Nam tiến hành dự án theo Giấy phép đầu cơ hoặc giao kèo cộng tác với cơ quan, tổ chức của Việt Nam; người đang làm việc tại các cơ quan nước ngoài đặt tại Việt Nam và người nhà thích đồng hành.

Thị thực nhập cảnh 1 lần hoặc nhiều lần có thời hạn ko quá 06 tháng cấp cho người được cơ quan, tổ chức, tư nhân mời nhập cảnh Việt Nam ko thuộc các trường hợp trên.

  • Ngày nay, visa chẳng thể biến đổi mục tiêu, trừ các trường hợp sau:

– Có hồ sơ chứng minh là nhà đầu cơ hoặc đại diện của tổ chức nước ngoài đầu cơ vào Việt Nam theo quy định của luật pháp Việt Nam;

Có hồ sơ chứng minh quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con với người mời, người bảo lãnh;

– Được cơ quan, tổ chức mời hoặc bảo lãnh tới làm việc và có giấy phép lao động hoặc công nhận ko thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của luật pháp về lao động;

– Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc công nhận ko thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của luật pháp lao động.

2. Có bao lăm loại thị thực?

Visa tốt thị thực du hý Chi tiết, theo quy định tại Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi, bổ sung 2019), có 27 loại thị thực có ký hiệu như sau:

– NG1 – Cấp cho thành viên Đoàn do Tổng Bí thơ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ mời.

– NG2 – Cấp cho thành viên Đoàn do Túc trực Ban Bí thơ, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đoàn trưởng mời. của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chánh án Tòa án quần chúng vô thượng, Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng vô thượng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; thành viên đoàn khách cùng cấp Bộ trưởng và tương đương, Bí thơ Tỉnh ủy, Bí thơ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng quần chúng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương.

– NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người ô sin theo nhiệm kỳ.

– NG4 – Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế của Liên hiệp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi đồng hành nhau; khách thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ.

– LV1 – Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Chiến trận Non sông Việt Nam, Tòa án quần chúng vô thượng, Viện kiểm sát quần chúng vô thượng, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các tỉnh ủy, thành ủy, hội đồng quần chúng, ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.

– LV2 – Cấp cho người vào làm việc với tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương nghiệp và Công nghiệp Việt Nam.

– LS – Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

– ĐT1 – Cấp cho nhà đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu cơ vào Việt Nam với số vốn góp từ 100 tỷ đồng Việt Nam trở lên hoặc đầu cơ vào ngành, nghề dành đầu tiên đầu cơ, lĩnh vực khuyến mại đầu cơ do Chính phủ quyết định.

– DT2 – Cấp cho nhà đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu cơ vào Việt Nam với số vốn góp từ 50 tỷ đồng Việt Nam tới dưới 100 tỷ đồng Việt Nam hoặc đầu cơ vào ngành, nghề được Chính phủ quyết định đầu cơ tăng trưởng.

– DT3 – Cấp cho nhà đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu cơ vào Việt Nam với vốn góp từ 03 tỷ đồng tới dưới 50 tỷ đồng.

– DT4 – Cấp cho nhà đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu cơ vào Việt Nam với số vốn góp dưới 03 tỷ đồng Việt Nam.

– DN1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc với các công ty, tổ chức khác có nhân cách pháp nhân theo quy định của luật pháp Việt Nam.

– DN2 – Cấp cho người nước ngoài để kinh doanh dịch vụ, thành lập hiện diện thương nghiệp, tiến hành các hoạt động khác theo điều ước quốc tế nhưng mà Việt Nam tham dự.

– NN1 – Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

– NN2 – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương gia nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức nghề nghiệp khác của nước ngoài tại Việt Nam.

– NN3 – Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương gia nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức nghề nghiệp khác của nước ngoài tại Việt Nam.

– DH – Cấp cho người vào tập sự, học tập.

– HN – Cấp cho người đi dự hội nghị, hội thảo.

– PV1 – Cấp cho phóng viên, tạp chí thường trú tại Việt Nam.

– PV2 – Cấp cho phóng viên, tạp chí hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.

– LD1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có công nhận ko thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp Điều ước quốc tế nhưng mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

– LD2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động.

– DL – Cấp cho người vào du hý.

– TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, DT1, DT2, DT3, NN1, NN2, DH, PV1, LD1, LD2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

– VR – Cấp cho người đi thăm thân hoặc vào mục tiêu khác.

– SQ – Cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này (Người có quan hệ công việc với cơ quan cấp thị thực Việt Nam định cư ở nước ngoài và vợ, chồng, con, người lệ thuộc của họ). văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại; người có giấy bảo lãnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước đặt tại nước sở tại).

– EV – Thị thực điện tử.

3. Điều kiện để được cấp thị thực Việt Nam.

Điều kiện để được cấp thị thực hay còn gọi là thị thực du hý Chi tiết Việt Nam như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật xuất nhập cảnh của người nước ngoài (sửa đổi 2019), điều kiện để được cấp thị thực Việt Nam bao gồm:

Có hộ chiếu hoặc hồ sơ có trị giá chuyển di quốc tế.

– Có cơ quan, tổ chức, tư nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại Điều 16a, Điều 16b và khoản 3 Điều 17 của Luật này.

– Ko thuộc trường hợp chưa được nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này.

– Các trường hợp sau đây lúc xin visa phải có các hồ sơ chứng minh mục tiêu nhập cảnh:

+ Người nước ngoài phải có hồ sơ chứng minh việc đầu cơ tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu cơ;

+ Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có Giấy phép hành nghề luật sư theo quy định của Luật luật sư;

+ Người nước ngoài vào làm việc phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động;

+ Người nước ngoài vào học phải có văn bản đồng ý của nhà trường, cơ sở giáo dục Việt Nam.

Riêng thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài có hộ chiếu ko thuộc nhân vật quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này.

Các vấn đề liên can tới thị thực, thị thực du hý và các quy định luật pháp nhu yếu khác đã được thể hiện cụ thể và chi tiết trong bài viết. Lúc bạn biết các quy định về thị thực du hý sẽ giúp chủ thể tiến hành thủ tục xin visa 1 cách dễ ợt và thuận lợi hơn, tránh tốn nhiều thời kì và công huân.

Nếu bạn vẫn có câu hỏi liên can tới thị thực du hý cũng như các vấn đề liên can, vui lòng liên hệ ngay với X.

Doanh nghiệp Luật X chuyên phân phối các dịch vụ tham mưu luật pháp nhằm phục vụ nhu cầu của Quý người mua chỉ mất khoảng sớm nhất.

Hãy gọi điện trực tiếp cho chúng tôi theo số hotline 1900.3330 để được tham mưu cụ thể.

Bình chọn bài đăng


Thông tin thêm

Thị thực là gì? Toàn thể quy định cần biết về thị thực
#Thị #thực #là #gì #Toàn #bộ #quy #định #cần #biết #về #thị #thực
[rule_3_plain] #Thị #thực #là #gì #Toàn #bộ #quy #định #cần #biết #về #thị #thực

Nội dung bài viết:1.Thị thực là gì?2. Có mấy loại thị thực?3. Điều kiện được cấp thị thực Việt Nam.
 
Ngày nay, nhu cầu đi du hý, du học hoặc sinh sống, làm việc tại nước ngoài của người dân càng ngày càng cao. Ko riêng gì ở Việt Nam, nhu cầu này của người dân tất cả các nước khác cũng gần giống. Lúc muốn nhập cảnh vào đất nước khác, phải có thị thực. Vậy, thị thực hay thị thực du hý là gì? Hãy cùng theo dõi bài viết bên dưới của X để được trả lời thắc mắc và biết thêm thông tin cụ thể về thị thực du hý theo quy định luật pháp.

Thị thực du hý
1.Thị thực là gì?
Định nghĩa về thị thực hay thị thực du hý được khái niệm như sau:
Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, thị thực là loại hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.
Thị thực lúc dịch sang tiếng anh là “visa”. “Visa” là từ được dùng nhiều hơn và được nhiều người biết tới hơn so với thuật ngữ thị thực quy định trong Luật.
Cần phân biệt, thị thực và hộ chiếu là 02 định nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Theo Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, hộ chiếu là hồ sơ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân.
Theo khoản 2 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quả cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019, thị thực được cấp vào hộ chiếu, cấp rời hoặc cấp qua giao dịch điện tử. Thị thực cấp qua giao dịch điện tử là thị thực điện tử.
Thị thực có trị giá 1 lần hoặc nhiều lần còn thị thực điện tử chỉ có trị giá 1 lần. Theo quy định của luật pháp thì dựa trên phân loại về trị giá sử dụng thị thực hiện tại có 02 loại thị thực chi tiết là
– Thị thực 1 lần, có trị giá sử dụng 1 lần trong thời hạn ko quá 12 tháng.
– Thị thực nhiều lần, có trị giá sử dụng nhiều lần trong thời hạn ko quá 12 tháng.
Thị thực 1 lần hoặc nhiều lần có trị giá ko quá 12 tháng được cấp cho người vào Việt Nam tiến hành các dự án theo giấy phép đầu cơ hoặc giao kèo cộng tác với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam; người vào làm việc tại các cơ quan nước ngoài đặt tại Việt Nam và thân nhân cật ruột cùng đi.
Thị thực 1 lần hoặc nhiều lần có trị giá ko quá 6 tháng được cấp cho người được cơ quan, tổ chức, tư nhân mời vào Việt Nam ko thuộc trường hợp nêu trên.

Ngày nay, thị thực ko được biến đổi mục tiêu, trừ các trường hợp sau đây:

– Có hồ sơ chứng minh là nhà đầu cơ hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu cơ tại Việt Nam theo quy định của luật pháp Việt Nam;
– Có hồ sơ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với tư nhân mời, bảo lãnh;
– Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc công nhận ko thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của luật pháp về lao động;
– Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc công nhận ko thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của luật pháp về lao động.
2. Có mấy loại thị thực?
Thị thực hay thị thực du hý được phân chia chi tiết theo quy định tại Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019), có 27 loại thị thực với ký hiệu như sau:
– NG1 – Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thơ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.
– NG2 – Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Túc trực Ban Bí thơ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Chiến trận Non sông Việt Nam, Chánh án Tòa án quần chúng vô thượng, Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng vô thượng, Tổng Kiểm toán nhà nước; thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và tương đương, Bí thơ tỉnh ủy, Bí thơ thành ủy, Chủ tịch Hội đồng quần chúng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.
– NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người ô sin cùng đi theo nhiệm kỳ.
– NG4 – Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi cùng đi; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ.
– LV1 – Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Chiến trận Non sông Việt Nam, Toà án quần chúng vô thượng, Viện kiểm sát quần chúng vô thượng, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng quần chúng, Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.
– LV2 – Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương nghiệp và Công nghiệp Việt Nam.
– LS – Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
– ĐT1 – Cấp cho nhà đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu cơ tại Việt Nam có vốn góp trị giá từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu cơ vào ngành, nghề khuyến mại đầu cơ, địa bàn khuyến mại đầu cơ do Chính phủ quyết định.
– ĐT2 – Cấp cho nhà đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu cơ tại Việt Nam có vốn góp trị giá từ 50 tỷ đồng tới dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu cơ vào ngành, nghề khuyến khích đầu cơ tăng trưởng do Chính phủ quyết định.
– ĐT3 – Cấp cho nhà đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu cơ tại Việt Nam có vốn góp trị giá từ 03 tỷ đồng tới dưới 50 tỷ đồng.
– ĐT4 – Cấp cho nhà đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu cơ tại Việt Nam có vốn góp trị giá dưới 03 tỷ đồng.
– DN1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc với công ty, tổ chức khác có nhân cách pháp nhân theo quy định của luật pháp Việt Nam.
– DN2 – Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương nghiệp, tiến hành các hoạt động khác theo điều ước quốc tế nhưng mà Việt Nam là thành viên.
– NN1 – Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
– NN2 – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương gia nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
– NN3 – Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương gia nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
– DH – Cấp cho người vào tập sự, học tập.
– HN – Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo.
– PV1 – Cấp cho phóng viên, tạp chí thường trú tại Việt Nam.
– PV2 – Cấp cho phóng viên, tạp chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.
– LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có công nhận ko thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế nhưng mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
– LĐ2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.
– DL – Cấp cho người vào du hý.
– TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.
– VR – Cấp cho người vào thăm người nhà hoặc với mục tiêu khác.
– SQ – Cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này (Người có quan hệ công việc với cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại; Người có công hàm bảo lãnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước đặt tại nước sở tại).
– EV – Thị thực điện tử.
3. Điều kiện được cấp thị thực Việt Nam.
Điều kiện được cấp thị thực hay còn gọi là thị thực du hý Việt Nam chi tiết như sau:
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Xuất nhập cảnh của người nước ngoài (sửa đổi 2019), điều kiện được cấp thị thực Việt Nam gồm:
– Có hộ chiếu hoặc hồ sơ có trị giá chuyển di quốc tế.
– Có cơ quan, tổ chức, tư nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại Điều 16a, Điều 16b và khoản 3 Điều 17 của Luật này.
– Ko thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều  21 của Luật này.
– Các trường hợp sau đây yêu cầu cấp thị thực phải có hồ sơ chứng minh mục tiêu nhập cảnh:
+ Người nước ngoài vào đầu cơ phải có hồ sơ chứng minh việc đầu cơ tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu cơ;
+ Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư;
+ Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;
+ Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp thu của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam.
Riêng thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài có hộ chiếu và ko thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này.
Các vấn đề liên can tới thị thực, thị thực du hý và những quy định luật pháp nhu yếu khác đã được thể hiện chi tiết và cụ thể trong bài viết. Lúc nắm được các quy định về thị thực du hý sẽ giúp chủ thể tiến hành thủ tục xin cấp thị thực 1 cách dễ ợt và thuận lợi hơn, tránh mất nhiều thời kì và công huân.
Nếu quý người mua vẫn còn thắc mắc liên can tới thị thực du hý cũng như các vấn đề có liên can, hãy liên hệ ngay với X.
Doanh nghiệp luật X chuyên phân phối các dịch vụ tham mưu pháp lý phục vụ nhu cầu của người mua chỉ mất khoảng sớm nhất có thể.
Gọi trực tiếp cho chúng tôi theo hotline 1900.3330 để được tham mưu cụ thể.
 

Bình chọn post

#Thị #thực #là #gì #Toàn #bộ #quy #định #cần #biết #về #thị #thực
[rule_2_plain] #Thị #thực #là #gì #Toàn #bộ #quy #định #cần #biết #về #thị #thực
[rule_2_plain] #Thị #thực #là #gì #Toàn #bộ #quy #định #cần #biết #về #thị #thực
[rule_3_plain]

#Thị #thực #là #gì #Toàn #bộ #quy #định #cần #biết #về #thị #thực

Nội dung bài viết:1.Thị thực là gì?2. Có mấy loại thị thực?3. Điều kiện được cấp thị thực Việt Nam.
 
Ngày nay, nhu cầu đi du hý, du học hoặc sinh sống, làm việc tại nước ngoài của người dân càng ngày càng cao. Ko riêng gì ở Việt Nam, nhu cầu này của người dân tất cả các nước khác cũng gần giống. Lúc muốn nhập cảnh vào đất nước khác, phải có thị thực. Vậy, thị thực hay thị thực du hý là gì? Hãy cùng theo dõi bài viết bên dưới của X để được trả lời thắc mắc và biết thêm thông tin cụ thể về thị thực du hý theo quy định luật pháp.

Thị thực du hý
1.Thị thực là gì?
Định nghĩa về thị thực hay thị thực du hý được khái niệm như sau:
Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, thị thực là loại hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.
Thị thực lúc dịch sang tiếng anh là “visa”. “Visa” là từ được dùng nhiều hơn và được nhiều người biết tới hơn so với thuật ngữ thị thực quy định trong Luật.
Cần phân biệt, thị thực và hộ chiếu là 02 định nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Theo Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, hộ chiếu là hồ sơ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân.
Theo khoản 2 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quả cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019, thị thực được cấp vào hộ chiếu, cấp rời hoặc cấp qua giao dịch điện tử. Thị thực cấp qua giao dịch điện tử là thị thực điện tử.
Thị thực có trị giá 1 lần hoặc nhiều lần còn thị thực điện tử chỉ có trị giá 1 lần. Theo quy định của luật pháp thì dựa trên phân loại về trị giá sử dụng thị thực hiện tại có 02 loại thị thực chi tiết là
– Thị thực 1 lần, có trị giá sử dụng 1 lần trong thời hạn ko quá 12 tháng.
– Thị thực nhiều lần, có trị giá sử dụng nhiều lần trong thời hạn ko quá 12 tháng.
Thị thực 1 lần hoặc nhiều lần có trị giá ko quá 12 tháng được cấp cho người vào Việt Nam tiến hành các dự án theo giấy phép đầu cơ hoặc giao kèo cộng tác với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam; người vào làm việc tại các cơ quan nước ngoài đặt tại Việt Nam và thân nhân cật ruột cùng đi.
Thị thực 1 lần hoặc nhiều lần có trị giá ko quá 6 tháng được cấp cho người được cơ quan, tổ chức, tư nhân mời vào Việt Nam ko thuộc trường hợp nêu trên.

Ngày nay, thị thực ko được biến đổi mục tiêu, trừ các trường hợp sau đây:

– Có hồ sơ chứng minh là nhà đầu cơ hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu cơ tại Việt Nam theo quy định của luật pháp Việt Nam;
– Có hồ sơ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với tư nhân mời, bảo lãnh;
– Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc công nhận ko thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của luật pháp về lao động;
– Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc công nhận ko thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của luật pháp về lao động.
2. Có mấy loại thị thực?
Thị thực hay thị thực du hý được phân chia chi tiết theo quy định tại Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019), có 27 loại thị thực với ký hiệu như sau:
– NG1 – Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thơ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.
– NG2 – Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Túc trực Ban Bí thơ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Chiến trận Non sông Việt Nam, Chánh án Tòa án quần chúng vô thượng, Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng vô thượng, Tổng Kiểm toán nhà nước; thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và tương đương, Bí thơ tỉnh ủy, Bí thơ thành ủy, Chủ tịch Hội đồng quần chúng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.
– NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người ô sin cùng đi theo nhiệm kỳ.
– NG4 – Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi cùng đi; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ.
– LV1 – Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Chiến trận Non sông Việt Nam, Toà án quần chúng vô thượng, Viện kiểm sát quần chúng vô thượng, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng quần chúng, Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.
– LV2 – Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương nghiệp và Công nghiệp Việt Nam.
– LS – Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
– ĐT1 – Cấp cho nhà đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu cơ tại Việt Nam có vốn góp trị giá từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu cơ vào ngành, nghề khuyến mại đầu cơ, địa bàn khuyến mại đầu cơ do Chính phủ quyết định.
– ĐT2 – Cấp cho nhà đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu cơ tại Việt Nam có vốn góp trị giá từ 50 tỷ đồng tới dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu cơ vào ngành, nghề khuyến khích đầu cơ tăng trưởng do Chính phủ quyết định.
– ĐT3 – Cấp cho nhà đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu cơ tại Việt Nam có vốn góp trị giá từ 03 tỷ đồng tới dưới 50 tỷ đồng.
– ĐT4 – Cấp cho nhà đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu cơ tại Việt Nam có vốn góp trị giá dưới 03 tỷ đồng.
– DN1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc với công ty, tổ chức khác có nhân cách pháp nhân theo quy định của luật pháp Việt Nam.
– DN2 – Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương nghiệp, tiến hành các hoạt động khác theo điều ước quốc tế nhưng mà Việt Nam là thành viên.
– NN1 – Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
– NN2 – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương gia nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
– NN3 – Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương gia nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
– DH – Cấp cho người vào tập sự, học tập.
– HN – Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo.
– PV1 – Cấp cho phóng viên, tạp chí thường trú tại Việt Nam.
– PV2 – Cấp cho phóng viên, tạp chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.
– LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có công nhận ko thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế nhưng mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
– LĐ2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.
– DL – Cấp cho người vào du hý.
– TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.
– VR – Cấp cho người vào thăm người nhà hoặc với mục tiêu khác.
– SQ – Cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này (Người có quan hệ công việc với cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại; Người có công hàm bảo lãnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước đặt tại nước sở tại).
– EV – Thị thực điện tử.
3. Điều kiện được cấp thị thực Việt Nam.
Điều kiện được cấp thị thực hay còn gọi là thị thực du hý Việt Nam chi tiết như sau:
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Xuất nhập cảnh của người nước ngoài (sửa đổi 2019), điều kiện được cấp thị thực Việt Nam gồm:
– Có hộ chiếu hoặc hồ sơ có trị giá chuyển di quốc tế.
– Có cơ quan, tổ chức, tư nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại Điều 16a, Điều 16b và khoản 3 Điều 17 của Luật này.
– Ko thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều  21 của Luật này.
– Các trường hợp sau đây yêu cầu cấp thị thực phải có hồ sơ chứng minh mục tiêu nhập cảnh:
+ Người nước ngoài vào đầu cơ phải có hồ sơ chứng minh việc đầu cơ tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu cơ;
+ Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư;
+ Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;
+ Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp thu của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam.
Riêng thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài có hộ chiếu và ko thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này.
Các vấn đề liên can tới thị thực, thị thực du hý và những quy định luật pháp nhu yếu khác đã được thể hiện chi tiết và cụ thể trong bài viết. Lúc nắm được các quy định về thị thực du hý sẽ giúp chủ thể tiến hành thủ tục xin cấp thị thực 1 cách dễ ợt và thuận lợi hơn, tránh mất nhiều thời kì và công huân.
Nếu quý người mua vẫn còn thắc mắc liên can tới thị thực du hý cũng như các vấn đề có liên can, hãy liên hệ ngay với X.
Doanh nghiệp luật X chuyên phân phối các dịch vụ tham mưu pháp lý phục vụ nhu cầu của người mua chỉ mất khoảng sớm nhất có thể.
Gọi trực tiếp cho chúng tôi theo hotline 1900.3330 để được tham mưu cụ thể.
 

Bình chọn post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button