Tin tức Kinh tế

Thép Đà Nẵng: Hậu huỷ niêm yết, quý 2 lãi 45 tỷ đồng, gấp 32 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 617 tỷ đồng tăng 93% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt hơn 62 tỷ đồng cao gấp 7,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ các khoản chi phí Thép Đà Nẵng lãi sau thuế 45,2 tỷ đồng cao gấp hơn 32 lần quý 2/2020 – Đây cũng là quý lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của DNS.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.023 tỷ đồng tăng 69% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 85 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 10 tỷ đồng.

Năm 2021 Thép Đà Nẵng đặt ra mục tiêu doanh thu 1.650 tỷ đồng và lãi trước thuế 45 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, DNS đã đạt được khoảng 62% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 111% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Mới đây, toàn bộ 21,6 triệu cổ phiếu DNS đã hủy đăng ký giao dịch trên Upcom từ 13/7/2021. Nguyên nhân do Thép Đà Nẵng hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo ngày 11/6/2021 của UBCKNN. Thép Đà Nẵng chọn rời sàn khi kết quả kinh doanh khởi sắc, giá cổ phiếu tăng mạnh và thanh khoản thị trường được cải thiện rõ rệt.

Thép Đà Nẵng: Hậu huỷ niêm yết, quý 2 lãi 45 tỷ đồng, gấp 32 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Theo Cafef

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button