Thông tin hữu ích IT

Tắt lớp phủ màn hình trên Oppo

Bạn gặp khó khăn mỗi khi cấp quyền ứng dụng mà hiện lỗi lớp phủ màn hình. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt lớp phủ màn hình trên các dòng máy Oppop

Mình sẽ sử dụng sản phẩm Oppo F3 để hướng dẫn, các bạn có thể thực hiện như sau:

*Lưu ý: Bạn có thể áp dụng cho các sản phẩm khác của Oppo gặp lớp phủ màn hình.

Bước 1: Vào trung tâm bảo mật.

Bước 2: Chọn quyền bảo mât.

Bước 3: Quản lý cửa sổ thả nổi.

Bước 4: tắt hết các ứng dụng có quyền cho phép sử dụng cửa sổ thả nổi.

Bước 5: quay lại và chọn Quản lý quyền ứng dụng

Bước 2: Chọn ứng dụng cần dùng và cấp quyền cho ứng dụng này.

Bước 3: Sau khi cấp quyền xong bạn quay lại trình Quản lý cửa sổ thả nổi và bật lại quyền sử dụng của các ứng dụng bạn đã tắt.

Như vậy bạn đã tắt lớp phủ màn hình trên Oppo thành công.

Xem thêm:

>>> Hướng dẫn tắt lớp phủ màn hình

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button