Thông tin hữu ích IT

Run as Administrator là gì? Cách chạy ứng dụng bằng quyền Admin

Bạn đã từng bắt gặp cụm từ Run as administrator nhưng thắc mắc không hiểu nó là gì? Và cách cho phép khởi chạy ứng dụng bằng quyền Admin như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết này để giải đáp những thắc mắc trên nhé!

1. Run as Administrator là gì?

Khái niệm

Về bản chất, trên hệ điều hành Windows được chia ra rất nhiều tài khoản cho mọi người sử dụng và chỉ có tài khoản Administrator là tài khoản tối cao nhất – nắm mọi quyền thay đổi trên Windows.

Vai trò của Administrator

Khi bạn sử dụng tài khoản Administrator, bạn có thể thay đổi bất kỳ thứ gì trên Windows và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ người dùng. Tài khoản Administrator có thể thay đổi các thiết lập bảo mật, cài đặt phần mềm và truy cập tất cả các file trên máy tính…

2. Cách chạy ứng dụng bằng quyền Administrator

Chạy quyền Administrator thủ công

Bước 1: Click chuột phải vào ứng dụng mà bạn muốn chạy.

Bước 2: Chọn dòng Run as administrator.

Chọn dòng Run as administrator

Thiết lập quyền Administrator vĩnh viễn

Bước 1: Click chuột phải vào ứng dụng mà bạn muốn chạy > Properties.

Click chuột phải vào ứng dụng mà bạn muốn chạy > Properties.

Bước 2: Trong tab Compatibility > Chọn mục Run this program as an administrator.

Trong tab Compatibility > chọn mục Run this program as an Administrator.

Bước 3: Chọn Change settings for all user để thay đổi thiết lập này cho toàn bộ tài khoản trên máy tính > Chọn Apply > OK để hoàn tất cài đặt.

Chọn Change settings for all user để thay đổi thiết lập này cho toàn bộ tài khoản trên máy tính > chọn Apply -> OK để hoàn tất cài đặt

Ngoài ra, có thể thay đổi quyền chạy Administrator trong tab Shortcut. Thực hiện chọn tab Shortcut > Chọn Advanced… để mở tùy chọn.

Chọn tab Shortcut > chọn Advanced… để mở tùy chọn.

Tiếp theo, chọn Run as Administrator > OK để hoàn tất.

Chọn Run as Administrator > OK để hoàn tất.

Chạy quyền Administrator trong Menu Start

Tiến hành click chuột phải vào ứng dụng cần mở trong Menu Start > Chọn More > Run as administrator.

Click chuột phải vào ứng dụng cần mở trong Menu Start chọn More -> Run as administrator

Đối với những ứng dụng không có sẵn trong danh sách của Menu Start thì có thể nhập tên ứng dụng > Chọn Run as Administrator.

Nhập tên ứng dụng > chọn Run as Administrator.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button