Thông tin hữu ích IT

Quản lý ứng dụng khởi động trên Asus Zenfone Selfie

Quản lý ứng dụng khởi động hiệu quả bằng trình quản lý tự khởi động trên Asus Zenfone Selfie giúp bạn có thể kiểm soát được những ứng dụng chạy nền cũng như giải phóng tối đa bộ nhớ, cải thiện hiệu suất hệ thống và cải thiện được tuổi thọ PIN.

Để thực hiện từ màn hình chính > chọn thư mục Asus > ứng dụng Trình quản lý tự khởi động.

Trình quản lý tự khởi động ở cấp độ hệ thống chính vì thế các dụng cụ bảo mật khác không hoạt động ở cấp độ cấp hệ thống sẽ không thể quản lý đúng cách tự khởi động. Trong trình quản lý bạn có thể cho phép chọn những ứng dựng cho phép khởi chạy khi khởi động máy.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button