Người đến Bình Dương từ các các tỉnh, thành phố có ổ dịch thì phải thực hiện khai báo y tế

Người đến Bình Dương từ các các tỉnh, thành phố có ổ dịch thì phải thực hiện khai báo y tế

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn số 2519/UBND-VX ngày 08/6/2021 về thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong đó:

Nếu các cá nhân đến Bình Dương từ các các tỉnh, thành phố có ổ dịch thì phải thực hiện khai báo y tế (qua Cổng điện tử https://tokhaiyte. vn hoặc các ứng dụng khai báo y tế cho phù hợp), kịp thời liên hệ và thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Chi tiết dưới văn bản :

Danh sách đường dây nóng các trung tâm y tế 9 huyện, thị ở Bình Dương để khai báo Covid


coppy bởi binhduong 24h