Thông tin hữu ích IT

Khôi phục cài đặt gốc và hard reset Mobiistar Zoro 4G

Khôi phục cài đặt gốc giúp bạn đặt lại tất cả cài đặt của máy tính bảng về mặc định của nhà sản xuất.

Lưu ý: Tất cả các dữ liệu( hình ảnh, danh bạ, tin nhắn…) sẽ mất hết.

Khôi phục cài đặt gốc và hard reset Mobiistar Zoro 4G như sau:

Phần 1: Khôi phục cài đặt gốc: Cài đặt > Sao lưu và Đặt lại > Đặt về dữ liệu gốc > Đặt lại điện thoại > Xóa mọi thứ.

Khôi phục cài đặt gốc.

Khôi phục cài đặt gốc.

Phần 2: Hard Reset.

Bước 1: Tắt nguồn hoàn toàn. Sau đó nhấn nút nguồn+AL giảm để vào recovery.

Nhấn nút nguồn+AL tăng để vào recovery.

Nhấn nút nguồn+AL tăng để vào recovery.

Bước 2: Chọn “Wipe data/factory reset”.Lưu ý: Dùng phím AL tăng giảm để di chuyển, phím Nguồn để chọn.

Chọn “Wipe data/factory reset”.

Bước 3: Chọn “Yes–delete all user data”.

Bước 3: Chọn Yes--delete all user data

Chọn “Yes–delete all user data”.

Bước 4: Chọn “Reboot system now”.

Bước 4: Chọn Reboot system now

Chọn “Reboot system now”.

Như vậy là các bạn đã thao tác thành công hard reset trên Mobiistar Zoro 4G.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button