Huyện Dầu Tiếng: Hình thành 2 tour du lịch phục vụ khách tham quan

Thời gian qua, huyện Dầu Tiếng đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh và Công ty Du lịch Saigon Tourist khảo sát các bến đường thủy (lên, xuống) vận chuyển khách để xây dựng tour du lịch đường sông Sài Gòn, góp phần phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Đến nay, Dầu Tiếng đã hình thành được 2 tour du lịch phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Tour thứ nhất, bắt đầu từ TP.Hồ Chí Minh – Bình Dương – Khu du lịch sinh thái Núi Cậu – hồ Dầu Tiếng – Khu du lịch Đọt Champa – các di tích lịch sử – vườn cây ăn trái Thanh Tuyền – TP.Hồ Chí Minh. Tour thứ 2, bắt đầu từ Bình Dương – Khu du lịch sinh thái Núi Cậu – hồ Dầu Tiếng – các di tích lịch sử (Di tích lịch sử rừng Kiến An, Di tích Vườn cây cao su thời Pháp thuộc) – vườn cây ăn trái Thanh Tuyền – Bình Dương. Cả 2 tour du lịch trên đều có thời gian đi – về trong ngày.

CẨM LÝ


Bình Dương 247