Thông tin hữu ích IT

Hướng dẫn hard reset điện thoại Oppo Joy

1/ Bấm giữ 2 phím: Nguồn + Giảm âm lượng

2/ Chọn English

3/ Wipe data and cache

4/ Wipe data and cache

5/ Reboot

6/ Yes

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button