Thông tin hữu ích IT

Hướng dẫn bật nút home ảo trên Samsung S7, S7 Edge

Nút home ảo trên S7, S7 Edge giúp tắt màn hình mà không cần đến nút nguồn, cài đặt tính năng khóa màn hình, màn hình chờ, camera… để giảm việc sử dụng phím cơ quá nhiều gây lờn nút.

Hướng dẫn bật nút home ảo trên Samsung S7, S7 Edge

Bạn có thể chủ động bật nút home ảo trên S7, S7 Edge của mình theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn vào phần Cài đặt (Settings) từ Menu của màn hình chính.

Hướng dẫn bật nút home ảo trên Samsung S7, S7 Edge

Bước 2: Bạn chọn tiếp tính năng Hỗ trợ (Accessibility).

Hướng dẫn bật nút home ảo trên Samsung S7, S7 Edge

Bước 3: Chọn mục Thao tác và tương tác (Dexterity and interaction) để kích hoạt Menu hỗ trợ trên Samsung.

Hướng dẫn bật nút home ảo trên Samsung S7, S7 Edge

Bước 4: Tiếp đến bạn chọn mục Menu hỗ trợ (Assistant Menu).

Hướng dẫn bật nút home ảo trên Samsung S7, S7 Edge

Bước 5: Bật tính năng nút home ảo trong Menu hỗ trợ.

Hướng dẫn bật nút home ảo trên Samsung S7, S7 Edge

Vậy là hoàn tất hướng dẫn bật nút home ảo trên Samsung S7, S7 Edge. Chúc bạn thành công.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button