Video Hotgirl cooking

How To Make Lumpiang Isda at Lumpiang Toge 💕How to make Lumpiang Toge at Lumpiang isda

Ingredients:

For Lumpiang Toge
Toge
Kamote
Carrots
Magic Sarap
Knorr Chicken Broth
Cooking Oil
Patis
Sugar
Garlic
Onion

For Lumpiang Isda
Onion
Carrots
Magic Sarap
Salt
Yellow Fin (Pwede kahit anong isda wagnlang Bangus 😅)

Camera: iPhone 12 Pro Max
Grinder: Universal Food King Cooking

#lumpiangtogue #lumpiangisda
#Lumpia #cooktutorial #foods

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button