THAI LAND

GM ทบทวนเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ อาจเลื่อนเปิดตัว “Supercruise”

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ เน้นความปลอดภัยสูงสุดก่อนเปิดตัว

อุบัติเหตุหลายครั้งกับรถยนต์เทสลาและโหมดการขับขี่อัตโนมัติอาจทำให้เกิดหลายฝ่ายรวมถึงผู้ผลิตรถยนต์ และผู้กำหนดนโยบายของรัฐบาลต้องพิจารณาเทคโนโลยีนี้อย่างรอบคอบอีกครั้งก่อนที่จะขายรถยนต์กึ่งอัตโนมัติและขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบบนถนนสาธารณะ

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลเยอรมันได้ประกาศข้อกำหนดให้ติดตั้งบันทึกการขับขี่แบบ “กล่องดำ” ในรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองทุกคัน และจีเอ็มเพิ่งประกาศทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งอาจหมายความว่าอาจต้องใช้โหมดการขับขี่อัตโนมัติ “Supercruise” เลื่อนจากกำหนดการเดิมที่ตั้งไว้ในปี 2560Mary Barra ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GM ยังไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะเปิดตัวเมื่อใด อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า GM อาจยึดกรอบเวลาเดียวกับการเปิดตัวภายในปีหน้า

การประกาศของ GM เน้นย้ำว่า ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ และปัจจัยสำคัญยังคงอยู่ในการกำหนดนโยบายของรัฐบาล

ข่าวรายงานว่า GM ไม่ต้องการ “บั๊ก” เหมือนที่เทสลาทำ นั่นหมายความว่า GM จะไม่ติดตั้งโหมดการขับขี่อัตโนมัติ “ทดลอง” เหมือนที่เทสลาทำ แต่เพียงเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัย 100% ในการใช้งาน

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถมือสองที่นี่


ข้อมูลมากกว่านี้

GM ทบทวนเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ อาจเลื่อนเปิดตัว “Supercruise”
#ทบทวนเทคโนโลยขบขอตโนมต #อาจเลอนเปดตว #Supercruise
[rule_3_plain] #ทบทวนเทคโนโลยขบขอตโนมต #อาจเลอนเปดตว #Supercruise

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประกาศทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติอีกครั้ง เน้นย้ำความปลอดภัยสูงสุดก่อนเปิดตัว

อุบัติเหตุหลายครั้งที่เกิดกับรถเทสล่าและโหมดขับขี่อัตโนมัติ Autopilot อาจทำให้หลายฝ่ายทั้งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และผู้กำหนดนโยบายภาครัฐต้องหันมาพิจารณาเทคโนโลยีนี้อย่างระมัดระวังอีกครั้งก่อนที่จะจัดจำหน่ายรถที่ใช้ระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติและขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบบนถนนสาธารณะ

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลของเยอรมนีเพิ่งประกาศข้อกำหนดให้มีการติดตั้ง “กล่องดำ” บันทึกการขับขี่ไว้ในรถขับขี่อัตโนมัติทุกคัน ล่าสุด จีเอ็มก็ประกาศทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ซึ่งอาจทำให้ “Supercruise” โหมดขับขี่อัตโนมัติอาจต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมที่ตั้งไว้ในปี 2017

แมรี่ บาร์ร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของจีเอ็มไม่ได้ระบุวันเวลาที่แน่นอนว่าจะเปิดตัวเทคโนโลยีดังกล่าวเมื่อใด อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าจีเอ็มอาจยังคงยึดช่วงเวลาเดิมไว้นั่นคือการเปิดตัวภายในปีหน้า

การประกาศของจีเอ็มเน้นย้ำให้เห็นว่า ค่ายรถให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนารถขับขี่อัตโนมัติ และปัจจัยสำคัญยังอยู่ที่การกำหนดนโยบายของภาครัฐด้วย

ข่าวรายงานว่า จีเอ็มไม่ต้องการให้เกิด “ข้อผิดพลาด” เหมือนกับเทสล่า นั่นหมายความว่าจีเอ็มจะไม่ติดตั้งโหมดขับขี่อัตโนมัติ “รุ่นทดลอง” ไว้ในรถเหมือนกับเทสล่าอย่างแน่นอน แต่จะต้องแน่ใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัย 100% เท่านั้น

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

#ทบทวนเทคโนโลยขบขอตโนมต #อาจเลอนเปดตว #Supercruise
[rule_2_plain] #ทบทวนเทคโนโลยขบขอตโนมต #อาจเลอนเปดตว #Supercruise
[rule_2_plain] #ทบทวนเทคโนโลยขบขอตโนมต #อาจเลอนเปดตว #Supercruise
[rule_3_plain]

#ทบทวนเทคโนโลยขบขอตโนมต #อาจเลอนเปดตว #Supercruise

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประกาศทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติอีกครั้ง เน้นย้ำความปลอดภัยสูงสุดก่อนเปิดตัว

อุบัติเหตุหลายครั้งที่เกิดกับรถเทสล่าและโหมดขับขี่อัตโนมัติ Autopilot อาจทำให้หลายฝ่ายทั้งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และผู้กำหนดนโยบายภาครัฐต้องหันมาพิจารณาเทคโนโลยีนี้อย่างระมัดระวังอีกครั้งก่อนที่จะจัดจำหน่ายรถที่ใช้ระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติและขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบบนถนนสาธารณะ

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลของเยอรมนีเพิ่งประกาศข้อกำหนดให้มีการติดตั้ง “กล่องดำ” บันทึกการขับขี่ไว้ในรถขับขี่อัตโนมัติทุกคัน ล่าสุด จีเอ็มก็ประกาศทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ซึ่งอาจทำให้ “Supercruise” โหมดขับขี่อัตโนมัติอาจต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมที่ตั้งไว้ในปี 2017

แมรี่ บาร์ร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของจีเอ็มไม่ได้ระบุวันเวลาที่แน่นอนว่าจะเปิดตัวเทคโนโลยีดังกล่าวเมื่อใด อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าจีเอ็มอาจยังคงยึดช่วงเวลาเดิมไว้นั่นคือการเปิดตัวภายในปีหน้า

การประกาศของจีเอ็มเน้นย้ำให้เห็นว่า ค่ายรถให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนารถขับขี่อัตโนมัติ และปัจจัยสำคัญยังอยู่ที่การกำหนดนโยบายของภาครัฐด้วย

ข่าวรายงานว่า จีเอ็มไม่ต้องการให้เกิด “ข้อผิดพลาด” เหมือนกับเทสล่า นั่นหมายความว่าจีเอ็มจะไม่ติดตั้งโหมดขับขี่อัตโนมัติ “รุ่นทดลอง” ไว้ในรถเหมือนกับเทสล่าอย่างแน่นอน แต่จะต้องแน่ใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัย 100% เท่านั้น

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button