Kiến thức

Giá cổ phiếu màu tím là gì? Cách đọc bảng giá chứng khoán

Chứng khoán là 1 vẻ ngoài đầu cơ, 1 kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế. Thời kì vừa mới đây, thị phần chứng khoán nở rộ với số lượng nick chứng khoán được mở mới kỷ lục. Điều này cho thấy xu thế tham dự đầu cơ cổ phiếu càng ngày càng phát triển thành tầm thường, tác động ko bé tới giá cổ phiếu. Vậy giá cổ phiếu tím là gì? Làm thế nào để đọc bảng giá chứng khoán?

Giá cổ phiếu màu tím là gì Cách đọc bảng giá cổ phiếu
Giá cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tăng trần vào ngày 30/8/2022 với màu tím trên bảng giá cổ phiếu.

1. Cổ phiếu là gì?

Theo quy định tại Điều 121 Luật Công ty 2020, cổ phiếu là chứng chỉ do doanh nghiệp cổ phần phát hành, ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử công nhận quyền sở hữu 1 hoặc nhiều cổ phần của doanh nghiệp đấy. Theo quy định tại Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, cổ phiếu là loại chứng khoán công nhận quyền và ích lợi hợp lí của chủ nhân đối với 1 phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Tương tự, có thể hiểu cổ phiếu là 1 loại chứng khoán của tổ chức phát hành là doanh nghiệp cổ phần, công nhận quyền sở hữu của người sở hữu cổ phiếu đối với cổ phiếu của tổ chức phát hành đấy cũng như quyền và ích lợi hợp lí của tổ chức phát hành. luật về cổ phần.

Để giao dịch chứng khoán, nhà đầu cơ cần có nơi tập hợp và cho phép sắm bán chứng khoán. Ấy là thị phần thảo luận chứng khoán, là nơi hoặc vẻ ngoài thảo luận thông tin để tích lũy các lệnh sắm, bán và giao dịch chứng khoán. Việt Nam có các đại lý phân phối chứng khoán béo như sàn HOSE của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, sàn HNX của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, sàn Upcom,… tất cả đều đang niêm yết nhiều cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp cổ phần. phần.

2. Thị giá chứng khoán là gì?

Thị giá cổ phiếu hay còn gọi là thị giá, giá cổ phiếu, là trị giá của các cổ phiếu được giao dịch, sắm và bán trên thị phần chứng khoán. Thị giá cổ phiếu dễ dàng là giá bán nhưng mà nhà đầu cơ sắm cổ phiếu phải trả để sở hữu cổ phiếu tại 1 thời khắc chi tiết.

Chả hạn, khi 15h ngày 30/8/2022, cổ phiếu GVR – Tập đoàn Cao su Việt Nam đóng cửa ở mức 26.650 đồng / cổ phiếu. Đây là thị giá của cổ phiếu GVR, nhà đầu cơ sắm 100 cổ phiếu GVR với giá đóng cửa 26.650 đồng / cổ phiếu sẽ biến thành cổ đông của Tập đoàn Cao su Việt Nam, nắm giữ số lượng cổ phiếu nhất mực là 100 cổ phiếu. Nhưng mà về danh nghĩa, trị giá của 100 cổ phiếu nhưng mà nhà đầu cơ sắm cổ phiếu GVR nắm giữ chỉ là 1.000.000 đồng (theo quy định tại Điều 13 Luật Chứng khoán 2019), dù rằng số tiền nhà đầu cơ bỏ ra là 1.000.000 đồng. sắm 100 cổ phiếu GVR là 2.665.000 đồng.

Cần phân biệt thị giá cổ phiếu với trị giá thực tiễn, giá cổ phiếu trên sổ sách của doanh nghiệp phát hành. Trị giá sổ sách là trị giá được tính toán dựa trên báo cáo vốn đầu tư của 1 công ty được tính bằng cách lấy vốn chủ nhân chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trị giá này sẽ ko chỉnh sửa trong kỳ kế toán.

3. Giá cổ phiếu tím là gì

Giá cổ phiếu ở đây là thị giá cổ phiếu hay còn gọi là thị giá của cổ phiếu, là giá nhưng mà cổ phiếu được sắm bán trên thị phần chứng khoán. Giá cổ phiếu màu tím trình bày mức tăng giá tối đa của cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhất mực (giá trần, hay tăng trần là lúc giá cổ phiếu tăng tới mức chạm giá bán trần). Cổ phiếu chứng khoán chỉ có thể tăng trong giới hạn của giá trần và nó sẽ ko cao hơn giá bán trần được đưa ra.

Giá trần được hiển thị trong bảng giá chứng khoán trong 1 cột màu tím với tiêu đề cột là “Trần”.

Giá trị của cuốn sách đầu tiên là bao nhiêu?
Cột giá màu tím hiển thị giá trần của cổ phiếu

Giá cổ phiếu Tím sẽ giúp nhà đầu cơ nắm bắt và đặt lệnh sắm bán thích hợp với giá bán trần đưa ra trong phiên giao dịch. Thông thường, giá cổ phiếu màu tím đại diện cho 1 số lượng rất béo cổ phiếu chờ sắm, nhiều hơn số lượng cổ phiếu chờ bán, dẫn tới cung béo hơn cung và đẩy giá cổ phiếu lên giá bán trần. Nhà đầu cơ chỉ được đặt lệnh sắm, bán đối với cổ phiếu có giá tối đa bằng giá trần màu tím.

Hiện nay, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX có quy định không giống nhau về giá trần – giá cổ phiếu tím.

  • Đối với sàn HOSE, giá cổ phiếu màu tím sẽ có giá kịch trần tối đa + 7% so với giá tham chiếu (là giá mở cửa của cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhất mực, là giá cổ phiếu màu vàng).
  • Đối với sàn HNX, giá cổ phiếu tím sẽ có mức kịch trần tối đa + 10% so với giá tham chiếu.
  • Đối với Upcom, giá cổ phiếu màu tím sẽ có giá kịch trần tối đa + 15% so với giá tham chiếu hoặc giá bình quân của phiên trước đấy.

4. Cách đọc bảng giá chứng khoán

Giá trị của cuốn sách đầu tiên là bao nhiêu?
Bảng giá cổ phiếu của SSI. Doanh nghiệp cổ phần chứng khoán

Lấy tỉ dụ như mã chứng khoán KDH – CTCP Đầu cơ Kinh doanh Nhà Khang Điền trong phiên giao dịch ngày 30/8/2022.

Tượng trưng cổ phiếu có màu xanh – tức là trong phiên giao dịch ngày 30/8/2022, giá cổ phiếu KDH tăng so với giá đóng cửa phiên trước (là giá tham chiếu). Nếu ký hiệu chứng khoán có màu đỏ tức là giá đã giảm so với phiên trước, màu vàng là giá ko đổi.

3 cột “Trần”, “Sàn”, “TC” trình bày 3 giá bán: trần, sàn và tham chiếu của cổ phiếu. Giá trần là giá cổ phiếu màu tím, là mức tăng giá tối đa của cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhất mực và nhà đầu cơ chỉ được đặt lệnh sắm và bán tại giá bán tối đa của giá trần. Thí dụ, chẳng thể đặt lệnh sắm cổ phiếu KDH với giá 41.000 đồng vào phiên ngày 30/8/2022 vì giá trần chỉ là 40.200 đồng.

Trái lại, giá sàn (giá cổ phiếu màu xanh) trình bày mức giảm tối đa của giá cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhất mực và nhà đầu cơ chỉ có thể đặt lệnh sắm và bán với giá bán tối thiểu bằng giá sàn. Thí dụ, chẳng thể đặt lệnh sắm cổ phiếu KDH với giá 34.000 đồng tại phiên giao dịch ngày 30/8/2022 vì giá sàn là 35.000 đồng.

Giá tham chiếu (giá cổ phiếu màu vàng) trình bày giá đóng cửa của cổ phiếu trong phiên trước đấy.

Cụm cột “Khớp lệnh” hiển thị giá cổ phiếu tại 1 thời khắc nhất mực trong phiên, trong đấy có cột “Giá” hiển thị giá cổ phiếu được khớp lệnh (tức là 1 người vừa sắm / bán cổ phiếu với cùng 1 giá bán. . cột “KL” là khối lượng cổ phiếu được khớp, cột “+/-” trình bày mức tăng hoặc giảm đơn vị giá và cột “+/-%” trình bày tỉ lệ % tăng hoặc giảm.

Thí dụ với cổ phiếu KDH: cột “Khớp lệnh” hiển thị giá 37,7 màu xanh, tức là chốt phiên 30/8/2022, KDH được khớp lần cuối với giá 37.700đ, nghĩa là cao. hơn giá bán 37.600 đồng (là giá tham khảo) nên giá xanh. Nếu KDH đóng cửa ở mức 37.500đ, giá sẽ đỏ.

Cột “Cao” hiển thị giá cao nhất nhưng mà cổ phiếu đạt được trong phiên, mà ko vượt quá giá trần (giá cổ phiếu màu tím). Cột “Thấp” trình bày giá bán thấp nhất nhưng mà cổ phiếu đạt được trong phiên, mà ko vượt quá giá sàn (giá cổ phiếu màu xanh lam). Thí dụ, KDH có thời khắc khớp lệnh ở mức 38.050 đồng, là giá bán cao nhất nhưng mà cổ phiếu đạt được trong phiên, và cũng có thời khắc khớp lệnh ở mức 37.600 đồng, là giá thấp nhất trong phiên và bằng giá tham chiếu. .

Cổ phiếu niêm yết là gì?

Trên đây là câu giải đáp của chúng tôi cho câu hỏi giá 3 kích tím là gì? Làm thế nào để xem bảng giá chứng khoán? Nếu Quý người mua có thắc mắc hoặc gặp vấn đề và cần sự viện trợ từ hàng ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm, vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư X để được tham vấn nhanh nhất và xác thực nhất!

Bình chọn bài đăng


Thông tin thêm

Giá cổ phiếu màu tím là gì? Cách đọc bảng giá chứng khoán
#Giá #cổ #phiếu #màu #tím #là #gì #Cách #đọc #bảng #giá #chứng #khoán
[rule_3_plain] #Giá #cổ #phiếu #màu #tím #là #gì #Cách #đọc #bảng #giá #chứng #khoán

Nội dung bài viết:1. Cổ phiếu là gì?2. Thị giá cổ phiếu là gì3. Giá cổ phiếu màu tím là gì4. Cách đọc bảng giá chứng khoán
Chứng khoán là vẻ ngoài đầu cơ, là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế. Thời kì vừa mới đây thị phần chứng khoán nở rộ với số lượng nick chứng khoán mở mới kỷ lục. Điều này cho thấy xu thế tham dự đầu cơ chứng khoán đang càng ngày càng phát triển thành tầm thường, tác động ko bé tới giá cổ phiếu. Vậy giá cổ phiếu màu tím là gì? Cách đọc bảng giá chứng khoán?
Giá cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tăng trần trong phiên ngày 30/8/2022 có màu tím trên bảng giá chứng khoán
1. Cổ phiếu là gì?
Theo Điều 121 Luật Công ty 5 2020, cổ phiếu là chứng chỉ do doanh nghiệp cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử công nhận quyền sở hữu 1 hoặc 1 số cổ phần của doanh nghiệp đấy. Theo Điều 4 Luật Chứng khoán 5 2019, cổ phiếu là 1 loại chứng khoán công nhận quyền và ích lợi hợp lí của người sở hữu đối với 1 phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
Tương tự có thể hiểu cổ phiếu là 1 loại chứng khoán của tổ chức phát hành doanh nghiệp cổ phần, công nhận quyền sở hữu của người nắm giữ cổ phiếu đối với cổ phần của tổ chức phát hành đấy cũng như quyền, ích lợi hợp lí đối với cổ phần.
Để giao dịch cổ phiếu, nhà đầu cơ cần nơi và cho phép sắm bán chứng khoán. Ấy là thị phần giao dịch chứng khoán, là vị trí hoặc vẻ ngoài thảo luận thông tin để lệnh sắm, bán và giao dịch chứng khoán. Việt Nam có các đại lý phân phối chứng khoán béo như sàn HOSE của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, sàn HNX của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, sàn Upcom, … đều đang niêm yết nhiều cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp cổ phần.
2. Thị giá cổ phiếu là gì
Thị giá cổ phiếu, hay còn gọi là giá thị phần, giá cổ phiếu, là trị giá cổ phiếu được giao dịch, sắm bán trên thị phần chứng khoán. Thị giá cổ phiếu hiểu dễ dàng là giá bán nhà đầu cơ sắm cổ phiếu phải trả để sở hữu cổ phiếu ở 1 thời khắc chi tiết.
Thí dụ, tại thời khắc 15 giờ ngày 30/8/2022, cổ phiếu GVR – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đóng cửa ở giá bán 26.650 VNĐ/cổ phiếu. Đây là thị giá cổ phiếu GVR, nhà đầu cơ sắm 100 cổ phiếu GVR với giá đóng cửa 26.650 VNĐ/cổ phiếu này sẽ biến thành cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nắm giữ số cổ phần nhất mực là 100 cổ phần. Nhưng mà trên danh nghĩa, trị giá phần 100 cổ phần nhưng mà nhà đầu cơ sắm cổ phiếu GVR nắm giữ chỉ là 1.000.000 VNĐ (theo quy định tại Điều 13 Luật Chứng khoán 5 2019), dù rằng số tiền nhưng mà nhà đầu cơ bỏ ra để sắm 100 cổ phiếu GVR là 2.665.000 VNĐ.
Cần phân biệt thị giá cổ phiếu với trị giá thực, giá cổ phiếu trong sổ sách của doanh nghiệp phát hành. Giá sổ sách là trị giá được tính toán dựa trên báo cáo vốn đầu tư của công ty được tính bằng cách lấy vốn chủ nhân chia cho lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trị giá này sẽ ko chỉnh sửa trong suốt 1 kỳ kế toán.
3. Giá cổ phiếu màu tím là gì
Giá cổ phiếu ở đây chính là thị giá cổ phiếu, hay giá thị phần của cổ phiếu, là giá bán nhưng mà cổ phiếu được giao dịch trên thị phần chứng khoán. Giá cổ phiếu màu tím trình bày giá bán tăng tối đa của cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhất mực (giá trần, hay tăng trần chỉ việc giá cổ phiếu tăng tới mức chạm giá bán trần). Cổ phiếu chứng khoán chỉ có thể dao động nâng cao trong giới hạn giá bán trần và nó sẽ ko được cao hơn con số giá trần đưa ra.
Giá trần được trình bày trong bảng giá chứng khoán theo cột màu tím có tiêu đề cột là “Trần”.
Cột giá màu tím trình bày giá bán trần của cổ phiếu
Giá cổ phiếu màu tím sẽ giúp nhà đầu cơ có thể nắm bắt và đặt lệnh sắm bán chứng khoán 1 cách thích hợp với giá bán trần được đưa ra trong 1 phiên giao dịch. Thông thường giá cổ phiếu màu tím trình bày số lượng cổ phiếu chờ sắm rất béo, nhiều hơn số lượng cổ phiếu chờ bán dẫn tới cầu béo hơn cung và đẩy giá cổ phiếu tăng cao lên giá bán trần. Nhà đầu cơ chỉ có thể đặt lệnh sắm bán cổ phiếu với giá bán tối đa là giá bán trần màu tím.
Ngày nay, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM – HOSE và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX có quy định về giá bán trần – giá chứng khoán màu tím không giống nhau.

Đối với sàn HOSE, giá cổ phiếu màu tím sẽ có giá bán trần tối đa +7% so với giá tham chiếu (là giá mở cửa của cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhất đinh, là giá cổ phiếu có màu vàng).
Đối với sàn HNX, giá cổ phiếu màu tím sẽ có giá bán trần tối đa +10% so với giá tham chiếu.
Đối với sàn Upcom, giá cổ phiếu màu tím sẽ có giá bán trần tối đa +15% so với giá tham chiếu hoặc giá bán bình quân của phiên liền trước.

4. Cách đọc bảng giá chứng khoán
Bảng giá chứng khoán của CTCP Chứng khoán SSI
Lấy tỉ dụ mã cổ phiếu KDH – CTCP Đầu cơ và Kinh doanh Nhà Khang Điền trong phiên ngày 30/8/2022.
Ký hiệu cổ phiếu có màu xanh lá – tức là trong phiên ngày 30/8/2022 giá cổ phiếu KDH tăng so với giá bán đóng cửa của phiên liền trước đấy (là giá tham chiếu). Nếu ký hiệu cổ phiếu có màu đỏ tức là giá đã giảm so với phiên trước, có màu vàng là giá ko đổi.
3 cột “Trần”, “Sàn”, “TC” trình bày 3 giá bán: trần, sàn, và tham chiếu của cổ phiếu. Giá trần là giá cổ phiếu màu tím, là giá bán tăng tối đa của cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhất mực và nhà đầu cơ chỉ có thể đặt lệnh sắm bán với giá tối đa là giá trần. Thí dụ chẳng thể đặt lệnh sắm cổ phiếu KDH với giá 41.000 VNĐ ở phiên ngày 30/8/2022 được vì giá trần chỉ là 40.200 VNĐ.
Trái lại, giá sàn (giá cổ phiếu màu xanh dương) trình bày giá bán giảm tối đa của cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhất mực và nhà đầu cơ chỉ có thể đặt lệnh sắm bán với giá tối thiểu là giá sàn. Thí dụ chẳng thể đặt lệnh sắm cổ phiếu KDH với giá 34.000 VNĐ ở phiên ngày 30/8/2022 được vì giá sàn là 35.000 VNĐ.
Giá tham chiếu (giá cổ phiếu màu vàng) trình bày giá đóng cửa của cổ phiếu ở phiên liền trước đấy.
Cụm cột “Khớp lệnh” trình bày giá cổ phiếu ở từng thời khắc nhất mực trong phiên, gồm có cột “Giá” trình bày giá bán cổ phiếu được khớp lệnh (tức là 1 người vừa sắm/ bán được cổ phiếu ở giá bán này), cột “KL” là khối lượng cổ phiếu được khớp lệnh, cột “+/-” trình bày mức tăng giảm về đơn vị giá và cột “+/- %” trình bày mức tăng giảm về đơn vị %.
Thí dụ với cổ phiếu KDH: cột “Khớp lệnh” trình bày giá 37.7 màu xanh lá, tức là ở thời khắc đóng cửa của phiên ngày 30/8/2022, KDH đã được khớp lệnh lần cuối cộng với giá 37.700 VNĐ, cao hơn so với giá 37.600 VNĐ (là giá tham chiếu), do đấy giá có màu xanh lá. Nếu KDH đóng cửa ở giá 37.500 VNĐ, giá sẽ có màu đỏ.
Cột “Cao” trình bày giá bán cao nhất nhưng mà cổ phiếu đạt được trong phiên, mà ko vượt quá giá trần (giá cổ phiếu màu tím). Cột “Thấp” trình bày giá bán thấp nhất nhưng mà cổ phiếu đạt được trong phiên, mà ko vượt quá giá sàn (giá cổ phiếu màu xanh dương). Thí dụ, KDH đã có thời khắc khớp lệnh với giá 38.050 VNĐ là giá cao nhất nhưng mà cổ phiếu đạt được trong phiên, cũng có thời khắc khớp lệnh với giá 37.600 VNĐ là giá thấp nhất trong phiên và bằng với giá tham chiếu.
 
 
Tham khảo cổ phiếu niêm yết là gì
 
Trên đây là trả lời của chúng tôi về câu hỏi giá cổ phiếu màu tím là gì? Cách xem bảng giá chứng khoán? Người dùng nếu có thắc mắc hoặc gặp vấn đề và cần sự viện trợ từ hàng ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm và giàu kinh nghiệm, xin liên hệ với Văn phòng Luật sư X để được tham vấn mau chóng và xác thực nhất!

Bình chọn post

#Giá #cổ #phiếu #màu #tím #là #gì #Cách #đọc #bảng #giá #chứng #khoán
[rule_2_plain] #Giá #cổ #phiếu #màu #tím #là #gì #Cách #đọc #bảng #giá #chứng #khoán
[rule_2_plain] #Giá #cổ #phiếu #màu #tím #là #gì #Cách #đọc #bảng #giá #chứng #khoán
[rule_3_plain]

#Giá #cổ #phiếu #màu #tím #là #gì #Cách #đọc #bảng #giá #chứng #khoán

Nội dung bài viết:1. Cổ phiếu là gì?2. Thị giá cổ phiếu là gì3. Giá cổ phiếu màu tím là gì4. Cách đọc bảng giá chứng khoán
Chứng khoán là vẻ ngoài đầu cơ, là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế. Thời kì vừa mới đây thị phần chứng khoán nở rộ với số lượng nick chứng khoán mở mới kỷ lục. Điều này cho thấy xu thế tham dự đầu cơ chứng khoán đang càng ngày càng phát triển thành tầm thường, tác động ko bé tới giá cổ phiếu. Vậy giá cổ phiếu màu tím là gì? Cách đọc bảng giá chứng khoán?
Giá cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tăng trần trong phiên ngày 30/8/2022 có màu tím trên bảng giá chứng khoán
1. Cổ phiếu là gì?
Theo Điều 121 Luật Công ty 5 2020, cổ phiếu là chứng chỉ do doanh nghiệp cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử công nhận quyền sở hữu 1 hoặc 1 số cổ phần của doanh nghiệp đấy. Theo Điều 4 Luật Chứng khoán 5 2019, cổ phiếu là 1 loại chứng khoán công nhận quyền và ích lợi hợp lí của người sở hữu đối với 1 phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
Tương tự có thể hiểu cổ phiếu là 1 loại chứng khoán của tổ chức phát hành doanh nghiệp cổ phần, công nhận quyền sở hữu của người nắm giữ cổ phiếu đối với cổ phần của tổ chức phát hành đấy cũng như quyền, ích lợi hợp lí đối với cổ phần.
Để giao dịch cổ phiếu, nhà đầu cơ cần nơi và cho phép sắm bán chứng khoán. Ấy là thị phần giao dịch chứng khoán, là vị trí hoặc vẻ ngoài thảo luận thông tin để lệnh sắm, bán và giao dịch chứng khoán. Việt Nam có các đại lý phân phối chứng khoán béo như sàn HOSE của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, sàn HNX của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, sàn Upcom, … đều đang niêm yết nhiều cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp cổ phần.
2. Thị giá cổ phiếu là gì
Thị giá cổ phiếu, hay còn gọi là giá thị phần, giá cổ phiếu, là trị giá cổ phiếu được giao dịch, sắm bán trên thị phần chứng khoán. Thị giá cổ phiếu hiểu dễ dàng là giá bán nhà đầu cơ sắm cổ phiếu phải trả để sở hữu cổ phiếu ở 1 thời khắc chi tiết.
Thí dụ, tại thời khắc 15 giờ ngày 30/8/2022, cổ phiếu GVR – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đóng cửa ở giá bán 26.650 VNĐ/cổ phiếu. Đây là thị giá cổ phiếu GVR, nhà đầu cơ sắm 100 cổ phiếu GVR với giá đóng cửa 26.650 VNĐ/cổ phiếu này sẽ biến thành cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nắm giữ số cổ phần nhất mực là 100 cổ phần. Nhưng mà trên danh nghĩa, trị giá phần 100 cổ phần nhưng mà nhà đầu cơ sắm cổ phiếu GVR nắm giữ chỉ là 1.000.000 VNĐ (theo quy định tại Điều 13 Luật Chứng khoán 5 2019), dù rằng số tiền nhưng mà nhà đầu cơ bỏ ra để sắm 100 cổ phiếu GVR là 2.665.000 VNĐ.
Cần phân biệt thị giá cổ phiếu với trị giá thực, giá cổ phiếu trong sổ sách của doanh nghiệp phát hành. Giá sổ sách là trị giá được tính toán dựa trên báo cáo vốn đầu tư của công ty được tính bằng cách lấy vốn chủ nhân chia cho lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trị giá này sẽ ko chỉnh sửa trong suốt 1 kỳ kế toán.
3. Giá cổ phiếu màu tím là gì
Giá cổ phiếu ở đây chính là thị giá cổ phiếu, hay giá thị phần của cổ phiếu, là giá bán nhưng mà cổ phiếu được giao dịch trên thị phần chứng khoán. Giá cổ phiếu màu tím trình bày giá bán tăng tối đa của cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhất mực (giá trần, hay tăng trần chỉ việc giá cổ phiếu tăng tới mức chạm giá bán trần). Cổ phiếu chứng khoán chỉ có thể dao động nâng cao trong giới hạn giá bán trần và nó sẽ ko được cao hơn con số giá trần đưa ra.
Giá trần được trình bày trong bảng giá chứng khoán theo cột màu tím có tiêu đề cột là “Trần”.
Cột giá màu tím trình bày giá bán trần của cổ phiếu
Giá cổ phiếu màu tím sẽ giúp nhà đầu cơ có thể nắm bắt và đặt lệnh sắm bán chứng khoán 1 cách thích hợp với giá bán trần được đưa ra trong 1 phiên giao dịch. Thông thường giá cổ phiếu màu tím trình bày số lượng cổ phiếu chờ sắm rất béo, nhiều hơn số lượng cổ phiếu chờ bán dẫn tới cầu béo hơn cung và đẩy giá cổ phiếu tăng cao lên giá bán trần. Nhà đầu cơ chỉ có thể đặt lệnh sắm bán cổ phiếu với giá bán tối đa là giá bán trần màu tím.
Ngày nay, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM – HOSE và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX có quy định về giá bán trần – giá chứng khoán màu tím không giống nhau.

Đối với sàn HOSE, giá cổ phiếu màu tím sẽ có giá bán trần tối đa +7% so với giá tham chiếu (là giá mở cửa của cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhất đinh, là giá cổ phiếu có màu vàng).
Đối với sàn HNX, giá cổ phiếu màu tím sẽ có giá bán trần tối đa +10% so với giá tham chiếu.
Đối với sàn Upcom, giá cổ phiếu màu tím sẽ có giá bán trần tối đa +15% so với giá tham chiếu hoặc giá bán bình quân của phiên liền trước.

4. Cách đọc bảng giá chứng khoán
Bảng giá chứng khoán của CTCP Chứng khoán SSI
Lấy tỉ dụ mã cổ phiếu KDH – CTCP Đầu cơ và Kinh doanh Nhà Khang Điền trong phiên ngày 30/8/2022.
Ký hiệu cổ phiếu có màu xanh lá – tức là trong phiên ngày 30/8/2022 giá cổ phiếu KDH tăng so với giá bán đóng cửa của phiên liền trước đấy (là giá tham chiếu). Nếu ký hiệu cổ phiếu có màu đỏ tức là giá đã giảm so với phiên trước, có màu vàng là giá ko đổi.
3 cột “Trần”, “Sàn”, “TC” trình bày 3 giá bán: trần, sàn, và tham chiếu của cổ phiếu. Giá trần là giá cổ phiếu màu tím, là giá bán tăng tối đa của cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhất mực và nhà đầu cơ chỉ có thể đặt lệnh sắm bán với giá tối đa là giá trần. Thí dụ chẳng thể đặt lệnh sắm cổ phiếu KDH với giá 41.000 VNĐ ở phiên ngày 30/8/2022 được vì giá trần chỉ là 40.200 VNĐ.
Trái lại, giá sàn (giá cổ phiếu màu xanh dương) trình bày giá bán giảm tối đa của cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch nhất mực và nhà đầu cơ chỉ có thể đặt lệnh sắm bán với giá tối thiểu là giá sàn. Thí dụ chẳng thể đặt lệnh sắm cổ phiếu KDH với giá 34.000 VNĐ ở phiên ngày 30/8/2022 được vì giá sàn là 35.000 VNĐ.
Giá tham chiếu (giá cổ phiếu màu vàng) trình bày giá đóng cửa của cổ phiếu ở phiên liền trước đấy.
Cụm cột “Khớp lệnh” trình bày giá cổ phiếu ở từng thời khắc nhất mực trong phiên, gồm có cột “Giá” trình bày giá bán cổ phiếu được khớp lệnh (tức là 1 người vừa sắm/ bán được cổ phiếu ở giá bán này), cột “KL” là khối lượng cổ phiếu được khớp lệnh, cột “+/-” trình bày mức tăng giảm về đơn vị giá và cột “+/- %” trình bày mức tăng giảm về đơn vị %.
Thí dụ với cổ phiếu KDH: cột “Khớp lệnh” trình bày giá 37.7 màu xanh lá, tức là ở thời khắc đóng cửa của phiên ngày 30/8/2022, KDH đã được khớp lệnh lần cuối cộng với giá 37.700 VNĐ, cao hơn so với giá 37.600 VNĐ (là giá tham chiếu), do đấy giá có màu xanh lá. Nếu KDH đóng cửa ở giá 37.500 VNĐ, giá sẽ có màu đỏ.
Cột “Cao” trình bày giá bán cao nhất nhưng mà cổ phiếu đạt được trong phiên, mà ko vượt quá giá trần (giá cổ phiếu màu tím). Cột “Thấp” trình bày giá bán thấp nhất nhưng mà cổ phiếu đạt được trong phiên, mà ko vượt quá giá sàn (giá cổ phiếu màu xanh dương). Thí dụ, KDH đã có thời khắc khớp lệnh với giá 38.050 VNĐ là giá cao nhất nhưng mà cổ phiếu đạt được trong phiên, cũng có thời khắc khớp lệnh với giá 37.600 VNĐ là giá thấp nhất trong phiên và bằng với giá tham chiếu.
 
 
Tham khảo cổ phiếu niêm yết là gì
 
Trên đây là trả lời của chúng tôi về câu hỏi giá cổ phiếu màu tím là gì? Cách xem bảng giá chứng khoán? Người dùng nếu có thắc mắc hoặc gặp vấn đề và cần sự viện trợ từ hàng ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm và giàu kinh nghiệm, xin liên hệ với Văn phòng Luật sư X để được tham vấn mau chóng và xác thực nhất!

Bình chọn post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button