THAI LAND

EA จับมือ กฟน. เปิดตัว “EA Anywhere” ประเดิมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว 100 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริษัท Pure Energy หรือ EA โดยเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ “EA Anywhere” เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย เผยปลายเดือนมกราคม 100 สถานีบริการจะเปิดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนขยายสาขาพรมทั่วประเทศโดย 1,000 สถานีภายในสิ้นปี 2561

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอนเนอร์ยี่ แอบโซลูท จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่า “EA Anywhere ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก IEC (International Commission on Electronic Technical Standards) มีทั้งแบบไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับสำหรับรถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า ทุกยี่ห้อและทุกรุ่น นอกจากนี้ยังใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของสถานี จองล่วงหน้าเพื่อรับบริการชำระเงินซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในแอปพลิเคชัน Android และ IOS เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ สามารถตรวจสอบเส้นทางหรือจุดที่สถานีบริการตั้งอยู่ EA Anywhere ยังคงเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ต้องการเปิดสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อรองรับกระแสรถไฟฟ้าที่ร้อนแรงและรวดเร็วเกินคาด”และโครงการได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และพันธมิตรปฏิบัติการของ EA เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับยุครถยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และค่าพลังงานถูกลงกว่าเดิม และภายในปี 2561 มีเป้าหมายที่จะติดตั้งสถานีชาร์จ 1,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในสิ้นมกราคมนี้ เราพร้อมที่จะเปิดสถานีบริการ 100 แห่งในกรุงเทพฯและพื้นที่ใกล้เคียง

นายชัยยง พัวพงษ์สาคร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า “กฟน. และ EA ได้ขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่สำคัญนี้ ภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อปลายปีที่แล้ว และ EA เป็นภาคเอกชนกลุ่มแรกที่ กฟน. ได้ร่วมมือพัฒนาสถานีชาร์จหรือสถานีชาร์จเพื่อร่วมกันขยายจำนวนสถานีชาร์จ ประจุไฟฟ้าซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมอย่างเต็มที่ของ กฟน. ในการทำหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา และอนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการทุกรายโดยเฉพาะเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​เพื่อให้มีการใช้งานที่เพียงพอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สำหรับพันธมิตรของบริษัท มหานคร เอนเนอร์จี ที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย นอกจากนี้ ความพร้อมของ กฟน. คาดว่าจะสามารถเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากับสถานีชาร์จได้ตามแผน ปรับปรุงกรุงเทพฯ ให้เป็น Smart Metro ในอนาคตอันใกล้นี้”

สามารถติดตามอัพเดทเพิ่มเติม ที่นี่

พบกับรถมือสองคุณภาพดี ที่นี่


ข้อมูลมากกว่านี้

EA จับมือ กฟน. เปิดตัว “EA Anywhere” ประเดิมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว 100 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
#จบมอ #กฟน #เปดตว #ประเดมสถานชารจรถยนตไฟฟาแลว #แหงทวกรงเทพฯ #และปรมณฑล
[rule_3_plain] #จบมอ #กฟน #เปดตว #ประเดมสถานชารจรถยนตไฟฟาแลว #แหงทวกรงเทพฯ #และปรมณฑล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA โดย เปิดสถานีให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “EA Anywhere” เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย เผยภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ จะเปิดสถานีบริการครบ 100 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ก่อนขยายสาขาปูพรมทั่วประเทศ 1,000 สถานี ภายในสิ้นปี 61

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่า “EA Anywhere ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยอย่างสูงสุด ด้วยการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก IEC (คณะกรรมมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็คทรอเทคนิค) มีทั้งแบบไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ พร้อมให้บริการกับรถยนต์ไฮบริด, รถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อและทุกรุ่น อีกทั้งยังใช้แอพพลิเคชั่นในการเช็คตำแหน่งของสถานี จองล่วงหน้าเพื่อรับบริการ ชำระเงิน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของแอพพลิเคชั่น Android และ IOS เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สามารถตรวจสอบเส้นทางหรือจุดที่เป็นที่ตั้งของสถานีให้บริการ ทั้งนี้ EA Anywhere ยังคงเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ต้องการเปิดสถานีชาร์จไฟฟ้า เพื่อรองรับเทรนด์รถไฟฟ้าที่กำลังมาแรง และเร็วกว่าที่คิด”

และทั้งนี้ ทางโครงการได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และพาร์ทเนอร์ในการดำเนินงานของ EA ถือเป็นการเริ่มต้นเพื่อก้าวสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และต้นทุนพลังงานก็ถูกลงกว่าเดิม และภายในปี 2561 ยังมีเป้าหมายที่จะติดตั้งหัวชาร์จ 1,000 สถานีทั่วประเทศ โดยในสิ้นเดือนมกราคมนี้ เราพร้อมจะเปิดสถานีให้บริการจำนวน 100 สถานีในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ด้านนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า “กฟน. และ EA ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดวิวัฒนาการครั้งสำคัญนี้ หลังจากมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และ EA ถือเป็นเอกชนรายแรกที่ กฟน. ให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ Charging Station เพื่อร่วมกันขยายจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมอย่างเต็มที่ของ กฟน. ในการทำหน้าที่กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและอนุญาตการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการทุกๆ ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้มีการใช้งานอย่างเพียงพอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สำหรับกลุ่มพันธมิตรของบริษัทพลังงานมหานครที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย ประกอบกับความพร้อมของ กฟน. คาดว่าจะสามารถดำเนินการเชื่อมต่อจ่ายระบบไฟฟ้าให้กับสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ตามแผนงานที่วางไว้ สร้างกรุงเทพให้ทันสมัยเป็น Smart Metro ในอีกไม่นานนี้”

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สามารถค้นหารถยนต์มือสองคุณภาพดี ได้ที่นี่

#จบมอ #กฟน #เปดตว #ประเดมสถานชารจรถยนตไฟฟาแลว #แหงทวกรงเทพฯ #และปรมณฑล
[rule_2_plain] #จบมอ #กฟน #เปดตว #ประเดมสถานชารจรถยนตไฟฟาแลว #แหงทวกรงเทพฯ #และปรมณฑล
[rule_2_plain] #จบมอ #กฟน #เปดตว #ประเดมสถานชารจรถยนตไฟฟาแลว #แหงทวกรงเทพฯ #และปรมณฑล
[rule_3_plain]

#จบมอ #กฟน #เปดตว #ประเดมสถานชารจรถยนตไฟฟาแลว #แหงทวกรงเทพฯ #และปรมณฑล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA โดย เปิดสถานีให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ “EA Anywhere” เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย เผยภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ จะเปิดสถานีบริการครบ 100 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ก่อนขยายสาขาปูพรมทั่วประเทศ 1,000 สถานี ภายในสิ้นปี 61

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่า “EA Anywhere ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยอย่างสูงสุด ด้วยการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก IEC (คณะกรรมมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็คทรอเทคนิค) มีทั้งแบบไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ พร้อมให้บริการกับรถยนต์ไฮบริด, รถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อและทุกรุ่น อีกทั้งยังใช้แอพพลิเคชั่นในการเช็คตำแหน่งของสถานี จองล่วงหน้าเพื่อรับบริการ ชำระเงิน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของแอพพลิเคชั่น Android และ IOS เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สามารถตรวจสอบเส้นทางหรือจุดที่เป็นที่ตั้งของสถานีให้บริการ ทั้งนี้ EA Anywhere ยังคงเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ต้องการเปิดสถานีชาร์จไฟฟ้า เพื่อรองรับเทรนด์รถไฟฟ้าที่กำลังมาแรง และเร็วกว่าที่คิด”

และทั้งนี้ ทางโครงการได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และพาร์ทเนอร์ในการดำเนินงานของ EA ถือเป็นการเริ่มต้นเพื่อก้าวสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และต้นทุนพลังงานก็ถูกลงกว่าเดิม และภายในปี 2561 ยังมีเป้าหมายที่จะติดตั้งหัวชาร์จ 1,000 สถานีทั่วประเทศ โดยในสิ้นเดือนมกราคมนี้ เราพร้อมจะเปิดสถานีให้บริการจำนวน 100 สถานีในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ด้านนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า “กฟน. และ EA ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดวิวัฒนาการครั้งสำคัญนี้ หลังจากมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และ EA ถือเป็นเอกชนรายแรกที่ กฟน. ให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ Charging Station เพื่อร่วมกันขยายจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมอย่างเต็มที่ของ กฟน. ในการทำหน้าที่กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและอนุญาตการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการทุกๆ ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้มีการใช้งานอย่างเพียงพอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สำหรับกลุ่มพันธมิตรของบริษัทพลังงานมหานครที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย ประกอบกับความพร้อมของ กฟน. คาดว่าจะสามารถดำเนินการเชื่อมต่อจ่ายระบบไฟฟ้าให้กับสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ตามแผนงานที่วางไว้ สร้างกรุงเทพให้ทันสมัยเป็น Smart Metro ในอีกไม่นานนี้”

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สามารถค้นหารถยนต์มือสองคุณภาพดี ได้ที่นี่

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button