Kiến thức

Điều 34 Luật an toàn thực phẩm – Công ty Luật ACC

An toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề quan trọng bậc nhất trên toàn toàn cầu khái quát và Việt Nam nói riêng hiện tại. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang ở chừng độ ân cần và lo âu của mọi người dân, bởi số người mắc các bệnh liên can tới an toàn thực phẩm ngày 1 tăng cao. Mọi người luôn muốn chọn lựa thực phẩm an toàn cho gia đình mình. Thành ra, luật an toàn thực phẩm đã được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, từ ấy tạo hành lang pháp lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhưng mà mọi người đều phải tuân thủ. Để độc giả thông suốt hơn về vấn đề an toàn thực phẩm, chúng tôi sẽ chỉ dẫn độc giả qua bài viết sau: Điều 34 Luật An toàn thực phẩm – Doanh nghiệp Luật X.

Nghị định 67: 2016: Công ty Luật nĐC Acc

Điều 34 Luật An toàn thực phẩm – X. Doanh nghiệp luật

1. An toàn thực phẩm là gì?

Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm 2010, An toàn thực phẩm là việc đảm bảo thực phẩm ko gây nguy hại tới sức khỏe, tính mệnh của con người.

Sức khỏe con người luôn là vấn đề quan trọng bậc nhất được mọi người và nhà nước ân cần. Thành ra, các loại thực phẩm hợp vệ sinh cần được kiểm nghiệm và trải qua thứ tự ban bố thành phầm cẩn mật, có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm có vai trò quan trọng đối với cuộc sống của con người, bảo đảm cho mọi người có 1 cuộc sống mạnh khỏe và những bữa ăn ngon bên gia đình. Không những thế, điều ấy đang bị tác động nghiêm trọng bởi số lượng béo thực phẩm ko an toàn được bày bán trên thị phần, người dân và nhà cung cấp thực phẩm chạy theo lợi nhuận nhưng mà bỏ dở trạng thái sức khỏe của người mua. người tiêu dùng. Đây là 1 vấn đề nghiêm trọng cần được nhà nước xử lý nghiêm minh, đặc thù là trong lĩnh vực nông nghiệp, vì nguồn tiêu thụ lương thực chính của Việt Nam là từ nông nghiệp, cũng vì 1 lý do khác. Là 1 đất nước xuất thân từ 1 nước nông nghiệp, hiện tại tỷ trọng nông nghiệp cũng chiếm 1 phần béo trong nền kinh tế nước ta.

2. Điều 34 Luật an toàn thực phẩm

Điều 34 Luật An toàn thực phẩm 5 2010 quy định về nhân vật, điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chi tiết như sau:

“Điều 34. Nhân vật và điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Cơ sở được cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lúc có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thích hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Chương IV của Luật này;

b) Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh.

2. Tổ chức, tư nhân bị thu hồi Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lúc ko đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết nhân vật ko thuộc diện cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

3. Phân tách nhân vật, điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Điều 34 Luật An toàn thực phẩm 2010 nêu trên, có thể hiểu để được cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phải phục vụ 2 điều kiện căn bản sau:

Thứ nhất, cơ sở ấy phải có đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thích hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, chi tiết là các điều kiện sau:

 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm
 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong vận tải thực phẩm
 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô bé
 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống
 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống
 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm
 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với vật liệu, phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế biến thực phẩm và vi chất dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm
 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến
 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm
 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm
 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến, bảo quản thực phẩm
 • Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với điểm kinh doanh thức ăn đường phố
 • Công cụ ăn uống, hộp đựng thức ăn và người bán hàng rong

Trường hợp cơ sở đã được cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ko phục vụ các điều kiện quy định trên thì cơ sở ấy vẫn bị thu hồi Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Luật pháp ko quy định chi tiết nhân vật được cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Không những thế, Nghị định số 15/2018 / NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ đã quy định chi tiết những nhân vật ko thuộc diện cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các cơ sở sau đây ko thuộc diện cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

a) Sản xuất ban sơ bé lẻ;

b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm ko có vị trí cố định;

c) Sơ chế bé, lẻ;

d) Kinh doanh bán lẻ thực phẩm;

đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

e) Sản xuất, kinh doanh công cụ, nguyên liệu dùng để đóng gói, bảo quản thực phẩm;

g) Nhà hàng trong khách sạn;

h) Bếp ăn cộng đồng ko có đăng ký kinh doanh thực phẩm;

i) Kinh doanh thức ăn đường phố;

k) Cơ sở đã được cấp 1 trong các Giấy chứng thực: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tách mối nguy và điểm kiểm soát đến hạn (HXP), Hệ thống điều hành an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn thế giới về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng thực Hệ thống An toàn Thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương.

Tương tự, không tính các cơ sở nêu trên, các cơ sở khác đủ điều kiện luật pháp sẽ được cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đây là câu giải đáp của chúng tôi về Điều 34 Luật An toàn thực phẩm – Doanh nghiệp Luật X. Trong giai đoạn mày mò, Quý công ty cần sự chỉ dẫn của Doanh nghiệp Luật X về các vấn đề pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trả lời.

Bình chọn bài đăng


Thông tin thêm

Điều 34 Luật an toàn thực phẩm – Doanh nghiệp Luật X
#Điều #Luật #toàn #thực #phẩm #Công #Luật #X
[rule_3_plain] #Điều #Luật #toàn #thực #phẩm #Công #Luật #X

Nội dung bài viết:1. An toàn thực phẩm là gì?2. Điều 34 Luật an toàn thực phẩm3. Phân tách nhân vật, điều kiện cấp, thu hồi giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
An toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề quan trọng bậc nhất trên toàn toàn cầu khái quát và Việt Nam nói riêng hiện tại. Vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm đang ở mức bảo động và đáng quan ngại đối với mọi người dân, bởi hiện tại số lượng người mắc bệnh liên can tới an toàn thực phẩm ngày 1 tăng thêm. Mọi người luôn muốn chọn lựa những thực phẩm an toàn cho gia đình mình. Do ấy, luật an toàn thực phẩm được được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, từ ấy hình thành hành lang pháp lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm buộc phải mọi người dân phải tiến hành. Để độc giả thông suốt hơn về an toàn thực phẩm, chúng tôi sẽ chỉ dẫn qua bài viết dưới đây: Điều 34 Luật an toàn thực phẩm – Doanh nghiệp Luật X.

Điều 34 Luật an toàn thực phẩm – Doanh nghiệp Luật X
1. An toàn thực phẩm là gì?
Theo quy định của Luật an toàn thực phẩm 2010 thì An toàn thực phẩm là việc đảm bảo để thực phẩm ko gây hại tới sức khỏe, tính mệnh con người.
Sức khoẻ của con người luôn là vấn đề quan trọng bậc nhất được tất cả mọi người và nhà nước ân cần. Do ấy, những thực phẩm bảo đảm vệ sinh cần được kiểm nghiệm và trải qua giai đoạn ban bố thành phầm cẩn mật, có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm có vai trò quan trọng trong đời sống con người, bảo đảm cho con người có đời sống lành mạnh và những bữa cơm ngon cùng gia đình. Không những thế, điều ấy đang bị tác động nghiêm trọng bởi số lượng béo các loại thực phẩm ko bảo đảm được bán trên thị phần, với những người, nhà cung cấp thực phẩm chạy theo lợi nhuận nhưng mà quên mất đi trạng thái sức khoẻ của người tiêu dùng. Đây đang là 1 vấn đề nghiêm trọng cần được nhà nước xử lý cẩn mật, đặc thù là trong lĩnh vực nông nghiệp, vì lượng tiêu thụ thức ăn cốt yếu của Việt Nam là từ nông nghiệp, cũng bởi vì 1 lý do là khác là nước là xuất thân từ 1 nước nông nghiệp, hiện tại tỷ trọng nông nghiệp cũng chiếm phần béo trong nên kinh tế của nước ta.
2. Điều 34 Luật an toàn thực phẩm
Điều 34 Luật an toàn thực phẩm 5 2010 quy định về nhân vật, điều kiện cấp, thu hồi giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chi tiết như sau:
“Điều 34. Nhân vật, điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
1. Cơ sở được cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lúc có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thích hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật này;
b) Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh.
2. Tổ chức, tư nhân bị thu hồi Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lúc ko đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Chính phủ quy định chi tiết nhân vật ko thuộc diện cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.“
3. Phân tách nhân vật, điều kiện cấp, thu hồi giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Theo quy định tại điều 34 Luật an toàn thực phẩm 2010 nêu trên thì có thể hiểu rằng để được cấp giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì phải phục vụ 2 điều kiện căn bản sau:
Thứ nhất, cơ sở ấy phải có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thích hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, chi tiết là các điều kiện:

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong vận tải thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bé lẻ
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với vật liệu, phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nơi chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nơi bày bán thức ăn đường phố
Công cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố

Trong trường hợp cơ sở đã được cấp giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lúc ko đủ điều kiện quy định nêu trên thì vẫn sẽ bị thu hồi Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Luật pháp ko quy định chi tiết các nhân vật được cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Không những thế, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 5 2018 của Chính phủ quy định chi tiết nhân vật ko thuộc diện cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sau đây ko thuộc diện cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
a) Sản xuất ban sơ bé lẻ;
b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm ko có vị trí cố định;
c) Sơ chế bé lẻ;
d) Kinh doanh thực phẩm bé lẻ;
đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
e) Sản xuất, kinh doanh công cụ, nguyên liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
g) Nhà hàng trong khách sạn;
h) Bếp ăn cộng đồng ko có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
i) Kinh doanh thức ăn đường phố;
k) Cơ sở đã được cấp 1 trong các Giấy chứng thực: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tách mối nguy và điểm kiểm soát đến hạn (HXP), Hệ thống điều hành an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn thế giới về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng thực hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.
Tương tự, ngoài trừ các cơ sở nêu trên, những cơ sở khác nếu đủ điều kiện luật pháp đều được cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Trên đây là các nội dung trả lời của chúng tôi về Điều 34 Luật an toàn thực phẩm – Doanh nghiệp Luật X. Trong giai đoạn mày mò, ví như các bạn cần Doanh nghiệp Luật X chỉ dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trả lời.

Bình chọn post

#Điều #Luật #toàn #thực #phẩm #Công #Luật #X
[rule_2_plain] #Điều #Luật #toàn #thực #phẩm #Công #Luật #X
[rule_2_plain] #Điều #Luật #toàn #thực #phẩm #Công #Luật #X
[rule_3_plain]

#Điều #Luật #toàn #thực #phẩm #Công #Luật #X

Nội dung bài viết:1. An toàn thực phẩm là gì?2. Điều 34 Luật an toàn thực phẩm3. Phân tách nhân vật, điều kiện cấp, thu hồi giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
An toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề quan trọng bậc nhất trên toàn toàn cầu khái quát và Việt Nam nói riêng hiện tại. Vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm đang ở mức bảo động và đáng quan ngại đối với mọi người dân, bởi hiện tại số lượng người mắc bệnh liên can tới an toàn thực phẩm ngày 1 tăng thêm. Mọi người luôn muốn chọn lựa những thực phẩm an toàn cho gia đình mình. Do ấy, luật an toàn thực phẩm được được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, từ ấy hình thành hành lang pháp lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm buộc phải mọi người dân phải tiến hành. Để độc giả thông suốt hơn về an toàn thực phẩm, chúng tôi sẽ chỉ dẫn qua bài viết dưới đây: Điều 34 Luật an toàn thực phẩm – Doanh nghiệp Luật X.

Điều 34 Luật an toàn thực phẩm – Doanh nghiệp Luật X
1. An toàn thực phẩm là gì?
Theo quy định của Luật an toàn thực phẩm 2010 thì An toàn thực phẩm là việc đảm bảo để thực phẩm ko gây hại tới sức khỏe, tính mệnh con người.
Sức khoẻ của con người luôn là vấn đề quan trọng bậc nhất được tất cả mọi người và nhà nước ân cần. Do ấy, những thực phẩm bảo đảm vệ sinh cần được kiểm nghiệm và trải qua giai đoạn ban bố thành phầm cẩn mật, có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm có vai trò quan trọng trong đời sống con người, bảo đảm cho con người có đời sống lành mạnh và những bữa cơm ngon cùng gia đình. Không những thế, điều ấy đang bị tác động nghiêm trọng bởi số lượng béo các loại thực phẩm ko bảo đảm được bán trên thị phần, với những người, nhà cung cấp thực phẩm chạy theo lợi nhuận nhưng mà quên mất đi trạng thái sức khoẻ của người tiêu dùng. Đây đang là 1 vấn đề nghiêm trọng cần được nhà nước xử lý cẩn mật, đặc thù là trong lĩnh vực nông nghiệp, vì lượng tiêu thụ thức ăn cốt yếu của Việt Nam là từ nông nghiệp, cũng bởi vì 1 lý do là khác là nước là xuất thân từ 1 nước nông nghiệp, hiện tại tỷ trọng nông nghiệp cũng chiếm phần béo trong nên kinh tế của nước ta.
2. Điều 34 Luật an toàn thực phẩm
Điều 34 Luật an toàn thực phẩm 5 2010 quy định về nhân vật, điều kiện cấp, thu hồi giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chi tiết như sau:
“Điều 34. Nhân vật, điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
1. Cơ sở được cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lúc có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thích hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật này;
b) Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh.
2. Tổ chức, tư nhân bị thu hồi Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lúc ko đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Chính phủ quy định chi tiết nhân vật ko thuộc diện cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.“
3. Phân tách nhân vật, điều kiện cấp, thu hồi giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Theo quy định tại điều 34 Luật an toàn thực phẩm 2010 nêu trên thì có thể hiểu rằng để được cấp giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì phải phục vụ 2 điều kiện căn bản sau:
Thứ nhất, cơ sở ấy phải có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thích hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, chi tiết là các điều kiện:

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong vận tải thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bé lẻ
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với vật liệu, phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nơi chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản thực phẩm
Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nơi bày bán thức ăn đường phố
Công cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố

Trong trường hợp cơ sở đã được cấp giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lúc ko đủ điều kiện quy định nêu trên thì vẫn sẽ bị thu hồi Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Luật pháp ko quy định chi tiết các nhân vật được cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Không những thế, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 5 2018 của Chính phủ quy định chi tiết nhân vật ko thuộc diện cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sau đây ko thuộc diện cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
a) Sản xuất ban sơ bé lẻ;
b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm ko có vị trí cố định;
c) Sơ chế bé lẻ;
d) Kinh doanh thực phẩm bé lẻ;
đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
e) Sản xuất, kinh doanh công cụ, nguyên liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
g) Nhà hàng trong khách sạn;
h) Bếp ăn cộng đồng ko có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
i) Kinh doanh thức ăn đường phố;
k) Cơ sở đã được cấp 1 trong các Giấy chứng thực: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tách mối nguy và điểm kiểm soát đến hạn (HXP), Hệ thống điều hành an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn thế giới về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng thực hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.
Tương tự, ngoài trừ các cơ sở nêu trên, những cơ sở khác nếu đủ điều kiện luật pháp đều được cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Trên đây là các nội dung trả lời của chúng tôi về Điều 34 Luật an toàn thực phẩm – Doanh nghiệp Luật X. Trong giai đoạn mày mò, ví như các bạn cần Doanh nghiệp Luật X chỉ dẫn các vấn đề pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trả lời.

Bình chọn post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button