Thông tin hữu ích IT

Điện thoại nào nghe radio không cần gắn tai nghe

Nhờ các bạn tư vấn giúp điện thoại nào nghe radio loa ngoài lớn mà không cần gắn tai nghe, dể sử dụng (dùng cho người lớn tuổi).

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button