Thông tin hữu ích IT

Có thể lưu mặc định trên thẻ nhớ SD khi tải xuống ứng dụng?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button