Video Hotgirl cooking

Chicken with milk ang pineapple #bena version1st time ko pong mgluluto NG ganitong pagkain OK naman siya masarap chicken with milk and pineapple

Ingredients
1lb chicken
Sebuyas
Bawang
Pineapple chucks
Alaska evap

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button