Thông tin hữu ích IT

Check sim lock nghĩa la gì

Sao nó không hiển thị là unlocked như bản quốc tế bình thường. Mà lại hiển thị là check sim lock. Có phải đây là bản khoá mạng đã được mở khoá băng phần mềm mua từ Iphone?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button