Thông tin hữu ích IT

Cập nhật (update) phần mềm mới trên iPhone 4S

Cập nhật (update) phần mềm mới trên iPhone 4S là máy sẽ tự động kiểm tra bản cập nhật mới để cài đặt cho máy.

Tuy nhiên hệ điều hành mới đôi khi cũng có một vài phiên bản nặng và gây hao pin hơn bản phần mềm cũ, vì vậy bạn cũng nên tham khảo trước khi cập nhật vì không thể trở về bản cũ được.

Để cập nhật (update) phần mềm mới trên iPhone 4S bạn thao tác theo hướng dẫn:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button