Thông tin hữu ích IT

Cài hình nền và theme (chủ đề) cho máy Samsung Galaxy A8

Cài hình nền và theme (chủ đề) cho máy Samsung Galaxy A8

A. Cài hình nền.

1. Mở Cài đặt của máy.

https://www.thegioididong.com/

2. Bấm mở mục Màn hình nền.

https://www.thegioididong.com/

3. Bấm chọn Từ bộ sưu tập

https://www.thegioididong.com/

4. Tìm và chọn hình mà bạn muốn đặt làm hình nền.

https://www.thegioididong.com/

5. Bấm CHỌN LÀM MÀN HÌNH NỀN.

https://www.thegioididong.com/

B. Cài đặt Theme (chủ đề)

1. Sau khi mở Cài đặt của máy, chọn mở tiếp mục Them trong cài đặt.

https://www.thegioididong.com/

2. Bấm mở Cửa hàng Theme.

https://www.thegioididong.com/

3. Bấm Đồng ý với các điều khoản và điều kiện để tiếp tục.

https://www.thegioididong.com/

4. Tìm và chọn Theme trong cửa hàng để tải theme về cài trên máy.

https://www.thegioididong.com/

5. Bấm Tải về, để tải bộ theme về máy.

https://www.thegioididong.com/

6. Đăng nhập tài khoản Samsung của bạn vào (hoặc đăng ký mới). Sau khi chọn được thì bấm “Áp dụng”.

7. Bấm “Áp dụng” 1 lần nữa để xác nhận. Các ứng dụng đang mở sẽ bị tắt.

Chúc bạn thành công.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button