Thông tin hữu ích IT

Cài đặt khóa màn hình cho Lumia

Để cài đặt khóa màn hình cho máy Lumia bạn thao tác các bước sau.

Bước 1: Truy cập vào cài đặt hệ thống.

Chọn cài đặt

Chọn cài đặt

Bước 2: Chọn vào mục màn hình khóa.

Chọn màn hình khóa

Chọn màn hình khóa

Bước 3: Vào mục cuối cùng bật mật khẩu lên.

Chọn bật mật khẩu

Chọn bật mật khẩu

Bước 4: Tạo mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu.

Tạo mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu

Bước 5: Đặt mật khẩu bấm xong là hoàn thành.

Đặt mật khẩu bấm xong là hoàn thành

Đặt mật khẩu bấm xong là hoàn thành

Thử nhập lại mật khẩu khi mở máy.

Nhập mật khẩu mỗi lần mở máy

Nhập mật khẩu mỗi lần mở máy

Hoàn thành việc cài đặt khóa màn hình cho Lumia. Chúc bạn thành công.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button