Thông tin hữu ích IT

Cách xóa bài quảng cáo, chia sẻ trong nhóm Facebook cực đơn giản

Nhóm hay group Facebook là nơi các thành viên chia sẻ, trao đổi thông tin với nhau. Tuy nhiên một số bài chia sẻ, bài đăng quảng cáo bán hàng làm cho các hoạt động trong nhóm bị loãng, không còn nhiều tương tác. Hãy cùng tìm hiểu cách gỡ, xóa bài viết trong nhóm Facebook nhé!

1. Cách gỡ bài, xóa bài viết trong nhóm Facebook bằng điện thoại

Bước 1: Tại bài viết muốn xoá, bạn nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm trên điện thoại > Chọn Gỡ bài viết.

 Cách gỡ bài, xóa bài viết trong nhóm Facebook bằng điện thoại

Bước 2: Nhập hoặc chọn lý do tại sao lại gỡ bài viết > Nhấn nút Gỡ.

Bước 2: Nhập hoặc tích chọn lý do tại sao lại gỡ bài viết > Nhấn nút Gỡ bài viết.

Bước 3: Nhấn vào Xóa bài viết và chặn người dùng > Nhấn Xem thêm tuỳ chọn để mở rộng tùy chọn khác.

- Bước 3: Nhấn vào Xóa bài viết và chặn người dùng > Nhấn Xem thêm tuỳ chọn để mở rộng tùy chọn khác.

Bước 4: Chọn các tùy chọn khác > Nhấn Xác nhận.

- Bước 4: Chọn các tùy chọn khác > Nhấn Xác nhận.

Trong trường hợp không muốn chặn thành viên đó thì bạn Bật xét duyệt bài đăng của thành viên > Chọn Xác nhận.

Trong trường hợp bạn không muốn chặn thành viên đó thì nên bật xét duyệt bài đăng của thành viên đó trong nhóm.

2. Cách gỡ bài, xóa bài viết trong nhóm Facebook bằng máy tính

Bước 1: Đối với giao diện trên máy tính, bạn nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bài viết cần gỡ > Chọn Gỡ bài viết.

Cách gỡ bài, xóa bài viết trong nhóm Facebook bằng máy tính

Bước 2: Chọn lý do tại sao lại gỡ bài viết > Nhập các ghi chú khác (không bắt buộc) > Nhấn nút Xác nhận.

Bước 2: Nhập hoặc tích chọn lý do tại sao lại gỡ bài viết > Nhấn nút Gỡ bài viết.

Bước 3: Chọn biểu tượng dấu ba chấm ở góc bên phải bài cần gỡ > Nhấn Gỡ bài viết và chặn tác giả để thành viên này không thể đăng bài viết nào trong nhóm Facebook nữa.

Bước 3: Nhấn chọn vào Gỡ bài viết và chặn tác giả để thành viên này không thể đăng bài viết nào trong nhóm Facebook nữa.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button