Thông tin hữu ích IT

Cách chặn số điện thoại trên Mobiistar Zumbo J2

Chặn cuộc gọi giúp bạn tránh bị làm phiền bởi những người không mong muốn.

Cách chặn số điện thoại trên Mobiistar Zumbo J2 như sau:

Bước 1: Vào “Điện thoại” chọn “…”.

chọn ...

Chọn “…”.

Bước 2: Chọn “Cài đặt”.

Bước 2: Chọn Cài đặt

Chọn “Cài đặt”.

Bước 3: Chọn “Chặn cuộc gọi”.

Bước 3: Chọn Chặn cuộc gọi

Chọn “Chặn cuộc gọi”.

Bước 4: Thêm số điện thoại và chặn.

Bước 4: Thêm số điện thoại và chặn.Bước 4: Thêm số điện thoại và chặn.

Thêm số điện thoại và chặn.

Như vậy là hoàn tất quá trình thiết lập của bạn, chúc các bạn thành công.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button