Xe ô tô

Bộ Tài chính mở rộng diện khoán xe công

Bộ Tài chính vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp tục sắp xếp, triển khi khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công. Nội dung văn bản nêu rõ, qua thời gian áp dụng Quyết định số 1997/QĐ-BTC ngày 18-9-2016 (có hiệu lực từ ngày 1-10-2016) quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính và chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính, đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Để tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả việc khoán xe công, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu, các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính (như Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam – DATC, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam – Vietlott, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM – HSX, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – VSD) khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đặc biệt, đối với trường hợp các chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón xe công từ nơi ở đến nơi làm việc mà vẫn đang được bố trí sử dụng xe, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu rõ, các đơn vị phải chấn chỉnh, thực hiện đúng theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu như Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC, Ngân hàng Phát triển Việt Nam – VDB, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc) phù hợp với quy định hiện hành.

Đối với Tập đoàn Bảo Việt là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu, Bộ trưởng đề nghị người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng quản trị công ty triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô với một số chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT…) và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp.

Đối với các Cục, Viện Chiến lược và chính sách Tài chính thuộc Bộ, Bộ trưởng giao Cục Kế hoạch tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, các Cục và Viện Chiến lược và chính sách tài chính khẩn trương xây dựng phươn án, thực hiện điều chuyển xe ô tô và lái xe về quản lý tập trung tại Đoàn xe thuộc Văn phòng Bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 12.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (còn lại) được yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Linh Nhật (ANTĐ)

theo xe hay

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button