Tin tức Kinh tế

BHXH giải quyết thủ tục nhận hỗ trợ COVID-19 không quá 1 ngày

Ngày 26/7, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số: 2218/BHXH-TST gửi BHXH các địa phương về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tiếp theo Công văn số 2062/BHXH-TST ngày 15/7/2021 và Công văn số 2157/BHXH-TST ngày 21/7/2021 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện giải quyết các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

Phân công lãnh đạo, viên chức chủ động liên hệ với các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để đôn đốc, hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH giải quyết các chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; xác nhận các Danh sách: Phụ lục I của Mẫu số 02, Mẫu số 05, Mẫu số 06, Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg;

Khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị thì thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 01 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót thì chuyển lại ngay để đơn vị bổ sung, hoàn thiện…

Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính bằng CNTT nhằm đem lại những thuận lợi, tiện ích nhất cho người dân, và điểm nhấn là việc ra mắt ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số. 

Với ứng dụng VssID mà giờ đây người dân có thể ngồi tại nhà thực hiện những giao dịch điện tử với cơ quan BHXH mà không phải đến trụ sở cơ quan BHXH. Nhờ đó mà người dân tại các tỉnh, thành phố lớn mặc dù đang phải thực hiện giãn cách xã hội do COVID-19 vẫn được đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách. Qua đó, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự và đóng góp vào công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo Cafef

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button