Bentley

Audi Thailand เปลี่ยนมือ จาก “ตระกูล ลีนุตพงศ์ สู่ ตระกูล ล่ำซำ” นำทัพโดย กฤษฎา ล่ำซำ

Audi Thailand เปลี่ยนมือจาก “ตระกูลเลนุตพงษ์สู่ตระกูลล่ำซำ”

Micester Technic Co., Ltd. โดย กฤษดา ล่ำซำ ได้รับการแต่งตั้งจาก Audi AG ประเทศเยอรมนี เพื่อเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ออดี้อย่างเป็นทางการแห่งใหม่ในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าเตรียมเปิดกลยุทธ์การบริหาร “ออดี้ ไทยแลนด์ นิว อีร่า” อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้

รูปที่ 2_resize

กฤษฎา ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท มิสเตอร์เทคนิค จำกัด กล่าวว่า “บริษัท ไมเซสเตอร์ เทคนิค จำกัด ซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งนางสาวนวลพรรณ ล่ำซำ เข้าร่วมถือหุ้นและทีมงานรู้สึกเป็นเกียรติ ได้รับการคัดเลือกจากกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นของ Audi AG ประเทศเยอรมนี ในการแต่งตั้งผู้รับใบอนุญาตรายใหม่เพื่อนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ออดี้เป็นเจ้าหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในโอกาสนี้”

ในกรณีที่มีข่าวคราวการเปลี่ยนมือของแบรนด์รถยนต์ออดี้ในประเทศไทยในอดีต คุณกฤษฎา ล่ำซำ กล่าวว่า “ปัจจุบัน บริษัท มิสเตอร์เทคนิค จำกัด ได้เจรจากับผู้ถือสิทธิ์แล้ว ทั้งสองบริษัทยังคงร่วมมือกันในด้านข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การเปิดศักราชใหม่ของ “ออดี้ ไทยแลนด์” เป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าแบรนด์ออดี้ในประเทศไทย

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจ และรถรุ่นต่างๆ ที่เตรียมนำเสนอให้ทราบอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้


Thông tin thêm

Audi Thailand เปลี่ยนมือ จาก “ตระกูล ลีนุตพงศ์ สู่ ตระกูล ล่ำซำ” นำทัพโดย กฤษฎา ล่ำซำ

#Audi #Thailand #เปลยนมอ #จาก #ตระกล #ลนตพงศ #ส #ตระกล #ลำซำ #นำทพโดย #กฤษฎา #ลำซำ
[rule_3_plain] #Audi #Thailand #เปลยนมอ #จาก #ตระกล #ลนตพงศ #ส #ตระกล #ลำซำ #นำทพโดย #กฤษฎา #ลำซำ

Audi Thailand เปลี่ยนมือ จาก “ตระกูล ลีนุตพงศ์ สู่ ตระกูล ล่ำซำ”

บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด โดย กฤษฎา ล่ำซำ ได้รับการแต่งตั้งจาก ออดี้ เอจี ประเทศเยอรมัน เพื่อเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ออดี้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเป็นรายใหม่ พร้อมเดินหน้าเตรียมเปิดตัวกลยุทธ์การบริหารงาน “ออดี้ ไทยแลนด์ ศักราชใหม่” อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้

กฤษฎา ล่ำซำ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด กล่าวว่า “บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด ที่ตนเป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีนางสาวนวลพรรณ ล่ำซำ ร่วมถือหุ้น และทีมงาน รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากกระบวนการคัดสรรอันเข้มข้นของ ออดี้ เอจี ประเทศเยอรมัน ในการแต่งตั้งเป็นผู้รับสิทธิรายใหม่เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ออดี้อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในโอกาสนี้”
จากกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนมือผู้รับสิทธิดูแลแบรนด์รถยนต์ออดี้ในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา นายกฤษฎา ล่ำซำ กล่าวว่า “ขณะนี้ บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด ได้มีการเจรจาหารือกับผู้ถือสิทธิรายเดิม ทั้งสองบริษัทกำลังเดินหน้าประสานความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้การเปิดศักราชใหม่ของ “ออดี้ ไทยแลนด์” เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าแบรนด์รถยนต์ออดี้ในประเทศไทยต่อไป
ทางบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจ และรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่เตรียมนำเสนอ ให้ทราบอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้

#Audi #Thailand #เปลยนมอ #จาก #ตระกล #ลนตพงศ #ส #ตระกล #ลำซำ #นำทพโดย #กฤษฎา #ลำซำ
[rule_2_plain] #Audi #Thailand #เปลยนมอ #จาก #ตระกล #ลนตพงศ #ส #ตระกล #ลำซำ #นำทพโดย #กฤษฎา #ลำซำ
[rule_2_plain] #Audi #Thailand #เปลยนมอ #จาก #ตระกล #ลนตพงศ #ส #ตระกล #ลำซำ #นำทพโดย #กฤษฎา #ลำซำ
[rule_3_plain]

#Audi #Thailand #เปลยนมอ #จาก #ตระกล #ลนตพงศ #ส #ตระกล #ลำซำ #นำทพโดย #กฤษฎา #ลำซำ

Audi Thailand เปลี่ยนมือ จาก “ตระกูล ลีนุตพงศ์ สู่ ตระกูล ล่ำซำ”

บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด โดย กฤษฎา ล่ำซำ ได้รับการแต่งตั้งจาก ออดี้ เอจี ประเทศเยอรมัน เพื่อเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ออดี้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเป็นรายใหม่ พร้อมเดินหน้าเตรียมเปิดตัวกลยุทธ์การบริหารงาน “ออดี้ ไทยแลนด์ ศักราชใหม่” อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้

กฤษฎา ล่ำซำ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด กล่าวว่า “บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด ที่ตนเป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีนางสาวนวลพรรณ ล่ำซำ ร่วมถือหุ้น และทีมงาน รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากกระบวนการคัดสรรอันเข้มข้นของ ออดี้ เอจี ประเทศเยอรมัน ในการแต่งตั้งเป็นผู้รับสิทธิรายใหม่เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ออดี้อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในโอกาสนี้”
จากกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนมือผู้รับสิทธิดูแลแบรนด์รถยนต์ออดี้ในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา นายกฤษฎา ล่ำซำ กล่าวว่า “ขณะนี้ บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด ได้มีการเจรจาหารือกับผู้ถือสิทธิรายเดิม ทั้งสองบริษัทกำลังเดินหน้าประสานความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้การเปิดศักราชใหม่ของ “ออดี้ ไทยแลนด์” เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าแบรนด์รถยนต์ออดี้ในประเทศไทยต่อไป
ทางบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจ และรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่เตรียมนำเสนอ ให้ทราบอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button