Áp dụng kỹ thuật Xpert Xpress để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

 Căn cứ quyết định của Bộ Y tế về hướng dẫn quy trình triển khai kỹ thuật Gene Xpert, Sở Y tế chấp thuận cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được áp dụng kỹ thuật Xpert Xpress để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phải bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực có trình độ chuyên môn, quy trình kỹ thuật để thực hiện kỹ thuật trên; thực hiện đúng các quy định liên quan của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xét nghiệm, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có Tờ trình số 1192/ TTr-KSBT về việc áp dụng chính thức kỹ thuật xét nghiệm Xpert Xpress SARS-CoV-2 để xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

KIM HÀ


Bình Dương 247

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *