Tin Bình Dương

平阳海关局:提高公开性和透明度


严格实现“专业、透明、有效”的工作方针,平阳海关局在2021年第一季度有效保持自动货物清关系统(VNACCS/VCIS)和卫星计划


Bình Dương 247

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button