THAI LAND

โตโยต้า เปิดตัวรถเพื่อการวิจัยการเชื่อมต่อบนพื้นฐานมิไร

โตโยต้ากำลังเปิดตัวรถวิจัยโครงการใหม่อย่างเงียบ ๆ บนพื้นฐานของ Mirai ที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนที่งาน Detroit Auto Show

แม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนมิไรรุ่นมาตรฐานก็ตาม แต่ยานวิจัยดังกล่าวได้รับการติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมแบบแบนจาก Kymeta บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐฯ ห้องโดยสารใช้เบาะหนัง เบาะหลังมีระบบความบันเทิงและหน้าจอแสดงผลหลายจอผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดและเป้าหมายในการพัฒนารถรุ่นนี้ แต่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพวกเขากำลังปรับปรุงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและกำลังวางแผนที่จะติดตั้งโมดูลการสื่อสารข้อมูลภายในรูปแบบการผลิต

Toyota และ Kaimeta ทำงานร่วมกันเพื่อวิจัยเทคโนโลยีเสาอากาศแบบแบนมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเสาอากาศที่สามารถส่งข้อมูลจำนวนมากไปยังรถยนต์ได้

การติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมในรถยนต์อาจเป็นเรื่องมาก แต่โตโยต้ากล่าวว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้การถ่ายโอน “ข้อมูลขนาดใหญ่” นั้นรวดเร็วและเสถียรยิ่งขึ้น


ข้อมูลมากกว่านี้

โตโยต้า เปิดตัวรถเพื่อการวิจัยการเชื่อมต่อบนพื้นฐานมิไร
#โตโยตา #เปดตวรถเพอการวจยการเชอมตอบนพนฐานมไร
[rule_3_plain] #โตโยตา #เปดตวรถเพอการวจยการเชอมตอบนพนฐานมไร

โตโยต้าซุ่มเงียบเผยโฉมรถเพื่อการวิจัยโครงการใหม่ที่พัฒนาบนพื้นฐานของ “มิไร” รถพลังไฮโดรเจนที่งานดีทรอยท์ ออโต้โชว์

ถึงแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูเหมือนกับมิไรรุ่นสแตนดาร์ด แต่รถเพื่อการวิจัยคันนี้ได้รับการติดตั้งเสาอากาศแบบแบนผ่านดาวเทียมของไคมีตา (Kymeta) บริษัทอิเลกทรอนิกจากสหรัฐอเมริกา ภายในห้องโดยสารใช้เบาะที่นั่งหุ้มหนัง ส่วนเบาะหลังมีระบบความบันเทิงและหน้าจอแสดงผลหลายตัว

ค่ายรถยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นยังไม่เปิดเผยรายละเอียดและเป้าหมายของการพัฒนารถรุ่นนี้ขึ้นมา แต่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพวกเขากำลังปรับปรุงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อให้ดียิ่งขึ้นและมีแผนการติดตั้ง Data Communication Module หรือโมดูลการสื่อสารและเก็บข้อมูลภายในรถรุ่นโปรดักชั่น

โตโยต้าและไคมีตาจับมือกับวิจัยเทคโนโลยีเสาอากาศแบบแบนตั้งแต่ปี 2013 มีเป้าหมายพัฒนาเสาอากาศที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลปริมาณมหาศาลสู่รถยนต์

การติดตั้งระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรถยนต์อาจเป็นเรื่องมากเกินความจำเป็น แต่โตโยต้าระบุว่า เทคโนโลยีจะช่วยให้การถ่ายโอน “ข้อมูลปริมาณมหาศาล” ทำได้อย่างรวดเร็วและเสถียรภาพมากขึ้น

#โตโยตา #เปดตวรถเพอการวจยการเชอมตอบนพนฐานมไร
[rule_2_plain] #โตโยตา #เปดตวรถเพอการวจยการเชอมตอบนพนฐานมไร
[rule_2_plain] #โตโยตา #เปดตวรถเพอการวจยการเชอมตอบนพนฐานมไร
[rule_3_plain]

#โตโยตา #เปดตวรถเพอการวจยการเชอมตอบนพนฐานมไร

โตโยต้าซุ่มเงียบเผยโฉมรถเพื่อการวิจัยโครงการใหม่ที่พัฒนาบนพื้นฐานของ “มิไร” รถพลังไฮโดรเจนที่งานดีทรอยท์ ออโต้โชว์

ถึงแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูเหมือนกับมิไรรุ่นสแตนดาร์ด แต่รถเพื่อการวิจัยคันนี้ได้รับการติดตั้งเสาอากาศแบบแบนผ่านดาวเทียมของไคมีตา (Kymeta) บริษัทอิเลกทรอนิกจากสหรัฐอเมริกา ภายในห้องโดยสารใช้เบาะที่นั่งหุ้มหนัง ส่วนเบาะหลังมีระบบความบันเทิงและหน้าจอแสดงผลหลายตัว

ค่ายรถยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นยังไม่เปิดเผยรายละเอียดและเป้าหมายของการพัฒนารถรุ่นนี้ขึ้นมา แต่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพวกเขากำลังปรับปรุงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อให้ดียิ่งขึ้นและมีแผนการติดตั้ง Data Communication Module หรือโมดูลการสื่อสารและเก็บข้อมูลภายในรถรุ่นโปรดักชั่น

โตโยต้าและไคมีตาจับมือกับวิจัยเทคโนโลยีเสาอากาศแบบแบนตั้งแต่ปี 2013 มีเป้าหมายพัฒนาเสาอากาศที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลปริมาณมหาศาลสู่รถยนต์

การติดตั้งระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรถยนต์อาจเป็นเรื่องมากเกินความจำเป็น แต่โตโยต้าระบุว่า เทคโนโลยีจะช่วยให้การถ่ายโอน “ข้อมูลปริมาณมหาศาล” ทำได้อย่างรวดเร็วและเสถียรภาพมากขึ้น

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button