THAI LAND

แอ็กซอลตา เปิดตัวระบบจัดการสำหรับอู่พ่นซ่อมสีรถยนต์ เสริมประสิทธิภาพงานพ่นซ่อมสีรถยนต์

แอ็กซอลตาเปิดตัวการจัดการร้านสี เพิ่มประสิทธิภาพการพ่นสีรถยนต์ในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านระบบสีรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกทั้งในด้านการเคลือบน้ำและสีฝุ่น เปิดตัวระบบบริหารจัดการร้านพ่นสีรถยนต์ (Paint Cửa hàng Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพ่นสีรถยนต์ให้กับลูกค้า อู่ซ่อมรถ สร้างมาตรฐานงานซ่อม สร้างขึ้นบนซอฟต์แวร์การจัดการสี (ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ของแอ็กซอลตา (NGS)) โมดูลนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดพลังงาน เพิ่มผลกำไร ทำงานมากขึ้น เปิดใช้งานในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ

“ระบบใหม่นี้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ บูรณาการสำหรับทุกความต้องการงานซ่อมสี” ซูบรามาเนียม ชันการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีน) และตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ จากแอ็กซอลตา กล่าวว่า “ฟังก์ชันต่างๆ ตอบสนองความต้องการของอู่ซ่อมรถหรือศูนย์ซ่อมทุกขนาด ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ เพิ่มคุณภาพงาน ลดต้นทุนทั้งด้านราคา สินค้า แรงงาน เสริมสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ”ระบบนี้เปิดตัวในออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย และอินโดนีเซีย ประกอบด้วยห้าฟังก์ชัน: งานที่พร้อมใช้งาน กลุ่มลูกค้า รถยนต์ จอภาพ และรายงาน ระยะเวลาการทำงานช่วยให้ช่างรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน ประเมินผลงานเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ระบบ PSM ยังสามารถวิเคราะห์ผลงาน เช่น ปริมาณการใช้สี ลูกค้าต้องการระยะเวลาทำงานระยะยาว ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการให้ข้อมูลเพื่อประเมินงานได้ง่ายและแม่นยำ

ระบบนี้จากแอ็กซอลตาใช้ซอฟต์แวร์อัลกอริธึมเพื่อช่วยจับคู่สี แสดงสูตรสีใหม่และทุกโรงรถสามารถรับรู้ได้เหมือนกัน สอดคล้องกับเครื่องมือวัดสี AcquireTM Quantum EFX ที่ช่วยให้สอบเทียบสีได้อย่างแม่นยำ แม่นยำ และชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพของงานสีรถยนต์

สามารถติดตามอัพเดทเพิ่มเติม ที่นี่

พบกับรถมือสองคุณภาพดี ที่นี่


ข้อมูลมากกว่านี้

แอ็กซอลตา เปิดตัวระบบจัดการสำหรับอู่พ่นซ่อมสีรถยนต์ เสริมประสิทธิภาพงานพ่นซ่อมสีรถยนต์
#แอกซอลตา #เปดตวระบบจดการสำหรบอพนซอมสรถยนต #เสรมประสทธภาพงานพนซอมสรถยนต
[rule_3_plain] #แอกซอลตา #เปดตวระบบจดการสำหรบอพนซอมสรถยนต #เสรมประสทธภาพงานพนซอมสรถยนต

แอ็กซอลตา เปิดตัวระบบจัดการสำหรับอู่พ่นซ่อมสีรถยนต์ (Paint Cửa hàng Management) เสริมประสิทธิภาพงานพ่นซ่อมสีรถยนต์ในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ 

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกทั้งสีน้ำและสีฝุ่น เปิดตัวระบบบริหารจัดการสำหรับอู่พ่นซ่อมสีรถยนต์ (Paint Cửa hàng Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพ่นซ่อมสีรถยนต์ให้ลูกค้า อู่ซ่อมรถยนต์ สร้างมาตรฐานงานซ่อม สร้างจากซอฟต์แวร์ที่จัดการด้านสี (Axalta New Generation Software (NGS)) โมดูลนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิผล ประหยัดพลังงาน เพิ่มกำไร ทำงานได้มากขึ้น เปิดใช้งานในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ

“ระบบใหม่นี้ใช้งานและเข้าถึงง่าย บูรณาการครบทุกความต้องการงานพ่นซ่อมสี” สุบรามาเนียม ชานการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์ เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน) และตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ จากแอ็กซอลตา กล่าว “ฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ตอบโจทย์อู่หรือศูนย์พ่นซ่อมทุกขนาด เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เพิ่มคุณภาพของงาน ลดต้นทุนทั้งด้านราคา ผลิตภัณฑ์ แรงงาน เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจอย่างยั่งยืน”

ระบบดังกล่าว เปิดตัวทั้งในออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย และอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชั่น ได้แก่ งานที่มีให้บริการ กลุ่มลูกค้า รถยนต์ มอนิเตอร์ และรายงาน สามารถทราบข้อมูลวันต่อวัน เช่น การใช้สีของลูกค้า ระยะเวลาทำงาน ช่วยให้ช่างเทคนิค ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ ได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน ประเมินการทำงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ระบบ PSM ยังสามารถวิเคราะห์ผลจากการทำงาน อาทิ ปริมาณการใช้สี ความต้องการลูกค้า ระยะเวลาการทำงาน ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในระยะยาว เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินการทำงานได้อย่างสะดวกแม่นยำ

ระบบจากแอ็กซอลตานี้ ใช้อัลกอริทึ่มซอฟท์แวร์ที่ช่วยจับคู่สี แสดงสูตรสีใหม่และทุกอู่สามารถรับรู้ได้เหมือนกัน  สอดคล้องกับเครื่องมือวัดค่าสี AcquireTM Quantum EFX ที่ช่วยให้การเทียบสีแม่นยำ ถูกต้อง ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพแก่งานพ่นซ่อมสีรถยนต์

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สามารถค้นหารถยนต์มือสองคุณภาพดี ได้ที่นี่

#แอกซอลตา #เปดตวระบบจดการสำหรบอพนซอมสรถยนต #เสรมประสทธภาพงานพนซอมสรถยนต
[rule_2_plain] #แอกซอลตา #เปดตวระบบจดการสำหรบอพนซอมสรถยนต #เสรมประสทธภาพงานพนซอมสรถยนต
[rule_2_plain] #แอกซอลตา #เปดตวระบบจดการสำหรบอพนซอมสรถยนต #เสรมประสทธภาพงานพนซอมสรถยนต
[rule_3_plain]

#แอกซอลตา #เปดตวระบบจดการสำหรบอพนซอมสรถยนต #เสรมประสทธภาพงานพนซอมสรถยนต

แอ็กซอลตา เปิดตัวระบบจัดการสำหรับอู่พ่นซ่อมสีรถยนต์ (Paint Cửa hàng Management) เสริมประสิทธิภาพงานพ่นซ่อมสีรถยนต์ในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ 

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกทั้งสีน้ำและสีฝุ่น เปิดตัวระบบบริหารจัดการสำหรับอู่พ่นซ่อมสีรถยนต์ (Paint Cửa hàng Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพ่นซ่อมสีรถยนต์ให้ลูกค้า อู่ซ่อมรถยนต์ สร้างมาตรฐานงานซ่อม สร้างจากซอฟต์แวร์ที่จัดการด้านสี (Axalta New Generation Software (NGS)) โมดูลนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิผล ประหยัดพลังงาน เพิ่มกำไร ทำงานได้มากขึ้น เปิดใช้งานในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ

“ระบบใหม่นี้ใช้งานและเข้าถึงง่าย บูรณาการครบทุกความต้องการงานพ่นซ่อมสี” สุบรามาเนียม ชานการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์ เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน) และตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ จากแอ็กซอลตา กล่าว “ฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ตอบโจทย์อู่หรือศูนย์พ่นซ่อมทุกขนาด เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เพิ่มคุณภาพของงาน ลดต้นทุนทั้งด้านราคา ผลิตภัณฑ์ แรงงาน เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจอย่างยั่งยืน”

ระบบดังกล่าว เปิดตัวทั้งในออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย และอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชั่น ได้แก่ งานที่มีให้บริการ กลุ่มลูกค้า รถยนต์ มอนิเตอร์ และรายงาน สามารถทราบข้อมูลวันต่อวัน เช่น การใช้สีของลูกค้า ระยะเวลาทำงาน ช่วยให้ช่างเทคนิค ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ ได้รับทราบข้อมูลร่วมกัน ประเมินการทำงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ระบบ PSM ยังสามารถวิเคราะห์ผลจากการทำงาน อาทิ ปริมาณการใช้สี ความต้องการลูกค้า ระยะเวลาการทำงาน ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในระยะยาว เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินการทำงานได้อย่างสะดวกแม่นยำ

ระบบจากแอ็กซอลตานี้ ใช้อัลกอริทึ่มซอฟท์แวร์ที่ช่วยจับคู่สี แสดงสูตรสีใหม่และทุกอู่สามารถรับรู้ได้เหมือนกัน  สอดคล้องกับเครื่องมือวัดค่าสี AcquireTM Quantum EFX ที่ช่วยให้การเทียบสีแม่นยำ ถูกต้อง ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพแก่งานพ่นซ่อมสีรถยนต์

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติม ได้ที่นี่

สามารถค้นหารถยนต์มือสองคุณภาพดี ได้ที่นี่

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button