“แพท พาวเวอร์แพท” แต่งเพลงส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ เขินถูกชมผมทรงใหม่หน้าดูเด็ก(คลิปจัดเต็ม)

“แพท พาวเวอร์แพท” แต่งเพลงส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ เขินถูกชมผมทรงใหม่หน้าดูเด็ก(คลิปจัดเต็ม)

“แพท พาวเวอร์แพท” แต่งเพลงส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ เขินถูกชมผมทรงใหม่หน้าดูเด็ก(คลิปจัดเต็ม)
.
.
#แพทพาวเวอร์แพท
#ทำเพลงใหม่
#แด๊ดดี้แพท
#แด๊ดดี้แพทตัดผมใหม่
#คลิปจัดเต็ม
#ไนน์เอ็นเตอร์เทน
#9entertain

#แพท #พาวเวอรแพท #แตงเพลงสงกำลงใจใหทมแพทย #เขนถกชมผมทรงใหมหนาดเดกคลปจดเตม

Từ khóa tìm kiếm: แพทพาวเวอร์แพท,แต่งเพลง