THAI LAND

เรโนลต์-นิสสัน จะเปิดตัวรถเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติกว่า 10 รุ่นในอนาคตอันใกล้

Renault-Nissan ได้ประกาศแผนทะเยอทะยานที่จะเปิดตัวรถยนต์ไร้คนขับมากกว่า 10 คันในอีกห้าปีข้างหน้า

ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม แต่เรโนลต์-นิสสันยืนยันว่าเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติดังกล่าวจะถูกติดตั้งในรถยนต์หลากหลายประเภทในราคาที่เหมาะสม โดยเน้นไปที่ตลาดจีน ยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาเป็นหลักพันธมิตรทั้งสองเชื่อว่าเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ นี่คือสาเหตุของการเสียชีวิตบนท้องถนน 90%

เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติในขั้นต้นจะมาในรูปแบบของการขับรถเลนเดียวบนทางหลวง ก่อนอีก 2 ปีข้างหน้า เรโนลต์-นิสสัน จะเปิดตัวระบบที่อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนเลนบนทางหลวง ในขณะที่ในปี 2020 การขับขี่อัตโนมัติจะได้รับการพัฒนาเพื่อให้รถสามารถเคลื่อนผ่านทางแยกและความแออัดของการจราจรได้ สามารถ

Carlos Ghosn ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Renault-Nissan กล่าวว่า “พันธมิตร Renault-Nissan มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย ‘ไม่มีมลพิษและการตาย’ ดังนั้นเราจึงเร่งการพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและการเชื่อมต่อสำหรับตลาดที่กว้างขึ้นในสามทวีป”


ข้อมูลมากกว่านี้

เรโนลต์-นิสสัน จะเปิดตัวรถเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติกว่า 10 รุ่นในอนาคตอันใกล้
#เรโนลตนสสน #จะเปดตวรถเทคโนโลยขบขอตโนมตกวา #รนในอนาคตอนใกล
[rule_3_plain] #เรโนลตนสสน #จะเปดตวรถเทคโนโลยขบขอตโนมตกวา #รนในอนาคตอนใกล

เรโนลต์-นิสสันประกาศแผนการสุดทะเยอทะยานด้วยการเตรียมเปิดตัวรถขับขี่อัตโนมัติมากกว่า 10 รุ่นภายในอีก 5 ปีข้างหน้า

ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม แต่เรโนลต์-นิสสันยืนยันว่า เทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติดังกล่าวจะถูกติดตั้งอยู่ในรถที่ออกจำหน่ายในวงกว้างด้วยราคาที่จับต้องได้ โดยเน้นทำตลาดจีน ยุโรป ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

สองบริษัทพันธมิตรเชื่อว่า เทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ อันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบนท้องถนนมากถึง 90%

เทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติจะมาในรูปแบบการขับเลนเดียวบนถนนไฮเวย์ในเบื้องต้น ก่อนที่อีกสองปีถัดมา เรโนลต์-นิสสันจะแนะนำระบบที่เอื้อต่อการขับขี่เปลี่ยนเลนสลับไปมาบนถนนไฮเวย์ ขณะที่ในปี 2020 ระบบขับขี่อัตโนมัติจะถูกพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนตัวรถผ่านทางแยกและการจราจรที่ติดขัดได้

คาร์ลอส กอส์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเรโนลต์-นิสสันกล่าวว่า “กลุ่มพันธมิตรเรโนลต์-นิสสันมีความมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เป้าหมาย ‘มลพิษและการเสียชีวิตเป็นศูนย์’ เราจึงเร่งพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติและการเชื่อมต่อเพื่อทำตลาดในวงกว้างในสามทวีป”

#เรโนลตนสสน #จะเปดตวรถเทคโนโลยขบขอตโนมตกวา #รนในอนาคตอนใกล
[rule_2_plain] #เรโนลตนสสน #จะเปดตวรถเทคโนโลยขบขอตโนมตกวา #รนในอนาคตอนใกล
[rule_2_plain] #เรโนลตนสสน #จะเปดตวรถเทคโนโลยขบขอตโนมตกวา #รนในอนาคตอนใกล
[rule_3_plain]

#เรโนลตนสสน #จะเปดตวรถเทคโนโลยขบขอตโนมตกวา #รนในอนาคตอนใกล

เรโนลต์-นิสสันประกาศแผนการสุดทะเยอทะยานด้วยการเตรียมเปิดตัวรถขับขี่อัตโนมัติมากกว่า 10 รุ่นภายในอีก 5 ปีข้างหน้า

ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม แต่เรโนลต์-นิสสันยืนยันว่า เทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติดังกล่าวจะถูกติดตั้งอยู่ในรถที่ออกจำหน่ายในวงกว้างด้วยราคาที่จับต้องได้ โดยเน้นทำตลาดจีน ยุโรป ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

สองบริษัทพันธมิตรเชื่อว่า เทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ อันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบนท้องถนนมากถึง 90%

เทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติจะมาในรูปแบบการขับเลนเดียวบนถนนไฮเวย์ในเบื้องต้น ก่อนที่อีกสองปีถัดมา เรโนลต์-นิสสันจะแนะนำระบบที่เอื้อต่อการขับขี่เปลี่ยนเลนสลับไปมาบนถนนไฮเวย์ ขณะที่ในปี 2020 ระบบขับขี่อัตโนมัติจะถูกพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนตัวรถผ่านทางแยกและการจราจรที่ติดขัดได้

คาร์ลอส กอส์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเรโนลต์-นิสสันกล่าวว่า “กลุ่มพันธมิตรเรโนลต์-นิสสันมีความมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เป้าหมาย ‘มลพิษและการเสียชีวิตเป็นศูนย์’ เราจึงเร่งพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติและการเชื่อมต่อเพื่อทำตลาดในวงกว้างในสามทวีป”

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button