THAI LAND

“เชลล์” ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เปิดตัวแคมเปญ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ”

เชลล์ ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เปิดตัวแคมเปญ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย แบ่งปันถนนอย่างรับผิดชอบ” เดินหน้าแผน 3 ปี เริ่มปีนี้

ที่เหมวิชิตพันธ์ รองประธานบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะยกระดับความปลอดภัยทางถนน โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก เพื่อสร้างถนนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนสำหรับสังคมไทย อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์อีกด้วย จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนชั้นนำรายหนึ่งของโลก โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 36.2 คนต่อประชากร 100,000 คน โดยเฉลี่ย 240,000 คนต่อปีหรือ 66 คนต่อวัน

ในอดีต เชลล์มีโครงการนำร่องหลายโครงการด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการมอบเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุ การฝึกขับรถด้วยเครื่องจำลองการขับรถจำลองสำหรับผู้ขับขี่ เป้าหมายคือการฝึกอบรมผู้ขับขี่ 5,000 คนภายใน 3 ปี เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ไม่มีอุบัติเหตุ พร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครองในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

“ขณะนี้ การศึกษาความเป็นไปได้ได้เริ่มผลิตแอสฟัลต์ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น แอสฟัลต์เรืองแสง วัสดุถนนที่ดูดซับฝนได้ดี อีกทั้งยังช่วยลดการลื่นไถลของรถระหว่างการขับขี่ เชลล์ยังสื่อสารกับคนขับผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เชลล์ส่งเสริมทั้งการฝึกอบรมและการศึกษา และเพิ่มสถานีบริการเชลล์เป็นจุดสำหรับแคมเปญด้านความปลอดภัยและปราศจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นพิเศษ”อรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ระหว่างการเดินทาง 7 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ลูกค้ามาใช้บริการที่จุดบริการพิเศษ 55 จุดภายในสถานี ของเชลล์ในเส้นทางหลัก ผู้คนกว่าล้านคน เชลล์จึงให้บริการที่เป็นเลิศแก่ทั้งรถยนต์และผู้ขับขี่ ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลก่อนการเดินทาง ในระหว่างและถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ในปีนี้ ผู้ขับขี่อีก 50 เปอร์เซ็นต์คาดว่าจะใช้บริการเติมน้ำมันอย่างปลอดภัยที่ปั๊มน้ำมันเชลล์

สำหรับแคมเปญ ได้แก่ ก่อนเดินทาง ฟรี ประกันอุบัติเหตุ ระยะเวลาคุ้มครอง 10 วัน เมื่อซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ตรวจรถ 10 คะแนน ฟรี ที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส พิเศษสำหรับสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ฟรี 24 ชม

ระหว่างการเดินทาง ดูแลความพร้อมด้านทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ด้วยการเคลือบกระจก “น้องแตงเก็งกำไร” ที่มาพร้อมกับการพยากรณ์เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ถนนอย่างระมัดระวัง แจกเครื่องดื่มฟรีที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม เชลล์เชื่อว่าการรณรงค์ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย แบ่งปันถนนอย่างรับผิดชอบ” จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยทางถนน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงผลกระทบและเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุ และหันมาเน้นเรื่องความปลอดภัยทางถนนและใช้รถร่วมถนนมากขึ้น

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถมือสอง เชิญที่นี่


ข้อมูลมากกว่านี้

“เชลล์” ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เปิดตัวแคมเปญ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ”
#เชลล #สงเสรมความปลอดภยทางถนน #เปดตวแคมเปญ #คณปลอดภย #ทกคนปลอดภย #รวมใชถนนอยางรบผดชอบ
[rule_3_plain] #เชลล #สงเสรมความปลอดภยทางถนน #เปดตวแคมเปญ #คณปลอดภย #ทกคนปลอดภย #รวมใชถนนอยางรบผดชอบ

“เชลล์” ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เปิดตัวแคมเปญ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ” เดินหน้าตามแผน 3 ปี นับตั้งแต่ปีนี้

อรรถ เหมวิจิตรพันธ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการเสริมองค์ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก เพื่อสร้างท้องถนนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมไทย อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกการระบุว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในลำดับต้นๆ ของโลก ด้วยจำนวนกว่า 36.2 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน เฉลี่ย 2.4 หมื่นคนต่อปี หรือ 66 คนต่อวัน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเชลล์มีโครงการนำร่องเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การมอบเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุ การฝึกอบรมขับขี่ด้วยเครื่องจำลองการขับขี่ซิมูเลชั่นให้กับพนักงานขับรถ  โดยตั้งเป้าฝึกอบรมพนักงานขับรถจำนวน 5,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจนถึงระดับไม่มีอุบัติเหตุเลย รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ท้องถนนอย่างปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

“ปัจจุบันได้มีการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตยางมะตอยที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน อาทิ ยางมะตอยเรืองแสง วัสดุทำถนนที่ดูดซึมน้ำฝนได้ดี รวมถึงลดการไถลลื่นของยานพาหนะในระหว่างการขับขี่ นอกจากนี้ เชลล์ยังทำการสื่อสารกับผู้ขับขี่ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักและปรับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเชลล์ส่งเสริมทั้งการอบรมให้ความรู้และปรับเพิ่มให้สถานีบริการน้ำมันเชลล์เป็นจุดรณรงค์ความปลอดภัยและปลอดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่การจราจรหนาแน่นเป็นพิเศษ”

อรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ในการเดินทางช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่จุดบริการพิเศษ 55 แห่งภายในสถานีฯ ของเชลล์บนเส้นทางหลักๆ เป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านคน  เชลล์จึงมอบบริการพิเศษสำหรับทั้งยานพาหนะและผู้ขับขี่ ตลอดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการดูแลตั้งแต่ก่อนการเดินทาง ระหว่างและเพื่อถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้ขับขี่เข้ารับบริการเติมความปลอดภัยจากสถานีบริการน้ำมันเชลล์เพิ่มขึ้นอีก 50%

สำหรับแคมเปญดังกล่าวประกอบด้วย ก่อนการเดินทาง ฟรี ประกันภัยอุบัติเหตุ ระยะเวลาคุ้มครอง 10 วัน เมื่อซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ,ตรวจเช็คสภาพรถ 10 จุด ฟรี ที่ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส,พิเศษ สำหรับสมาชิก เชลล์ คลับสมาร์ท รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง ฟรี

ระหว่างการเดินทาง ดูแลความพร้อมของทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ด้วยน้ำยาเคลือบกระจก,“น้องถังเสี่ยงทาย” ที่มาพร้อมคำทำนายเตือนให้ผู้ขับขี่ร่วมใช้ท้องถนนอย่างระมัดระวัง เครื่องดื่มแจกฟรี ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม เชลล์เชื่อว่า แคมเปญ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ” จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยทางถนน อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงผลกระทบและปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนนและใช้รถใช้ถนนร่วมกันมากขึ้น

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

#เชลล #สงเสรมความปลอดภยทางถนน #เปดตวแคมเปญ #คณปลอดภย #ทกคนปลอดภย #รวมใชถนนอยางรบผดชอบ
[rule_2_plain] #เชลล #สงเสรมความปลอดภยทางถนน #เปดตวแคมเปญ #คณปลอดภย #ทกคนปลอดภย #รวมใชถนนอยางรบผดชอบ
[rule_2_plain] #เชลล #สงเสรมความปลอดภยทางถนน #เปดตวแคมเปญ #คณปลอดภย #ทกคนปลอดภย #รวมใชถนนอยางรบผดชอบ
[rule_3_plain]

#เชลล #สงเสรมความปลอดภยทางถนน #เปดตวแคมเปญ #คณปลอดภย #ทกคนปลอดภย #รวมใชถนนอยางรบผดชอบ

“เชลล์” ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เปิดตัวแคมเปญ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ” เดินหน้าตามแผน 3 ปี นับตั้งแต่ปีนี้

อรรถ เหมวิจิตรพันธ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการเสริมองค์ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก เพื่อสร้างท้องถนนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมไทย อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกการระบุว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในลำดับต้นๆ ของโลก ด้วยจำนวนกว่า 36.2 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน เฉลี่ย 2.4 หมื่นคนต่อปี หรือ 66 คนต่อวัน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเชลล์มีโครงการนำร่องเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การมอบเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุ การฝึกอบรมขับขี่ด้วยเครื่องจำลองการขับขี่ซิมูเลชั่นให้กับพนักงานขับรถ  โดยตั้งเป้าฝึกอบรมพนักงานขับรถจำนวน 5,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจนถึงระดับไม่มีอุบัติเหตุเลย รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ท้องถนนอย่างปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

“ปัจจุบันได้มีการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตยางมะตอยที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน อาทิ ยางมะตอยเรืองแสง วัสดุทำถนนที่ดูดซึมน้ำฝนได้ดี รวมถึงลดการไถลลื่นของยานพาหนะในระหว่างการขับขี่ นอกจากนี้ เชลล์ยังทำการสื่อสารกับผู้ขับขี่ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักและปรับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเชลล์ส่งเสริมทั้งการอบรมให้ความรู้และปรับเพิ่มให้สถานีบริการน้ำมันเชลล์เป็นจุดรณรงค์ความปลอดภัยและปลอดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่การจราจรหนาแน่นเป็นพิเศษ”

อรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ในการเดินทางช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่จุดบริการพิเศษ 55 แห่งภายในสถานีฯ ของเชลล์บนเส้นทางหลักๆ เป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านคน  เชลล์จึงมอบบริการพิเศษสำหรับทั้งยานพาหนะและผู้ขับขี่ ตลอดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการดูแลตั้งแต่ก่อนการเดินทาง ระหว่างและเพื่อถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้ขับขี่เข้ารับบริการเติมความปลอดภัยจากสถานีบริการน้ำมันเชลล์เพิ่มขึ้นอีก 50%

สำหรับแคมเปญดังกล่าวประกอบด้วย ก่อนการเดินทาง ฟรี ประกันภัยอุบัติเหตุ ระยะเวลาคุ้มครอง 10 วัน เมื่อซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ,ตรวจเช็คสภาพรถ 10 จุด ฟรี ที่ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส,พิเศษ สำหรับสมาชิก เชลล์ คลับสมาร์ท รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง ฟรี

ระหว่างการเดินทาง ดูแลความพร้อมของทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ด้วยน้ำยาเคลือบกระจก,“น้องถังเสี่ยงทาย” ที่มาพร้อมคำทำนายเตือนให้ผู้ขับขี่ร่วมใช้ท้องถนนอย่างระมัดระวัง เครื่องดื่มแจกฟรี ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม เชลล์เชื่อว่า แคมเปญ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ” จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยทางถนน อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงผลกระทบและปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนนและใช้รถใช้ถนนร่วมกันมากขึ้น

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button