THAI LAND

เชฟโรเลตจับมือโรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดตัว “โครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์”

เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย ผนึกศูนย์วิจัยส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โครงการ รพ.รามาธิบดี เปิดตัวแคมเปญ “Child Occupant Safety Campaign” สำหรับใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถ

จากสถิติขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลกในแต่ละปี เด็กไทยเสียชีวิตแล้วกว่า 140 คน และบาดเจ็บมากกว่า 2,000 คนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดกฎหมายบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในทางที่ผิด

batch_Chevrolet Child Occupant Safety 1รศ.ดร. อดิศักดิ์ พลอยผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความปลอดภัยเด็กและป้องกันการบาดเจ็บ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับเชฟโรเลต ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทย และสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กด้วยการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม”

รศ. ศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารเด็กได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ และแนะนำให้ผู้ปกครองให้เด็กนั่งเบาะหลัง เพราะปลอดภัยกว่าเบาะหน้าถึง 5 เท่า

batch_Chevrolet ความปลอดภัยของผู้ครอบครองเด็ก 6

เชฟโรเลตสนับสนุนโครงการเด็กปลอดภัยภายใต้แนวคิด “Install-sit-safe” โดยจัดกิจกรรมโรดโชว์ในโรงเรียนและงานแสดงรถยนต์ต่างๆ ทั่วประเทศในปีนี้ โดยใช้มาสคอตตัวการ์ตูน “Chevy and Gigi” ที่ทั้งน่ารักและเด็ก- เป็นกันเอง. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

สำหรับโครงการ Children’s Safety in Motor Program จะอยู่ภายใต้โครงการ Safety Pillar ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬา จะอยู่ภายใต้เสาหลักของการศึกษาและสุขภาพตามลำดับ


ข้อมูลมากกว่านี้

เชฟโรเลตจับมือโรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดตัว “โครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์”
#เชฟโรเลตจบมอโรงพยาบาลรามาธบดเปดตว #โครงการคณหนปลอดภยในยานยนต
[rule_3_plain] #เชฟโรเลตจบมอโรงพยาบาลรามาธบดเปดตว #โครงการคณหนปลอดภยในยานยนต

เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดตัวโครงการ “คุณหนูปลอดภัยในยานยนต์” (Child Occupant Safety Campaign) รณรงค์การใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถ

จากสถิติขององค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกโดยในแต่ละปี มีเด็กไทยมากกว่า 140 คนเสียชีวิต และอีกกว่า 2,000 คนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดกฎหมายบังคับใช้การใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอย่างไม่ถูกต้อง

รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “ผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเชฟโรเลต ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถชั้นนำในประเทศไทยและให้การสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัย ในเด็กด้วยการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม”

รศ.นพ. อดิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การติดตั้งที่นั่งนิรภัยในรถจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารเด็กให้สูงขึ้นถึง 70 เปอร์เซ็นต์และแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองควรให้เด็กนั่งเบาะที่นั่งด้านหลังเนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่าการนั่งเบาะที่นั่งด้านหน้าถึงห้าเท่า

เชฟโรเลตสนับสนุนโครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์ภายใต้แนวคิด “ติดตั้ง-นั่ง-ปลอดภัย” ด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ตามโรงเรียน และในงานจัดแสดงรถต่างๆ ทั่วประเทศในปีนี้ โดยการใช้มาสค็อต “เชฟวี่และจีจี้” ตัวการ์ตูนที่มีทั้งความน่ารักและเป็นมิตรกับเด็กๆ เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความปลอดภัย

สำหรับโครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์จะอยู่ภายใต้เสาหลักด้านความปลอดภัยขณะที่การสนับสนุนด้านการศึกษาและกีฬา จะอยู่ภายใต้เสาหลักด้านศึกษาและสุขภาพ ตามลำดับ

#เชฟโรเลตจบมอโรงพยาบาลรามาธบดเปดตว #โครงการคณหนปลอดภยในยานยนต
[rule_2_plain] #เชฟโรเลตจบมอโรงพยาบาลรามาธบดเปดตว #โครงการคณหนปลอดภยในยานยนต
[rule_2_plain] #เชฟโรเลตจบมอโรงพยาบาลรามาธบดเปดตว #โครงการคณหนปลอดภยในยานยนต
[rule_3_plain]

#เชฟโรเลตจบมอโรงพยาบาลรามาธบดเปดตว #โครงการคณหนปลอดภยในยานยนต

เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดตัวโครงการ “คุณหนูปลอดภัยในยานยนต์” (Child Occupant Safety Campaign) รณรงค์การใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถ

จากสถิติขององค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกโดยในแต่ละปี มีเด็กไทยมากกว่า 140 คนเสียชีวิต และอีกกว่า 2,000 คนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดกฎหมายบังคับใช้การใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอย่างไม่ถูกต้อง

รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “ผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเชฟโรเลต ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถชั้นนำในประเทศไทยและให้การสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัย ในเด็กด้วยการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม”

รศ.นพ. อดิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การติดตั้งที่นั่งนิรภัยในรถจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารเด็กให้สูงขึ้นถึง 70 เปอร์เซ็นต์และแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองควรให้เด็กนั่งเบาะที่นั่งด้านหลังเนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่าการนั่งเบาะที่นั่งด้านหน้าถึงห้าเท่า

เชฟโรเลตสนับสนุนโครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์ภายใต้แนวคิด “ติดตั้ง-นั่ง-ปลอดภัย” ด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ตามโรงเรียน และในงานจัดแสดงรถต่างๆ ทั่วประเทศในปีนี้ โดยการใช้มาสค็อต “เชฟวี่และจีจี้” ตัวการ์ตูนที่มีทั้งความน่ารักและเป็นมิตรกับเด็กๆ เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความปลอดภัย

สำหรับโครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์จะอยู่ภายใต้เสาหลักด้านความปลอดภัยขณะที่การสนับสนุนด้านการศึกษาและกีฬา จะอยู่ภายใต้เสาหลักด้านศึกษาและสุขภาพ ตามลำดับ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button