THAI LAND

เกียเตรียมพร้อมเปิดตัวระบบขับกึ่งอัตโนมัติปี 2020 และไร้คนขับปี 2030

เกียยังคงพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง หลังจากเปิดเผยแผนการทำตลาดรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพิ่งประกาศเปิดตัวรถกึ่งอัตโนมัติในอีก 5 ปีข้างหน้า

การพัฒนานี้อยู่ภายใต้โครงการลงทุนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2561 ซึ่งจะพัฒนาเทคโนโลยีหลักที่เรียกว่า Advanced Driver Assistance System (ADAS) และ Kia ยังจ้างวิศวกรเพิ่มเติมเพื่อร่วมพัฒนาระบบอีกด้วย ใส่ไว้ใน “รถอัจฉริยะยุคใหม่”ข่าวรายงานว่า ระบบที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ Recognition, Judgement and Control ซึ่งใช้เซ็นเซอร์หลายตัวในการตรวจจับยานพาหนะอื่นๆ และสิ่งกีดขวางโดยรอบ ทำงานร่วมกับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขับเคลื่อนรถไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติ

วิศวกรของ Kia กำลังพัฒนาฟังก์ชันหลายอย่าง เช่น ระบบช่วยขับขี่บนทางหลวง (HDA), ระบบแนะนำเลน (LGS) และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ASCC), ระบบช่วยจราจรติดขัด (TJA) และระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ (SPAS) และระบบช่วยจอดรถระยะไกลขั้นสูง (RAPAS) ซึ่งเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ทั้งหมด

หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน Kia จะเปิดตัวรถยนต์กึ่งอัตโนมัติในปี 2020 ตามด้วยการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับเต็มรูปแบบภายในปี 2030 หรืออีก 15 ปีข้างหน้า


ข้อมูลมากกว่านี้

เกียเตรียมพร้อมเปิดตัวระบบขับกึ่งอัตโนมัติปี 2020 และไร้คนขับปี 2030
#เกยเตรยมพรอมเปดตวระบบขบกงอตโนมตป #และไรคนขบป
[rule_3_plain] #เกยเตรยมพรอมเปดตวระบบขบกงอตโนมตป #และไรคนขบป

เกียเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง หลังจากเปิดเผยแผนการทำตลาดรถไฮโดรเจนฟิวเซลไปแล้ว ล่าสุดประกาศว่าจะเปิดตัวรถขับขี่กึ่งอัตโนมัติภายในอีก 5 ปีข้างหน้า

การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้โครงการลงทุนมูลค่ามหาศาลถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2018 ซึ่งจะพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญที่มีชื่อว่า Advanced Driver Assistance System (ADAS) และเกียยังกำลังว่าจ้างวิศวกรเพิ่มเติมเพื่อมาร่วมกันพัฒนาระบบนี้ใส่ไว้ใน “รถอัจฉริยะเจนเนอเรชั่นใหม่”

ข่าวรายงานว่า ระบบที่กำลังถูกพัฒนาอยู่ในเวลานี้คือ Recognition, Judgment และ Control ซึ่งจะใช้เซ็นเซอร์หลายตัวในการตรวจจับรถคันอื่นและสิ่งกีดขวางรอบด้าน ทำงานร่วมกับระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์และระบบอิเลกทรอนิกในการขับเคลื่อนตัวรถไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติ

ทีมวิศวกรของเกียยังกำลังพัฒนาอีกหลายฟังก์ชั่น อาทิ Highway Driving Assist (HDA) Lane Guidance System (LGS) และ Advanced Smart Cruise Control (ASCC) นอกจากนี้ยังมีระบบ Traffic Jam Assist (TJA) และ Smart Parking Assist System (SPAS) ตลอดจน Remote Advanced Parking Assist System (RAPAS) ซึ่งล้วนเป็นระบบที่ช่วยเหลือผู้ขับขี่ทั้งสิ้น

ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการ เกียจะเปิดตัวรถขับขี่กึ่งอัตโนมัติในปี 2020 ตามมาด้วยการพัฒนารถขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบภายในปี 2030 หรืออีก 15 ปีข้างหน้าเท่านั้น

#เกยเตรยมพรอมเปดตวระบบขบกงอตโนมตป #และไรคนขบป
[rule_2_plain] #เกยเตรยมพรอมเปดตวระบบขบกงอตโนมตป #และไรคนขบป
[rule_2_plain] #เกยเตรยมพรอมเปดตวระบบขบกงอตโนมตป #และไรคนขบป
[rule_3_plain]

#เกยเตรยมพรอมเปดตวระบบขบกงอตโนมตป #และไรคนขบป

เกียเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง หลังจากเปิดเผยแผนการทำตลาดรถไฮโดรเจนฟิวเซลไปแล้ว ล่าสุดประกาศว่าจะเปิดตัวรถขับขี่กึ่งอัตโนมัติภายในอีก 5 ปีข้างหน้า

การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้โครงการลงทุนมูลค่ามหาศาลถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2018 ซึ่งจะพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญที่มีชื่อว่า Advanced Driver Assistance System (ADAS) และเกียยังกำลังว่าจ้างวิศวกรเพิ่มเติมเพื่อมาร่วมกันพัฒนาระบบนี้ใส่ไว้ใน “รถอัจฉริยะเจนเนอเรชั่นใหม่”

ข่าวรายงานว่า ระบบที่กำลังถูกพัฒนาอยู่ในเวลานี้คือ Recognition, Judgment และ Control ซึ่งจะใช้เซ็นเซอร์หลายตัวในการตรวจจับรถคันอื่นและสิ่งกีดขวางรอบด้าน ทำงานร่วมกับระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์และระบบอิเลกทรอนิกในการขับเคลื่อนตัวรถไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติ

ทีมวิศวกรของเกียยังกำลังพัฒนาอีกหลายฟังก์ชั่น อาทิ Highway Driving Assist (HDA) Lane Guidance System (LGS) และ Advanced Smart Cruise Control (ASCC) นอกจากนี้ยังมีระบบ Traffic Jam Assist (TJA) และ Smart Parking Assist System (SPAS) ตลอดจน Remote Advanced Parking Assist System (RAPAS) ซึ่งล้วนเป็นระบบที่ช่วยเหลือผู้ขับขี่ทั้งสิ้น

ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการ เกียจะเปิดตัวรถขับขี่กึ่งอัตโนมัติในปี 2020 ตามมาด้วยการพัฒนารถขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบภายในปี 2030 หรืออีก 15 ปีข้างหน้าเท่านั้น

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button