Bentley

ฮอนด้า สาขาดุสิต เขตดุสิต

ฮอนด้า สาขาดุสิต เขตดุสิต

ตัวแทนจำหน่าย บริษัท ดุสิตฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
สาขา ดุสิต
ที่อยู่ 956/9 ถ.นครชัยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์: 0 2241 1122
โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า: –
อีกช่องทาง อีเมล : –
เว็บไซต์ : www.hondapr7group.com
โชว์รูม วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 – 17:00 น.
ศูนย์บริการทั่วไป วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 – 17:00 น.
ศูนย์บริการตัวถังและสี

:::: การเดินทางไปยังศูนย์บริการ ::::

การท่องเที่ยว ฉันเริ่มจาก ถนนพระรามที่ 6 มุ่งหน้าไปทางเหนือ หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี ⇒ เลี้ยวซ้ายที่แยกโรงกรองน้ำเข้าสู่ถนนนครไชยศรี ⇒ ฮอนด้า สาขาดุสิต เขตดุสิต *ที่ตั้งศูนย์บริการอยู่ใกล้แยกร่วมจิตร

พิกัด GOOGLE MAP : 13.783038, 100.515934

ฉันเริ่มจาก ถนนพระรามหก หัวเรื่องทิศเหนือ หน้าหนังสือรพ.รามาธิบดี

แล้ววิ่งตรง ถนนพระรามหก ระยะทางโดยประมาณ 400 เมตร ถึงแยกไชยทาวเวอร์ จากนี้ไปตรงไปใช่

*จุดสังเกตด้านซ้ายมือจะเห็นศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แล้วระยะทางประมาณ 670 เมตร เลี้ยวซ้ายที่ แยกโรงกรองน้ำ ตามป้าย ราชวัตร เข้าสู่ ถนนนครชัยศรี

แล้ววิ่งตรง ถนนนครชัยศรี ระยะทางโดยประมาณ 1 กิโลเมตร จะผ่าน แยกราชวัตร จากที่นี่ ตรงไป

จาก แยกราชวัตร ระยะทางโดยประมาณ 770 เมตร เลี้ยวซ้าย ศูนย์บริการฮอนด้า สาขาดุสิต มาถึงแล้ว

*จุดสังเกตทางเข้าศูนย์บริการตั้งอยู่ในซอยวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

หน้าศูนย์บริการฮอนด้า สาขาดุสิต

Related Articles

ฝากเพื่อนๆ ที่เคยใช้บริการของศูนย์ฯ สามารถติชม-ดูในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ

เพื่อสร้างประโยชน์ให้เพื่อน ๆ ที่จะมาใช้บริการ


Thông tin thêm

ฮอนด้า สาขาดุสิต เขตดุสิต

#ฮอนดา #สาขาดสต #เขตดสต
[rule_3_plain] #ฮอนดา #สาขาดสต #เขตดสต

ฮอนด้า สาขาดุสิต เขตดุสิต

ผู้แทนจำหน่าย
 บริษัท ดุสิต ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

สาขา
 ดุสิต

ที่อยู่
 956/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์ติดต่อ
 โทรศัพท์: 0 2241 1122

 โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า: –

ช่องทางอื่น
 Email : –

 Website : www.hondapr7group.com

โชว์รูม
 วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 – 17:00

ศูนย์บริการทั่วไป
 วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 – 17:00

ศูนย์บริการตัวถังและสี
 –

:::: การเดินทางไปยังศูนย์บริการ ::::

การเดินทาง ผมเริ่มจาก ถนนพระรามที่ ๖ มุ่งหน้าไปทางเหนือ หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี ⇒ เลี้ยวซ้ายที่แยกโรงกรองน้ำเข้าสู่ ถนนนครไชยศรี ⇒ ฮอนด้า สาขาดุสิต เขตดุสิต  *ที่ตั้งศูนย์บริการอยู่ใกล้ แยกร่วมจิตต์
พิกัด GOOGLE MAP : 13.783038, 100.515934

ผมเริ่มจาก ถนนพระรามที่ ๖ มุ่งหน้าไปทางเหนือ หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

จากนั้นวิ่งตรงตาม ถนนพระรามที่ ๖ ระยะทางอีกประมาณ 400 เมตร ถึงแยกตึกชัย จากตรงนี้ให้ตรงไปครับ
*จุดสังเกตบรืเวณซ้ายมือจะมองเห็น ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จากนั้นระยะทางอีกประมาณ 670 เมตร เลี้ยวซ้ายที่ แยกโรงกรองน้ำ ตามป้ายไป ราชวัตร เข้าสู่ ถนนนครไชยศรี

จากนั้นวิ่งตรงตาม ถนนนครไชยศรี ระยะทางอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะผ่าน แยกราชวัตร จากตรงนี้ให้ตรงไปครับ

จาก แยกราชวัตร ระยะทางอีกประมาณ 770 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้า ศูนย์บริการ ฮอนด้า สาขาดุสิต ถึงแล้วครับ
*จุดสังเกตทางเข้าศูนย์บริการจะอยู่ใน ซอยวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

หน้าศูนย์บริการ ฮอนด้า สาขาดุสิต ครับ
ฝากเพื่อนๆที่เคยใช้บริการศูนย์สามารถติ-ชมได้ที่คอมเม้นท์ด้านล่าง
เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่จะเข้ามาใช้บริการนะครับ

#ฮอนดา #สาขาดสต #เขตดสต
[rule_2_plain] #ฮอนดา #สาขาดสต #เขตดสต
[rule_2_plain] #ฮอนดา #สาขาดสต #เขตดสต
[rule_3_plain]

#ฮอนดา #สาขาดสต #เขตดสต

ฮอนด้า สาขาดุสิต เขตดุสิต

ผู้แทนจำหน่าย
 บริษัท ดุสิต ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

สาขา
 ดุสิต

ที่อยู่
 956/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์ติดต่อ
 โทรศัพท์: 0 2241 1122

 โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า: –

ช่องทางอื่น
 Email : –

 Website : www.hondapr7group.com

โชว์รูม
 วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 – 17:00

ศูนย์บริการทั่วไป
 วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00 – 17:00

ศูนย์บริการตัวถังและสี
 –

:::: การเดินทางไปยังศูนย์บริการ ::::

การเดินทาง ผมเริ่มจาก ถนนพระรามที่ ๖ มุ่งหน้าไปทางเหนือ หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี ⇒ เลี้ยวซ้ายที่แยกโรงกรองน้ำเข้าสู่ ถนนนครไชยศรี ⇒ ฮอนด้า สาขาดุสิต เขตดุสิต  *ที่ตั้งศูนย์บริการอยู่ใกล้ แยกร่วมจิตต์
พิกัด GOOGLE MAP : 13.783038, 100.515934

ผมเริ่มจาก ถนนพระรามที่ ๖ มุ่งหน้าไปทางเหนือ หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

จากนั้นวิ่งตรงตาม ถนนพระรามที่ ๖ ระยะทางอีกประมาณ 400 เมตร ถึงแยกตึกชัย จากตรงนี้ให้ตรงไปครับ
*จุดสังเกตบรืเวณซ้ายมือจะมองเห็น ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จากนั้นระยะทางอีกประมาณ 670 เมตร เลี้ยวซ้ายที่ แยกโรงกรองน้ำ ตามป้ายไป ราชวัตร เข้าสู่ ถนนนครไชยศรี

จากนั้นวิ่งตรงตาม ถนนนครไชยศรี ระยะทางอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะผ่าน แยกราชวัตร จากตรงนี้ให้ตรงไปครับ

จาก แยกราชวัตร ระยะทางอีกประมาณ 770 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้า ศูนย์บริการ ฮอนด้า สาขาดุสิต ถึงแล้วครับ
*จุดสังเกตทางเข้าศูนย์บริการจะอยู่ใน ซอยวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

หน้าศูนย์บริการ ฮอนด้า สาขาดุสิต ครับ
ฝากเพื่อนๆที่เคยใช้บริการศูนย์สามารถติ-ชมได้ที่คอมเม้นท์ด้านล่าง
เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่จะเข้ามาใช้บริการนะครับ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button