THAI LAND

หัวเรือใหญ่โฟล์คสวาเกนคอนเฟิร์มเปิดตัวรถปลั๊กอินไฮบริดหรือไฟฟ้า 20 รุ่น

ผู้บริหารระดับสูงของ Volkswagen ยืนยันว่าบริษัทจะเปิดตัวรถยนต์พลังงานทดแทน ทั้งปลั๊กอินไฮบริดและพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบจะมีทั้งหมดประมาณ 20 รุ่นภายในปี 2020

Matthias Muller ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Volkswagen กล่าวในระหว่างงานเลี้ยงปีใหม่ในเมืองบรัสเซลส์ของเบลเยียมว่า Volkswagen จะใช้เรื่องอื้อฉาวเรื่องมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรากฐานที่สำคัญของความพยายามในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตโดยมีนักการเมืองระดับสูงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก มุลเลอร์เรียกร้องให้ Volkswagen และผู้กำหนดนโยบายของรัฐบาลทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะการพัฒนาสถานีชาร์จที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน

มุลเลอร์ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคจะไม่มั่นใจหากไม่เห็นระบบสาธารณูปโภคที่รองรับรถยนต์ไฟฟ้า และหากผู้บริโภคไม่มีความมั่นใจ รถยนต์ไฟฟ้าจะไม่สามารถเติบโตได้

“เราต้องไม่ปล่อยให้ซิลิคอน วัลเลย์เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพียงรายเดียว แต่ยุโรปจะต้องเป็นผู้นำในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิสระเพื่อรับมือกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” มุลเลอร์กล่าว


ข้อมูลมากกว่านี้

หัวเรือใหญ่โฟล์คสวาเกนคอนเฟิร์มเปิดตัวรถปลั๊กอินไฮบริดหรือไฟฟ้า 20 รุ่น
#หวเรอใหญโฟลคสวาเกนคอนเฟรมเปดตวรถปลกอนไฮบรดหรอไฟฟา #รน
[rule_3_plain] #หวเรอใหญโฟลคสวาเกนคอนเฟรมเปดตวรถปลกอนไฮบรดหรอไฟฟา #รน

ผู้บริหารระดับสูงของโฟล์คสวาเกนออกมายืนยันแล้วว่า บริษัทฯ จะเปิดตัวรถพลังงานทางเลือก ทั้งปลั๊กอินไฮบริดและพลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบรวมทั้งหมดราว 20 รุ่นภายในปี 2020

แมทเธียส มุลเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโฟล์คสวาเกนกล่าวระหว่างงานเลี้ยงปีใหม่ในเมืองบรัสเซลส์ของเบลเยี่ยมว่า โฟล์คสวาเกนจะใช้กรณีอื้อฉาวมลพิษเครื่องยนต์ดีเซลให้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะมุ่งสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ภายในงานดังกล่าวมีนักการเมืองระดับสูงเข้าร่วมหลายคน มุลเลอร์เรียกร้องให้โฟล์คสวาเกนและผู้กำหนดนโยบายภาครัฐทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนยานยนต์พลังไฟฟ้า โดยเฉพาะการพัฒนาสถานีชาร์จไฟที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน

มุลเลอร์ชี้ว่า ผู้บริโภคจะไม่มีความเชื่อมั่นถ้าไม่ได้เห็นสาธารณูปโภคที่รองรับการใช้งานรถพลังงานไฟฟ้า และถ้าผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่น รถพลังไฟฟ้าก็จะไม่สามารถเติบโตได้

“เราต้องไม่ปล่อยให้ซิลิคอน วัลเลย์เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพียงฝ่ายเดียว แต่ยุโรปจะต้องเป็นผู้นำการพัฒนารถพลังไฟฟ้าและเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติเพื่อรองรับกับการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก” มุลเลอร์กล่าว

#หวเรอใหญโฟลคสวาเกนคอนเฟรมเปดตวรถปลกอนไฮบรดหรอไฟฟา #รน
[rule_2_plain] #หวเรอใหญโฟลคสวาเกนคอนเฟรมเปดตวรถปลกอนไฮบรดหรอไฟฟา #รน
[rule_2_plain] #หวเรอใหญโฟลคสวาเกนคอนเฟรมเปดตวรถปลกอนไฮบรดหรอไฟฟา #รน
[rule_3_plain]

#หวเรอใหญโฟลคสวาเกนคอนเฟรมเปดตวรถปลกอนไฮบรดหรอไฟฟา #รน

ผู้บริหารระดับสูงของโฟล์คสวาเกนออกมายืนยันแล้วว่า บริษัทฯ จะเปิดตัวรถพลังงานทางเลือก ทั้งปลั๊กอินไฮบริดและพลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบรวมทั้งหมดราว 20 รุ่นภายในปี 2020

แมทเธียส มุลเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโฟล์คสวาเกนกล่าวระหว่างงานเลี้ยงปีใหม่ในเมืองบรัสเซลส์ของเบลเยี่ยมว่า โฟล์คสวาเกนจะใช้กรณีอื้อฉาวมลพิษเครื่องยนต์ดีเซลให้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะมุ่งสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ภายในงานดังกล่าวมีนักการเมืองระดับสูงเข้าร่วมหลายคน มุลเลอร์เรียกร้องให้โฟล์คสวาเกนและผู้กำหนดนโยบายภาครัฐทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนยานยนต์พลังไฟฟ้า โดยเฉพาะการพัฒนาสถานีชาร์จไฟที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน

มุลเลอร์ชี้ว่า ผู้บริโภคจะไม่มีความเชื่อมั่นถ้าไม่ได้เห็นสาธารณูปโภคที่รองรับการใช้งานรถพลังงานไฟฟ้า และถ้าผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่น รถพลังไฟฟ้าก็จะไม่สามารถเติบโตได้

“เราต้องไม่ปล่อยให้ซิลิคอน วัลเลย์เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพียงฝ่ายเดียว แต่ยุโรปจะต้องเป็นผู้นำการพัฒนารถพลังไฟฟ้าและเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติเพื่อรองรับกับการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก” มุลเลอร์กล่าว

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button