THAI LAND

วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล – ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยา – Sri Ayodhaya ภาค 1 ตอนที่ 15 [4/6] – 2022

มาดูบทความ “วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล – ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยา – Sri Ayodhaya ภาค 1 ตอนที่ 15 [4/6]” ที่รวบรวมโดย Advertising on-line จากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง True4U มียอดวิวสูงบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก

การอ้างอิงวิดีโอ วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล – ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยา – Sri Ayodhaya ภาค 1 ตอนที่ 15 [4/6]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล – ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยา – Sri Ayodhaya ภาค 1 ตอนที่ 15 [4/6]

#ศรีอโยธยา #SriAyodhaya #หม่อมน้อย

ภาพยนตร์เรื่องนี้ จะดำเนินเรื่องผ่านยุคปัจจุบันจากมุมมองของตัวละคร 4 คน คือ ‘ ดร.พิมาน ขัติยมงคล ‘ (อนันดา เอเวอริ่งแฮม) อาจารย์สอนวิชาโบราณคดี , ‘ วายุ เกรียงไกรฤทธิ์ ‘ ดารานักร้องแนว Okay-POP (จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร) , ‘ รองศาสตราจารย์ ม.ล.พวงแก้ว อุทัยวงษ์ ‘ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ (รัดเกล้า อามระดิษ) และ ‘ ดร.อาคม พงษ์อยุธย์’ นักโบราณคดี (อาณัตพล ศิริชุมแสง) ซึ่งชะตากรรมได้นำพาทั้ง 4 ชีวิตเข้ามาพัวพันในเหตุการณ์ลึกลับอันน่าพิศวง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนต้องค้นหาข้อเท็จจริงอันยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และ ค้นพบความจริงในอดีตชาติของตนเอง

ทั้งนี้ ในอดีตจะดำเนินเรื่องผ่าน ๓ รัชกาลสุดท้ายแห่งอาณาจักร “ศรีอยุธยา” จนถึงในปี พ.ศ.๒๓๑๐ อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่ราชอาณาจักรพม่า จนกระทั่ง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทรงกอบกู้เอกราชและทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบลงเมื่อ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและทรงตั้ง”กรุงเทพมหานคร”เป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์

รายชื่อนักแสดง

ธีรภัทร์ สัจจกุล : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ศรราม เทพพิทักษ์: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นพชัย ชัยนาม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ (ขุนหลวงขี้เรื้อน)

เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล : สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร(ขุนหลวงหาวัด)

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

วฤธ หงสนันทน์ : สมเด็จพระภูมินทราชา/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ/สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9

เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ : สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8(พระเจ้าเสือ)

หม่อมราชวงศ์มงคลชาย ยุคล : สมเด็จพระเพทราชา

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร : กรมหลวงอภัยนุชิต (พระพันวัสสาใหญ่)

สินจัย เปล่งพานิช : กรมหลวงพิพิธมนตรี(พระพันวัสสาน้อย)

วรนุช ภิรมย์ภักดี : เจ้าฟ้าสังวาลย์

เขมนิจ จามิกรณ์ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา

ปกรณ์ ลัม : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

Related Articles

พิมดาว พานิชสมัย : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี)/พลอยนภา เทพพลกุล

อนันดา เอเวอริ่งแฮม : พระพิมานมงคลสถาน/ดร. พิมาน ขัติยมงคล

รัดเกล้า อามระดิษ : กรมขุนวิมลภักดี (เจ้าแมงเม่า)/ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง พวงร้อย อุทัยวงศ์

จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร/วายุ เกรียงไกรฤทธิ์

อาณัตพล ศิริชุมแสง : หลวงไกรชาญฤทธิ์/ดร. อาคม พงษ์อยุธย์

อภิสร สุขวัฒนาศัย : กรมหมื่นเทพพิพิธ(พระองค์เจ้าแขก)

ภัทรพงศ์ เวศกามี : กรมหมื่นจิตรสุนทร(พระองค์เจ้ามังคุด)

ภาวิดา มอริจจิ : แม่นางทองประศรี

รฐา โพธิ์งาม : เจ้าจอมราตรี

อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ : มหาดเล็กในเจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร

วิวิศน์ บวรกีรติขจร : กรมหมื่นสุนทรเทพ(พระองค์เจ้ารถ)

สรวิศน์ ทองมาก : กรมหมื่นเสพภักดี(พระองค์เจ้าปาน)

ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์ : คุณทองหยิบ

กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา (วัยเด็ก)

ณัฐิดา รัตนภิรมย์ : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี) (วัยเด็ก)

นิภาภรณ์ ฐิติธนการ : เจ้าจอมแข/นรี ไตรรัตนดำรงค์

อาทิตยา บุญยะเลี้ยง(กระต่าย อาร์สยาม) : ลูกจันทร์

พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง : นายชอบ

ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ : นายเชิด

รภัสสิทธิ์ สุวิวัฒน์ชัย : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร (วัยเด็ก)

กันตพงศ์ เจริญสุข : พระพิมานมงคลสถาน (วัยเด็ก)

ปิยะ เศวตพิกุล : พระกำนัลนารี (สังข์)

สุรพล พูนพิริยะ : เจ้าพระยาพลเทพ

สาวิกา ไชยเดช : สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี / สมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์

มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล : คุณหญิงบัว (รับเชิญกิตติมศักดิ์)

ชินมิษ บุนนาค : นายบุนนาค

ทิน โชคกมลกิจ : พระเจ้าอลองพญา

ทองเอก ปิยะวาท : พระเจ้ามังระ /อุปราชมังระ

โจนาธาน โฮลแมน : มังมหานรธา

ผลงานกำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล

ด้านล่างนี้คือผลการค้นหาสำหรับคำหลัก “วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล” จากหน้า Wikipedia ThaiLand ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google

ดูโพสต์ที่เจาะจงมากขึ้น

รูปภาพของ วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล

วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล
วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล

แหล่งที่มาของวิดีโอ ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยา – Sri Ayodhaya ภาค 1 ตอนที่ 15 [4/6]

https://www.youtube.com/watch?v=7m_sYqdlQ2M

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยา – Sri Ayodhaya ภาค 1 ตอนที่ 15 [4/6]

 • ผู้แต่ง: True4U
 • จำนวนการดู: 606
 • อัตรา: 5.00
 • ชอบ: 11
 • ไม่ชอบ:
 • ค้นหาคำสำคัญ: truevisons,true,ศรีอโยธยา,ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยา,ตอนที่ 1,EP1,ตอนแรก,อนันดา,ตุ้ย-ธีรภัทร์,ฮัท-จิรวิชญ์,แพนเค้ก,นุ่น-วรนุช,สินจัย,มัดหมี่,หญิง-รฐา,ปีเตอร์-นพชัย,แจ็บ-เพ็ญเพชร,โดม-ปกรณ์,แม็กซ์-อภิสร,ตี๋-วิวิศน์,น้องอ๊ะอาย,น้องรถบัส,รัดเกล้า,ซานิ,True4U,ทรูโฟร์ยู,หนุ่ม-ศรราม,พิ้งกี้,ละครช่อง3เก่าๆ,ละครช่อง3 ใหม่ล่าสุด,ละครช่อง31,ละครช่อง3 เก่าทั้งหมด,ละครช่อง3 ใหม่ล่าสุด 2020,ละครช่อง3 ใหม่ล่าสุด 2021,ละครช่อง3 2564,หม่อมน้อย,หม่อมน้อยเสียชีวิต,หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
 • คีย์เวิร์ดอื่นๆ: วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล
 • คำอธิบายวิดีโอ: #ศรีอโยธยา #SriAyodhaya #หม่อมน้อย

  ภาพยนตร์เรื่องนี้ จะดำเนินเรื่องผ่านยุคปัจจุบันจากมุมมองของตัวละคร 4 คน คือ ‘ ดร.พิมาน ขัติยมงคล ‘ (อนันดา เอเวอริ่งแฮม) อาจารย์สอนวิชาโบราณคดี , ‘ วายุ เกรียงไกรฤทธิ์ ‘ ดารานักร้องแนว Okay-POP (จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร) , ‘ รองศาสตราจารย์ ม.ล.พวงแก้ว อุทัยวงษ์ ‘ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ (รัดเกล้า อามระดิษ) และ ‘ ดร.อาคม พงษ์อยุธย์’ นักโบราณคดี (อาณัตพล ศิริชุมแสง) ซึ่งชะตากรรมได้นำพาทั้ง 4 ชีวิตเข้ามาพัวพันในเหตุการณ์ลึกลับอันน่าพิศวง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนต้องค้นหาข้อเท็จจริงอันยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และ ค้นพบความจริงในอดีตชาติของตนเอง

  ทั้งนี้ ในอดีตจะดำเนินเรื่องผ่าน ๓ รัชกาลสุดท้ายแห่งอาณาจักร “ศรีอยุธยา” จนถึงในปี พ.ศ.๒๓๑๐ อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่ราชอาณาจักรพม่า จนกระทั่ง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทรงกอบกู้เอกราชและทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบลงเมื่อ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและทรงตั้ง”กรุงเทพมหานคร”เป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์

  รายชื่อนักแสดง

  ธีรภัทร์ สัจจกุล : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  ศรราม เทพพิทักษ์: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  นพชัย ชัยนาม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ (ขุนหลวงขี้เรื้อน)

  เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล : สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร(ขุนหลวงหาวัด)

  ศรัณยู วงษ์กระจ่าง : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

  วฤธ หงสนันทน์ : สมเด็จพระภูมินทราชา/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ/สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9

  เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ : สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8(พระเจ้าเสือ)

  หม่อมราชวงศ์มงคลชาย ยุคล : สมเด็จพระเพทราชา

  หม่อมหลวงสราลี กิติยากร : กรมหลวงอภัยนุชิต (พระพันวัสสาใหญ่)

  สินจัย เปล่งพานิช : กรมหลวงพิพิธมนตรี(พระพันวัสสาน้อย)

  วรนุช ภิรมย์ภักดี : เจ้าฟ้าสังวาลย์

  เขมนิจ จามิกรณ์ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา

  ปกรณ์ ลัม : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

  พิมดาว พานิชสมัย : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี)/พลอยนภา เทพพลกุล

  อนันดา เอเวอริ่งแฮม : พระพิมานมงคลสถาน/ดร. พิมาน ขัติยมงคล

  รัดเกล้า อามระดิษ : กรมขุนวิมลภักดี (เจ้าแมงเม่า)/ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง พวงร้อย อุทัยวงศ์

  จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร/วายุ เกรียงไกรฤทธิ์

  อาณัตพล ศิริชุมแสง : หลวงไกรชาญฤทธิ์/ดร. อาคม พงษ์อยุธย์

  อภิสร สุขวัฒนาศัย : กรมหมื่นเทพพิพิธ(พระองค์เจ้าแขก)

  ภัทรพงศ์ เวศกามี : กรมหมื่นจิตรสุนทร(พระองค์เจ้ามังคุด)

  ภาวิดา มอริจจิ : แม่นางทองประศรี

  รฐา โพธิ์งาม : เจ้าจอมราตรี

  อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ : มหาดเล็กในเจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร

  วิวิศน์ บวรกีรติขจร : กรมหมื่นสุนทรเทพ(พระองค์เจ้ารถ)

  สรวิศน์ ทองมาก : กรมหมื่นเสพภักดี(พระองค์เจ้าปาน)

  ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์ : คุณทองหยิบ

  กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา (วัยเด็ก)

  ณัฐิดา รัตนภิรมย์ : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี) (วัยเด็ก)

  นิภาภรณ์ ฐิติธนการ : เจ้าจอมแข/นรี ไตรรัตนดำรงค์

  อาทิตยา บุญยะเลี้ยง(กระต่าย อาร์สยาม) : ลูกจันทร์

  พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง : นายชอบ

  ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ : นายเชิด

  รภัสสิทธิ์ สุวิวัฒน์ชัย : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร (วัยเด็ก)

  กันตพงศ์ เจริญสุข : พระพิมานมงคลสถาน (วัยเด็ก)

  ปิยะ เศวตพิกุล : พระกำนัลนารี (สังข์)

  สุรพล พูนพิริยะ : เจ้าพระยาพลเทพ

  สาวิกา ไชยเดช : สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี / สมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์

  มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล : คุณหญิงบัว (รับเชิญกิตติมศักดิ์)

  ชินมิษ บุนนาค : นายบุนนาค

  ทิน โชคกมลกิจ : พระเจ้าอลองพญา

  ทองเอก ปิยะวาท : พระเจ้ามังระ /อุปราชมังระ

  โจนาธาน โฮลแมน : มังมหานรธา

  ผลงานกำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

#ศรีอโยธยา #SriAyodhaya #หม่อมน้อย

ภาพยนตร์เรื่องนี้ จะดำเนินเรื่องผ่านยุคปัจจุบันจากมุมมองของตัวละคร 4 คน คือ ‘ ดร.พิมาน ขัติยมงคล ‘ (อนันดา เอเวอริ่งแฮม) อาจารย์สอนวิชาโบราณคดี , ‘ วายุ เกรียงไกรฤทธิ์ ‘ ดารานักร้องแนว Okay-POP (จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร) , ‘ รองศาสตราจารย์ ม.ล.พวงแก้ว อุทัยวงษ์ ‘ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ (รัดเกล้า อามระดิษ) และ ‘ ดร.อาคม พงษ์อยุธย์’ นักโบราณคดี (อาณัตพล ศิริชุมแสง) ซึ่งชะตากรรมได้นำพาทั้ง 4 ชีวิตเข้ามาพัวพันในเหตุการณ์ลึกลับอันน่าพิศวง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนต้องค้นหาข้อเท็จจริงอันยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และ ค้นพบความจริงในอดีตชาติของตนเอง

ทั้งนี้ ในอดีตจะดำเนินเรื่องผ่าน ๓ รัชกาลสุดท้ายแห่งอาณาจักร “ศรีอยุธยา” จนถึงในปี พ.ศ.๒๓๑๐ อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่ราชอาณาจักรพม่า จนกระทั่ง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทรงกอบกู้เอกราชและทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบลงเมื่อ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและทรงตั้ง”กรุงเทพมหานคร”เป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์

รายชื่อนักแสดง

ธีรภัทร์ สัจจกุล : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ศรราม เทพพิทักษ์: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นพชัย ชัยนาม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ (ขุนหลวงขี้เรื้อน)

เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล : สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร(ขุนหลวงหาวัด)

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

วฤธ หงสนันทน์ : สมเด็จพระภูมินทราชา/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ/สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9

เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ : สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8(พระเจ้าเสือ)

หม่อมราชวงศ์มงคลชาย ยุคล : สมเด็จพระเพทราชา

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร : กรมหลวงอภัยนุชิต (พระพันวัสสาใหญ่)

สินจัย เปล่งพานิช : กรมหลวงพิพิธมนตรี(พระพันวัสสาน้อย)

วรนุช ภิรมย์ภักดี : เจ้าฟ้าสังวาลย์

เขมนิจ จามิกรณ์ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา

ปกรณ์ ลัม : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

พิมดาว พานิชสมัย : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี)/พลอยนภา เทพพลกุล

อนันดา เอเวอริ่งแฮม : พระพิมานมงคลสถาน/ดร. พิมาน ขัติยมงคล

รัดเกล้า อามระดิษ : กรมขุนวิมลภักดี (เจ้าแมงเม่า)/ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง พวงร้อย อุทัยวงศ์

จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร/วายุ เกรียงไกรฤทธิ์

อาณัตพล ศิริชุมแสง : หลวงไกรชาญฤทธิ์/ดร. อาคม พงษ์อยุธย์

อภิสร สุขวัฒนาศัย : กรมหมื่นเทพพิพิธ(พระองค์เจ้าแขก)

ภัทรพงศ์ เวศกามี : กรมหมื่นจิตรสุนทร(พระองค์เจ้ามังคุด)

ภาวิดา มอริจจิ : แม่นางทองประศรี

รฐา โพธิ์งาม : เจ้าจอมราตรี

อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ : มหาดเล็กในเจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร

วิวิศน์ บวรกีรติขจร : กรมหมื่นสุนทรเทพ(พระองค์เจ้ารถ)

สรวิศน์ ทองมาก : กรมหมื่นเสพภักดี(พระองค์เจ้าปาน)

ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์ : คุณทองหยิบ

กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา (วัยเด็ก)

ณัฐิดา รัตนภิรมย์ : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี) (วัยเด็ก)

นิภาภรณ์ ฐิติธนการ : เจ้าจอมแข/นรี ไตรรัตนดำรงค์

อาทิตยา บุญยะเลี้ยง(กระต่าย อาร์สยาม) : ลูกจันทร์

พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง : นายชอบ

ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ : นายเชิด

รภัสสิทธิ์ สุวิวัฒน์ชัย : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร (วัยเด็ก)

กันตพงศ์ เจริญสุข : พระพิมานมงคลสถาน (วัยเด็ก)

ปิยะ เศวตพิกุล : พระกำนัลนารี (สังข์)

สุรพล พูนพิริยะ : เจ้าพระยาพลเทพ

สาวิกา ไชยเดช : สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี / สมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์

มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล : คุณหญิงบัว (รับเชิญกิตติมศักดิ์)

ชินมิษ บุนนาค : นายบุนนาค

ทิน โชคกมลกิจ : พระเจ้าอลองพญา

ทองเอก ปิยะวาท : พระเจ้ามังระ /อุปราชมังระ

โจนาธาน โฮลแมน : มังมหานรธา

ผลงานกำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

#ศรีอโยธยา #SriAyodhaya #หม่อมน้อย

ภาพยนตร์เรื่องนี้ จะดำเนินเรื่องผ่านยุคปัจจุบันจากมุมมองของตัวละคร 4 คน คือ ‘ ดร.พิมาน ขัติยมงคล ‘ (อนันดา เอเวอริ่งแฮม) อาจารย์สอนวิชาโบราณคดี , ‘ วายุ เกรียงไกรฤทธิ์ ‘ ดารานักร้องแนว Okay-POP (จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร) , ‘ รองศาสตราจารย์ ม.ล.พวงแก้ว อุทัยวงษ์ ‘ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ (รัดเกล้า อามระดิษ) และ ‘ ดร.อาคม พงษ์อยุธย์’ นักโบราณคดี (อาณัตพล ศิริชุมแสง) ซึ่งชะตากรรมได้นำพาทั้ง 4 ชีวิตเข้ามาพัวพันในเหตุการณ์ลึกลับอันน่าพิศวง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนต้องค้นหาข้อเท็จจริงอันยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และ ค้นพบความจริงในอดีตชาติของตนเอง

ทั้งนี้ ในอดีตจะดำเนินเรื่องผ่าน ๓ รัชกาลสุดท้ายแห่งอาณาจักร “ศรีอยุธยา” จนถึงในปี พ.ศ.๒๓๑๐ อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่ราชอาณาจักรพม่า จนกระทั่ง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทรงกอบกู้เอกราชและทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบลงเมื่อ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและทรงตั้ง”กรุงเทพมหานคร”เป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์

รายชื่อนักแสดง

ธีรภัทร์ สัจจกุล : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ศรราม เทพพิทักษ์: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นพชัย ชัยนาม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ (ขุนหลวงขี้เรื้อน)

เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล : สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร(ขุนหลวงหาวัด)

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

วฤธ หงสนันทน์ : สมเด็จพระภูมินทราชา/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ/สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9

เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ : สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8(พระเจ้าเสือ)

หม่อมราชวงศ์มงคลชาย ยุคล : สมเด็จพระเพทราชา

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร : กรมหลวงอภัยนุชิต (พระพันวัสสาใหญ่)

สินจัย เปล่งพานิช : กรมหลวงพิพิธมนตรี(พระพันวัสสาน้อย)

วรนุช ภิรมย์ภักดี : เจ้าฟ้าสังวาลย์

เขมนิจ จามิกรณ์ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา

ปกรณ์ ลัม : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

พิมดาว พานิชสมัย : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี)/พลอยนภา เทพพลกุล

อนันดา เอเวอริ่งแฮม : พระพิมานมงคลสถาน/ดร. พิมาน ขัติยมงคล

รัดเกล้า อามระดิษ : กรมขุนวิมลภักดี (เจ้าแมงเม่า)/ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง พวงร้อย อุทัยวงศ์

จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร/วายุ เกรียงไกรฤทธิ์

อาณัตพล ศิริชุมแสง : หลวงไกรชาญฤทธิ์/ดร. อาคม พงษ์อยุธย์

อภิสร สุขวัฒนาศัย : กรมหมื่นเทพพิพิธ(พระองค์เจ้าแขก)

ภัทรพงศ์ เวศกามี : กรมหมื่นจิตรสุนทร(พระองค์เจ้ามังคุด)

ภาวิดา มอริจจิ : แม่นางทองประศรี

รฐา โพธิ์งาม : เจ้าจอมราตรี

อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ : มหาดเล็กในเจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร

วิวิศน์ บวรกีรติขจร : กรมหมื่นสุนทรเทพ(พระองค์เจ้ารถ)

สรวิศน์ ทองมาก : กรมหมื่นเสพภักดี(พระองค์เจ้าปาน)

ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์ : คุณทองหยิบ

กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา (วัยเด็ก)

ณัฐิดา รัตนภิรมย์ : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี) (วัยเด็ก)

นิภาภรณ์ ฐิติธนการ : เจ้าจอมแข/นรี ไตรรัตนดำรงค์

อาทิตยา บุญยะเลี้ยง(กระต่าย อาร์สยาม) : ลูกจันทร์

พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง : นายชอบ

ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ : นายเชิด

รภัสสิทธิ์ สุวิวัฒน์ชัย : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร (วัยเด็ก)

กันตพงศ์ เจริญสุข : พระพิมานมงคลสถาน (วัยเด็ก)

ปิยะ เศวตพิกุล : พระกำนัลนารี (สังข์)

สุรพล พูนพิริยะ : เจ้าพระยาพลเทพ

สาวิกา ไชยเดช : สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี / สมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์

มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล : คุณหญิงบัว (รับเชิญกิตติมศักดิ์)

ชินมิษ บุนนาค : นายบุนนาค

ทิน โชคกมลกิจ : พระเจ้าอลองพญา

ทองเอก ปิยะวาท : พระเจ้ามังระ /อุปราชมังระ

โจนาธาน โฮลแมน : มังมหานรธา

ผลงานกำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

#ศรีอโยธยา #SriAyodhaya #หม่อมน้อย

ภาพยนตร์เรื่องนี้ จะดำเนินเรื่องผ่านยุคปัจจุบันจากมุมมองของตัวละคร 4 คน คือ ‘ ดร.พิมาน ขัติยมงคล ‘ (อนันดา เอเวอริ่งแฮม) อาจารย์สอนวิชาโบราณคดี , ‘ วายุ เกรียงไกรฤทธิ์ ‘ ดารานักร้องแนว Okay-POP (จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร) , ‘ รองศาสตราจารย์ ม.ล.พวงแก้ว อุทัยวงษ์ ‘ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ (รัดเกล้า อามระดิษ) และ ‘ ดร.อาคม พงษ์อยุธย์’ นักโบราณคดี (อาณัตพล ศิริชุมแสง) ซึ่งชะตากรรมได้นำพาทั้ง 4 ชีวิตเข้ามาพัวพันในเหตุการณ์ลึกลับอันน่าพิศวง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนต้องค้นหาข้อเท็จจริงอันยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และ ค้นพบความจริงในอดีตชาติของตนเอง

ทั้งนี้ ในอดีตจะดำเนินเรื่องผ่าน ๓ รัชกาลสุดท้ายแห่งอาณาจักร “ศรีอยุธยา” จนถึงในปี พ.ศ.๒๓๑๐ อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่ราชอาณาจักรพม่า จนกระทั่ง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทรงกอบกู้เอกราชและทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบลงเมื่อ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและทรงตั้ง”กรุงเทพมหานคร”เป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์

รายชื่อนักแสดง

ธีรภัทร์ สัจจกุล : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ศรราม เทพพิทักษ์: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นพชัย ชัยนาม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ (ขุนหลวงขี้เรื้อน)

เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล : สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร(ขุนหลวงหาวัด)

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

วฤธ หงสนันทน์ : สมเด็จพระภูมินทราชา/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ/สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9

เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ : สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8(พระเจ้าเสือ)

หม่อมราชวงศ์มงคลชาย ยุคล : สมเด็จพระเพทราชา

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร : กรมหลวงอภัยนุชิต (พระพันวัสสาใหญ่)

สินจัย เปล่งพานิช : กรมหลวงพิพิธมนตรี(พระพันวัสสาน้อย)

วรนุช ภิรมย์ภักดี : เจ้าฟ้าสังวาลย์

เขมนิจ จามิกรณ์ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา

ปกรณ์ ลัม : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

พิมดาว พานิชสมัย : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี)/พลอยนภา เทพพลกุล

อนันดา เอเวอริ่งแฮม : พระพิมานมงคลสถาน/ดร. พิมาน ขัติยมงคล

รัดเกล้า อามระดิษ : กรมขุนวิมลภักดี (เจ้าแมงเม่า)/ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง พวงร้อย อุทัยวงศ์

จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร/วายุ เกรียงไกรฤทธิ์

อาณัตพล ศิริชุมแสง : หลวงไกรชาญฤทธิ์/ดร. อาคม พงษ์อยุธย์

อภิสร สุขวัฒนาศัย : กรมหมื่นเทพพิพิธ(พระองค์เจ้าแขก)

ภัทรพงศ์ เวศกามี : กรมหมื่นจิตรสุนทร(พระองค์เจ้ามังคุด)

ภาวิดา มอริจจิ : แม่นางทองประศรี

รฐา โพธิ์งาม : เจ้าจอมราตรี

อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ : มหาดเล็กในเจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร

วิวิศน์ บวรกีรติขจร : กรมหมื่นสุนทรเทพ(พระองค์เจ้ารถ)

สรวิศน์ ทองมาก : กรมหมื่นเสพภักดี(พระองค์เจ้าปาน)

ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์ : คุณทองหยิบ

กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา (วัยเด็ก)

ณัฐิดา รัตนภิรมย์ : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี) (วัยเด็ก)

นิภาภรณ์ ฐิติธนการ : เจ้าจอมแข/นรี ไตรรัตนดำรงค์

อาทิตยา บุญยะเลี้ยง(กระต่าย อาร์สยาม) : ลูกจันทร์

พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง : นายชอบ

ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ : นายเชิด

รภัสสิทธิ์ สุวิวัฒน์ชัย : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร (วัยเด็ก)

กันตพงศ์ เจริญสุข : พระพิมานมงคลสถาน (วัยเด็ก)

ปิยะ เศวตพิกุล : พระกำนัลนารี (สังข์)

สุรพล พูนพิริยะ : เจ้าพระยาพลเทพ

สาวิกา ไชยเดช : สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี / สมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์

มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล : คุณหญิงบัว (รับเชิญกิตติมศักดิ์)

ชินมิษ บุนนาค : นายบุนนาค

ทิน โชคกมลกิจ : พระเจ้าอลองพญา

ทองเอก ปิยะวาท : พระเจ้ามังระ /อุปราชมังระ

โจนาธาน โฮลแมน : มังมหานรธา

ผลงานกำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
#ศรีอโยธยา #SriAyodhaya #หม่อมน้อย

ภาพยนตร์เรื่องนี้ จะดำเนินเรื่องผ่านยุคปัจจุบันจากมุมมองของตัวละคร 4 คน คือ ‘ ดร.พิมาน ขัติยมงคล ‘ (อนันดา เอเวอริ่งแฮม) อาจารย์สอนวิชาโบราณคดี , ‘ วายุ เกรียงไกรฤทธิ์ ‘ ดารานักร้องแนว Okay-POP (จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร) , ‘ รองศาสตราจารย์ ม.ล.พวงแก้ว อุทัยวงษ์ ‘ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ (รัดเกล้า อามระดิษ) และ ‘ ดร.อาคม พงษ์อยุธย์’ นักโบราณคดี (อาณัตพล ศิริชุมแสง) ซึ่งชะตากรรมได้นำพาทั้ง 4 ชีวิตเข้ามาพัวพันในเหตุการณ์ลึกลับอันน่าพิศวง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนต้องค้นหาข้อเท็จจริงอันยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และ ค้นพบความจริงในอดีตชาติของตนเอง

ทั้งนี้ ในอดีตจะดำเนินเรื่องผ่าน ๓ รัชกาลสุดท้ายแห่งอาณาจักร “ศรีอยุธยา” จนถึงในปี พ.ศ.๒๓๑๐ อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่ราชอาณาจักรพม่า จนกระทั่ง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทรงกอบกู้เอกราชและทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบลงเมื่อ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและทรงตั้ง”กรุงเทพมหานคร”เป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์

รายชื่อนักแสดง

ธีรภัทร์ สัจจกุล : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ศรราม เทพพิทักษ์: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นพชัย ชัยนาม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ (ขุนหลวงขี้เรื้อน)

เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล : สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร(ขุนหลวงหาวัด)

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

วฤธ หงสนันทน์ : สมเด็จพระภูมินทราชา/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ/สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9

เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ : สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8(พระเจ้าเสือ)

หม่อมราชวงศ์มงคลชาย ยุคล : สมเด็จพระเพทราชา

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร : กรมหลวงอภัยนุชิต (พระพันวัสสาใหญ่)

สินจัย เปล่งพานิช : กรมหลวงพิพิธมนตรี(พระพันวัสสาน้อย)

วรนุช ภิรมย์ภักดี : เจ้าฟ้าสังวาลย์

เขมนิจ จามิกรณ์ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา

ปกรณ์ ลัม : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

พิมดาว พานิชสมัย : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี)/พลอยนภา เทพพลกุล

อนันดา เอเวอริ่งแฮม : พระพิมานมงคลสถาน/ดร. พิมาน ขัติยมงคล

รัดเกล้า อามระดิษ : กรมขุนวิมลภักดี (เจ้าแมงเม่า)/ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง พวงร้อย อุทัยวงศ์

จิรวิชญ์พงษ์ไพจิตร : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร/วายุ เกรียงไกรฤทธิ์

อาณัตพล ศิริชุมแสง : หลวงไกรชาญฤทธิ์/ดร. อาคม พงษ์อยุธย์

อภิสร สุขวัฒนาศัย : กรมหมื่นเทพพิพิธ(พระองค์เจ้าแขก)

ภัทรพงศ์ เวศกามี : กรมหมื่นจิตรสุนทร(พระองค์เจ้ามังคุด)

ภาวิดา มอริจจิ : แม่นางทองประศรี

รฐา โพธิ์งาม : เจ้าจอมราตรี

อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ : มหาดเล็กในเจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร

วิวิศน์ บวรกีรติขจร : กรมหมื่นสุนทรเทพ(พระองค์เจ้ารถ)

สรวิศน์ ทองมาก : กรมหมื่นเสพภักดี(พระองค์เจ้าปาน)

ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์ : คุณทองหยิบ

กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ : แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา (วัยเด็ก)

ณัฐิดา รัตนภิรมย์ : พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี) (วัยเด็ก)

นิภาภรณ์ ฐิติธนการ : เจ้าจอมแข/นรี ไตรรัตนดำรงค์

อาทิตยา บุญยะเลี้ยง(กระต่าย อาร์สยาม) : ลูกจันทร์

พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง : นายชอบ

ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ : นายเชิด

รภัสสิทธิ์ สุวิวัฒน์ชัย : เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร (วัยเด็ก)

กันตพงศ์ เจริญสุข : พระพิมานมงคลสถาน (วัยเด็ก)

ปิยะ เศวตพิกุล : พระกำนัลนารี (สังข์)

สุรพล พูนพิริยะ : เจ้าพระยาพลเทพ

สาวิกา ไชยเดช : สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี / สมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์

มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล : คุณหญิงบัว (รับเชิญกิตติมศักดิ์)

ชินมิษ บุนนาค : นายบุนนาค

ทิน โชคกมลกิจ : พระเจ้าอลองพญา

ทองเอก ปิยะวาท : พระเจ้ามังระ /อุปราชมังระ

โจนาธาน โฮลแมน : มังมหานรธา

ผลงานกำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

แหล่งรวม: Binhduong247

#ภาพยนตรซรสศรอโยธยา #Sri #Ayodhaya #ภาค #ตอนท

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button