THAI LAND

วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล – 9วัดสวยเมืองเพชรบุรี – 2022

มาดูบทความ “วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล – 9วัดสวยเมืองเพชรบุรี” ที่รวบรวมโดย Advertising on-line จากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง suthep sarajit มียอดวิวสูงบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก

การอ้างอิงวิดีโอ วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล – 9วัดสวยเมืองเพชรบุรี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล – 9วัดสวยเมืองเพชรบุรี

#วัดสวยเมืองเพชรบุรี
1.วัดเขาบันไดอิฐ
วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงสมเด็จพระเจ้าเสือเคยเสด็จมาฝากตัวเป็นศิษย์ของวัดนี้ในอดีต
วัดเขาบันไดอิฐมีชื่อเสียงมากทางวิทยาคมในช่วงที่หลวงพ่อแดงพระเกจิชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าอาวาสทำให้มีผู้ให้ความเคารพและเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านความงามของศิลปะปูนปั้นชั้นครูที่ฝากผลงานไว้เหนือนหน้าปั้นพระอุโบสถนอกจากนั้นบริเวณวัดยังมีถํ้าให้ชมอีกหลายแห่ง
ถํ้าแรกถํ้าประทุนมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนังถํ้าทั้งสองด้านลึกเข้าไปจะเป็นถํ้าพระเจ้าเสือที่มีชื่อเช่นนี้เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่าพระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาอาจารย์แสงและได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรประดิษฐานไว้ในถํ้าแห่งนี้ถัดจากถํ้านี้เข้าไปทางด้านใต้จะมีถํ้าพระพุทธไสยาสน์จะมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
และตรงซอกผนังถ้ำประทุนมีเรือ
ทำด้วยไม้เก่าแก่มากเป็นเรือทุนเรือที่พระเจ้าเสือถวายอาจารย์แสง
นอกจากถํ้าทั้งสามนี้แล้วยังมีถํ้าอื่นๆเช่น ถํ้าพระอาทิตย์
ถํ้าพระจันทร์ ถํ้าสว่างอารมณ์
ถํ้าช้างเผือกและถํ้าดุ๊คซึ่งมีชื่อตามดุ๊คโยฮันฮับเบิร์ต(Braunschweig)
ประเทศเยอรมันผู้เคยมาเยือนเพชรบุรีและมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
2.วัดเกาะแก้วสุทธาราม
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเกาะ
นั้นเป็นวัดยังคงมีศิลปกรรมสมัยอยุธยาหลงเหลือให้เห็นอยู่ปัจจุบันแม้กาลเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็ตามสันนิษฐานว่าสร้างมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
เนื่องจากภาพจิตรกรรมในอุโบสถ
ระบุปีที่เขียนไว้คือพ.ศ.2277
ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศพ.ศ.2275-2301
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
3.วัดใหญ่สุวรรณาราม
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดใหญ่เป็น
พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
เดิมชื่อวัดน้อยปักษ์ใต้เป็นวัดเก่าแก่
และสำคัญมากของจังหวัดเพชรบุรี
สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งรวมฝีมืองานช่างที่
ปราณีตอ่อนช้อยและงดงามของชาวเพชรบุรีไว้มากมายโดยเฉพาะ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเทพชุมนุมศิลปะอยุธยาฝีมือช่างเมืองเพชรด้วยความงดงามและ
ความเก่าแก่ของทำให้
วัดใหญ่สุวรรณารามเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ในหลายเรื่อง
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-18:00น.
4.วัดอุทัยโพธาราม
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่ในตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี วัดอุทัยโพธารามหรือวัดโพธารามตั้งวัดเมื่อพ.ศ.2390มีบางช่วงที่เกือบเป็นวัดร้างมีพระจำพรรษาน้อยต่อมาในปีพ.ศ.2447
เปิด-ปิดทุกวัน 8:00-17.00
5.วัดมหาธาตุวรวิหาร
จังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอารามหลวง
ชั้นตรีชนิดวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างสมัยทวารวดี สุโขทัยมีอายุราว800-1000ปีโดยประมาณเนื่องจากขุดพบซากอิฐสมัยทวารวดีอยู่เป็นจำนวนมากมีผู้กล่าวว่าวัดมหาธาตุวรวิหารน่าจะเคยเป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นพระอารามหลวงมาก่อนต่อมาชำรุดทรุดโทรมลงจนถึง
สมัยรัชกาลที่6จึงได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพ.ศ.2459ซึ่ง
พระสุวรรณมณี
(หลวงพ่อชิด ชิตรัตน์)เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ
พระครูวาทีวร วัฒน์(กล้า วีรรตโน)
เปิด-ปิดทุกวัน 06:00-17:00น.
6.วัดแก่นเหล็ก
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่19ไร่3งาน04ตารางวาโฉนด
ที่ดินมีที่ธรณีสงฆ์จำนวนแปลงเนื้อที่56ไร่06ตารางวา
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
7.วัดพระนอน
วัดพระพุทธไสยาสน์
ตั้งอยู่ถนนคีรีรัฐยาตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาวัง(พระนครคีรี)
เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งมี
พระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูน
ยาว21วา1ศอก1คืบ7นิ้วเดิมสร้างไว้
กลางแจ้งต่อมาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างหลังคาคลุมไว้พร้อมทำผนังรอบองค์พระเป็นลักษณะวิหารพระพุทธไสยาสน์ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบัน
เปิด-ปิดทุกวัน 07:00-17:00น.
8.วัดข่อย
มีความงดงามของพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชรหรือเรียกว่าช่างสิบหมู่มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคารเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจนเรียกได้ว่าเป็นพุทธสถาศิลป์หนึ่งเดียวในโลกแนวคิดในการก่อสร้างเริ่มจากปีพ.ศ.2548โดยพระวัชร วิชญ์สิริปัญโญในสมัยนั้นยังเป็นฆราวาสได้มีโอกาสเห็นผ้ายันต์ฉิมพลีของวัดท่าไชยศิริอ.บ้านลาดจึงจินตนาการต่อว่าภาพบนผืนผ้ายันต์เสมือนวิมานบนสวรรค์หากมีโอกาสสร้างให้เป็นจริงต่อมาในปีพ.ศ.2554จึงได้เริ่มแนวคิดที่ว่านี้สร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ขึ้นเพื่อประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุพร้อมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-18:00น.
9.วัดบุญทวี
ตั้งบนอยู่ที่บริเวณเชิงเขาหลวงด้านทิศใต้เดิมชื่อวัดถํ้าแกลบตามชื่อ
ถ้ำซึ่งติดอยู่กับวัดอาณาเขตของวัดรวมทั้งเขาหลวงด้วยเป็นเนื้อที่ประมาณ100ไร่อยู่ในเขตหมู่8ตำบลธงขัยอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเปลื่ยนชื่อเป็นวัดบุญทวีเมื่อพ.ศ.2478เป็นวัดซึ่งเกิดขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ประมาณรัชกาลที่6มีสำนักแม่ชีอยู่คู่กับวัดมาตั้งสมัยเริ่มต้นของวัดจนถึงปัจจุบันสถานภาพของวัดเป็น
วัดราญฎร์อยู่กับธรรมชาติแวดล้อมเป็นป่าเขาและถํ้าต่างๆมากมายจึงเป็นวัดที่เน้นด้วยวิปัสสนาธระมาแต่สมัยเริ่มแรกของวัดแล้วจึงมีด้านคันถธุระวัดบุญทวีหรือชื่อในอดีตคือถํ้าแกลบในถํ้ามีการก่อสร้างเป็นพระพุทธรูปจำนวน
หลายองค์ภายในถ้ำจะมีเถาวัลย์และหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติวัดถํ้าแกลบนี้มีตำนานเล่าว่าปากถ้ำแกลบที่วัดนี้คือทางเข้าสู่เมืองลับแลอันเป็นเมืองที่มีแต่หญิงสาวทั้งนั้นแต่ก็เป็นเพียงตำนานของชาวเมืองเพชรนับร้อยๆปีมาแล้ว
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล

ด้านล่างนี้คือผลการค้นหาสำหรับคำหลัก “วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล” จากหน้า Wikipedia ThaiLand ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google

ดูโพสต์ที่เจาะจงมากขึ้น

รูปภาพของ วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล

วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล
วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล

แหล่งที่มาของวิดีโอ 9วัดสวยเมืองเพชรบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=r-OAoOv2T-Y

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 9วัดสวยเมืองเพชรบุรี

 • ผู้แต่ง: suthep sarajit
 • จำนวนการดู: 49
 • อัตรา: 5.00
 • ชอบ: 1
 • ไม่ชอบ:
 • ค้นหาคำสำคัญ: [vid_tags]
 • คีย์เวิร์ดอื่นๆ: วีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล
 • คำอธิบายวิดีโอ: #วัดสวยเมืองเพชรบุรี
  1.วัดเขาบันไดอิฐ
  วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงสมเด็จพระเจ้าเสือเคยเสด็จมาฝากตัวเป็นศิษย์ของวัดนี้ในอดีต
  วัดเขาบันไดอิฐมีชื่อเสียงมากทางวิทยาคมในช่วงที่หลวงพ่อแดงพระเกจิชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าอาวาสทำให้มีผู้ให้ความเคารพและเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านความงามของศิลปะปูนปั้นชั้นครูที่ฝากผลงานไว้เหนือนหน้าปั้นพระอุโบสถนอกจากนั้นบริเวณวัดยังมีถํ้าให้ชมอีกหลายแห่ง
  ถํ้าแรกถํ้าประทุนมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนังถํ้าทั้งสองด้านลึกเข้าไปจะเป็นถํ้าพระเจ้าเสือที่มีชื่อเช่นนี้เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่าพระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาอาจารย์แสงและได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรประดิษฐานไว้ในถํ้าแห่งนี้ถัดจากถํ้านี้เข้าไปทางด้านใต้จะมีถํ้าพระพุทธไสยาสน์จะมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
  และตรงซอกผนังถ้ำประทุนมีเรือ
  ทำด้วยไม้เก่าแก่มากเป็นเรือทุนเรือที่พระเจ้าเสือถวายอาจารย์แสง
  นอกจากถํ้าทั้งสามนี้แล้วยังมีถํ้าอื่นๆเช่น ถํ้าพระอาทิตย์
  ถํ้าพระจันทร์ ถํ้าสว่างอารมณ์
  ถํ้าช้างเผือกและถํ้าดุ๊คซึ่งมีชื่อตามดุ๊คโยฮันฮับเบิร์ต(Braunschweig)
  ประเทศเยอรมันผู้เคยมาเยือนเพชรบุรีและมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้
  เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
  2.วัดเกาะแก้วสุทธาราม
  หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเกาะ
  นั้นเป็นวัดยังคงมีศิลปกรรมสมัยอยุธยาหลงเหลือให้เห็นอยู่ปัจจุบันแม้กาลเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็ตามสันนิษฐานว่าสร้างมา
  ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
  เนื่องจากภาพจิตรกรรมในอุโบสถ
  ระบุปีที่เขียนไว้คือพ.ศ.2277
  ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศพ.ศ.2275-2301
  เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
  3.วัดใหญ่สุวรรณาราม
  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดใหญ่เป็น
  พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
  เดิมชื่อวัดน้อยปักษ์ใต้เป็นวัดเก่าแก่
  และสำคัญมากของจังหวัดเพชรบุรี
  สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งรวมฝีมืองานช่างที่
  ปราณีตอ่อนช้อยและงดงามของชาวเพชรบุรีไว้มากมายโดยเฉพาะ
  ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเทพชุมนุมศิลปะอยุธยาฝีมือช่างเมืองเพชรด้วยความงดงามและ
  ความเก่าแก่ของทำให้
  วัดใหญ่สุวรรณารามเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ในหลายเรื่อง
  เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-18:00น.
  4.วัดอุทัยโพธาราม
  เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่ในตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี วัดอุทัยโพธารามหรือวัดโพธารามตั้งวัดเมื่อพ.ศ.2390มีบางช่วงที่เกือบเป็นวัดร้างมีพระจำพรรษาน้อยต่อมาในปีพ.ศ.2447
  เปิด-ปิดทุกวัน 8:00-17.00
  5.วัดมหาธาตุวรวิหาร
  จังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอารามหลวง
  ชั้นตรีชนิดวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างสมัยทวารวดี สุโขทัยมีอายุราว800-1000ปีโดยประมาณเนื่องจากขุดพบซากอิฐสมัยทวารวดีอยู่เป็นจำนวนมากมีผู้กล่าวว่าวัดมหาธาตุวรวิหารน่าจะเคยเป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นพระอารามหลวงมาก่อนต่อมาชำรุดทรุดโทรมลงจนถึง
  สมัยรัชกาลที่6จึงได้รับพระกรุณา
  โปรดเกล้าฯยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพ.ศ.2459ซึ่ง
  พระสุวรรณมณี
  (หลวงพ่อชิด ชิตรัตน์)เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ
  พระครูวาทีวร วัฒน์(กล้า วีรรตโน)
  เปิด-ปิดทุกวัน 06:00-17:00น.
  6.วัดแก่นเหล็ก
  เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่19ไร่3งาน04ตารางวาโฉนด
  ที่ดินมีที่ธรณีสงฆ์จำนวนแปลงเนื้อที่56ไร่06ตารางวา
  เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
  7.วัดพระนอน
  วัดพระพุทธไสยาสน์
  ตั้งอยู่ถนนคีรีรัฐยาตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาวัง(พระนครคีรี)
  เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งมี
  พระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูน
  ยาว21วา1ศอก1คืบ7นิ้วเดิมสร้างไว้
  กลางแจ้งต่อมาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างหลังคาคลุมไว้พร้อมทำผนังรอบองค์พระเป็นลักษณะวิหารพระพุทธไสยาสน์ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบัน
  เปิด-ปิดทุกวัน 07:00-17:00น.
  8.วัดข่อย
  มีความงดงามของพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชรหรือเรียกว่าช่างสิบหมู่มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคารเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจนเรียกได้ว่าเป็นพุทธสถาศิลป์หนึ่งเดียวในโลกแนวคิดในการก่อสร้างเริ่มจากปีพ.ศ.2548โดยพระวัชร วิชญ์สิริปัญโญในสมัยนั้นยังเป็นฆราวาสได้มีโอกาสเห็นผ้ายันต์ฉิมพลีของวัดท่าไชยศิริอ.บ้านลาดจึงจินตนาการต่อว่าภาพบนผืนผ้ายันต์เสมือนวิมานบนสวรรค์หากมีโอกาสสร้างให้เป็นจริงต่อมาในปีพ.ศ.2554จึงได้เริ่มแนวคิดที่ว่านี้สร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ขึ้นเพื่อประดิษฐาน
  พระบรมสารีริกธาตุพร้อมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
  เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-18:00น.
  9.วัดบุญทวี
  ตั้งบนอยู่ที่บริเวณเชิงเขาหลวงด้านทิศใต้เดิมชื่อวัดถํ้าแกลบตามชื่อ
  ถ้ำซึ่งติดอยู่กับวัดอาณาเขตของวัดรวมทั้งเขาหลวงด้วยเป็นเนื้อที่ประมาณ100ไร่อยู่ในเขตหมู่8ตำบลธงขัยอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเปลื่ยนชื่อเป็นวัดบุญทวีเมื่อพ.ศ.2478เป็นวัดซึ่งเกิดขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  ประมาณรัชกาลที่6มีสำนักแม่ชีอยู่คู่กับวัดมาตั้งสมัยเริ่มต้นของวัดจนถึงปัจจุบันสถานภาพของวัดเป็น
  วัดราญฎร์อยู่กับธรรมชาติแวดล้อมเป็นป่าเขาและถํ้าต่างๆมากมายจึงเป็นวัดที่เน้นด้วยวิปัสสนาธระมาแต่สมัยเริ่มแรกของวัดแล้วจึงมีด้านคันถธุระวัดบุญทวีหรือชื่อในอดีตคือถํ้าแกลบในถํ้ามีการก่อสร้างเป็นพระพุทธรูปจำนวน
  หลายองค์ภายในถ้ำจะมีเถาวัลย์และหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติวัดถํ้าแกลบนี้มีตำนานเล่าว่าปากถ้ำแกลบที่วัดนี้คือทางเข้าสู่เมืองลับแลอันเป็นเมืองที่มีแต่หญิงสาวทั้งนั้นแต่ก็เป็นเพียงตำนานของชาวเมืองเพชรนับร้อยๆปีมาแล้ว
  เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.

#วัดสวยเมืองเพชรบุรี
1.วัดเขาบันไดอิฐ
วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงสมเด็จพระเจ้าเสือเคยเสด็จมาฝากตัวเป็นศิษย์ของวัดนี้ในอดีต
วัดเขาบันไดอิฐมีชื่อเสียงมากทางวิทยาคมในช่วงที่หลวงพ่อแดงพระเกจิชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าอาวาสทำให้มีผู้ให้ความเคารพและเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านความงามของศิลปะปูนปั้นชั้นครูที่ฝากผลงานไว้เหนือนหน้าปั้นพระอุโบสถนอกจากนั้นบริเวณวัดยังมีถํ้าให้ชมอีกหลายแห่ง
ถํ้าแรกถํ้าประทุนมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนังถํ้าทั้งสองด้านลึกเข้าไปจะเป็นถํ้าพระเจ้าเสือที่มีชื่อเช่นนี้เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่าพระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาอาจารย์แสงและได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรประดิษฐานไว้ในถํ้าแห่งนี้ถัดจากถํ้านี้เข้าไปทางด้านใต้จะมีถํ้าพระพุทธไสยาสน์จะมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
และตรงซอกผนังถ้ำประทุนมีเรือ
ทำด้วยไม้เก่าแก่มากเป็นเรือทุนเรือที่พระเจ้าเสือถวายอาจารย์แสง
นอกจากถํ้าทั้งสามนี้แล้วยังมีถํ้าอื่นๆเช่น ถํ้าพระอาทิตย์
ถํ้าพระจันทร์ ถํ้าสว่างอารมณ์
ถํ้าช้างเผือกและถํ้าดุ๊คซึ่งมีชื่อตามดุ๊คโยฮันฮับเบิร์ต(Braunschweig)
ประเทศเยอรมันผู้เคยมาเยือนเพชรบุรีและมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
2.วัดเกาะแก้วสุทธาราม
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเกาะ
นั้นเป็นวัดยังคงมีศิลปกรรมสมัยอยุธยาหลงเหลือให้เห็นอยู่ปัจจุบันแม้กาลเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็ตามสันนิษฐานว่าสร้างมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
เนื่องจากภาพจิตรกรรมในอุโบสถ
ระบุปีที่เขียนไว้คือพ.ศ.2277
ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศพ.ศ.2275-2301
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
3.วัดใหญ่สุวรรณาราม
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดใหญ่เป็น
พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
เดิมชื่อวัดน้อยปักษ์ใต้เป็นวัดเก่าแก่
และสำคัญมากของจังหวัดเพชรบุรี
สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งรวมฝีมืองานช่างที่
ปราณีตอ่อนช้อยและงดงามของชาวเพชรบุรีไว้มากมายโดยเฉพาะ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเทพชุมนุมศิลปะอยุธยาฝีมือช่างเมืองเพชรด้วยความงดงามและ
ความเก่าแก่ของทำให้
วัดใหญ่สุวรรณารามเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ในหลายเรื่อง
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-18:00น.
4.วัดอุทัยโพธาราม
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่ในตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี วัดอุทัยโพธารามหรือวัดโพธารามตั้งวัดเมื่อพ.ศ.2390มีบางช่วงที่เกือบเป็นวัดร้างมีพระจำพรรษาน้อยต่อมาในปีพ.ศ.2447
เปิด-ปิดทุกวัน 8:00-17.00
5.วัดมหาธาตุวรวิหาร
จังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอารามหลวง
ชั้นตรีชนิดวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างสมัยทวารวดี สุโขทัยมีอายุราว800-1000ปีโดยประมาณเนื่องจากขุดพบซากอิฐสมัยทวารวดีอยู่เป็นจำนวนมากมีผู้กล่าวว่าวัดมหาธาตุวรวิหารน่าจะเคยเป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นพระอารามหลวงมาก่อนต่อมาชำรุดทรุดโทรมลงจนถึง
สมัยรัชกาลที่6จึงได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพ.ศ.2459ซึ่ง
พระสุวรรณมณี
(หลวงพ่อชิด ชิตรัตน์)เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ
พระครูวาทีวร วัฒน์(กล้า วีรรตโน)
เปิด-ปิดทุกวัน 06:00-17:00น.
6.วัดแก่นเหล็ก
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่19ไร่3งาน04ตารางวาโฉนด
ที่ดินมีที่ธรณีสงฆ์จำนวนแปลงเนื้อที่56ไร่06ตารางวา
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
7.วัดพระนอน
วัดพระพุทธไสยาสน์
ตั้งอยู่ถนนคีรีรัฐยาตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาวัง(พระนครคีรี)
เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งมี
พระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูน
ยาว21วา1ศอก1คืบ7นิ้วเดิมสร้างไว้
กลางแจ้งต่อมาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างหลังคาคลุมไว้พร้อมทำผนังรอบองค์พระเป็นลักษณะวิหารพระพุทธไสยาสน์ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบัน
เปิด-ปิดทุกวัน 07:00-17:00น.
8.วัดข่อย
มีความงดงามของพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชรหรือเรียกว่าช่างสิบหมู่มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคารเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจนเรียกได้ว่าเป็นพุทธสถาศิลป์หนึ่งเดียวในโลกแนวคิดในการก่อสร้างเริ่มจากปีพ.ศ.2548โดยพระวัชร วิชญ์สิริปัญโญในสมัยนั้นยังเป็นฆราวาสได้มีโอกาสเห็นผ้ายันต์ฉิมพลีของวัดท่าไชยศิริอ.บ้านลาดจึงจินตนาการต่อว่าภาพบนผืนผ้ายันต์เสมือนวิมานบนสวรรค์หากมีโอกาสสร้างให้เป็นจริงต่อมาในปีพ.ศ.2554จึงได้เริ่มแนวคิดที่ว่านี้สร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ขึ้นเพื่อประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุพร้อมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-18:00น.
9.วัดบุญทวี
ตั้งบนอยู่ที่บริเวณเชิงเขาหลวงด้านทิศใต้เดิมชื่อวัดถํ้าแกลบตามชื่อ
ถ้ำซึ่งติดอยู่กับวัดอาณาเขตของวัดรวมทั้งเขาหลวงด้วยเป็นเนื้อที่ประมาณ100ไร่อยู่ในเขตหมู่8ตำบลธงขัยอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเปลื่ยนชื่อเป็นวัดบุญทวีเมื่อพ.ศ.2478เป็นวัดซึ่งเกิดขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ประมาณรัชกาลที่6มีสำนักแม่ชีอยู่คู่กับวัดมาตั้งสมัยเริ่มต้นของวัดจนถึงปัจจุบันสถานภาพของวัดเป็น
วัดราญฎร์อยู่กับธรรมชาติแวดล้อมเป็นป่าเขาและถํ้าต่างๆมากมายจึงเป็นวัดที่เน้นด้วยวิปัสสนาธระมาแต่สมัยเริ่มแรกของวัดแล้วจึงมีด้านคันถธุระวัดบุญทวีหรือชื่อในอดีตคือถํ้าแกลบในถํ้ามีการก่อสร้างเป็นพระพุทธรูปจำนวน
หลายองค์ภายในถ้ำจะมีเถาวัลย์และหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติวัดถํ้าแกลบนี้มีตำนานเล่าว่าปากถ้ำแกลบที่วัดนี้คือทางเข้าสู่เมืองลับแลอันเป็นเมืองที่มีแต่หญิงสาวทั้งนั้นแต่ก็เป็นเพียงตำนานของชาวเมืองเพชรนับร้อยๆปีมาแล้ว
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.

#วัดสวยเมืองเพชรบุรี
1.วัดเขาบันไดอิฐ
วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงสมเด็จพระเจ้าเสือเคยเสด็จมาฝากตัวเป็นศิษย์ของวัดนี้ในอดีต
วัดเขาบันไดอิฐมีชื่อเสียงมากทางวิทยาคมในช่วงที่หลวงพ่อแดงพระเกจิชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าอาวาสทำให้มีผู้ให้ความเคารพและเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านความงามของศิลปะปูนปั้นชั้นครูที่ฝากผลงานไว้เหนือนหน้าปั้นพระอุโบสถนอกจากนั้นบริเวณวัดยังมีถํ้าให้ชมอีกหลายแห่ง
ถํ้าแรกถํ้าประทุนมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนังถํ้าทั้งสองด้านลึกเข้าไปจะเป็นถํ้าพระเจ้าเสือที่มีชื่อเช่นนี้เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่าพระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาอาจารย์แสงและได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรประดิษฐานไว้ในถํ้าแห่งนี้ถัดจากถํ้านี้เข้าไปทางด้านใต้จะมีถํ้าพระพุทธไสยาสน์จะมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
และตรงซอกผนังถ้ำประทุนมีเรือ
ทำด้วยไม้เก่าแก่มากเป็นเรือทุนเรือที่พระเจ้าเสือถวายอาจารย์แสง
นอกจากถํ้าทั้งสามนี้แล้วยังมีถํ้าอื่นๆเช่น ถํ้าพระอาทิตย์
ถํ้าพระจันทร์ ถํ้าสว่างอารมณ์
ถํ้าช้างเผือกและถํ้าดุ๊คซึ่งมีชื่อตามดุ๊คโยฮันฮับเบิร์ต(Braunschweig)
ประเทศเยอรมันผู้เคยมาเยือนเพชรบุรีและมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
2.วัดเกาะแก้วสุทธาราม
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเกาะ
นั้นเป็นวัดยังคงมีศิลปกรรมสมัยอยุธยาหลงเหลือให้เห็นอยู่ปัจจุบันแม้กาลเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็ตามสันนิษฐานว่าสร้างมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
เนื่องจากภาพจิตรกรรมในอุโบสถ
ระบุปีที่เขียนไว้คือพ.ศ.2277
ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศพ.ศ.2275-2301
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
3.วัดใหญ่สุวรรณาราม
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดใหญ่เป็น
พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
เดิมชื่อวัดน้อยปักษ์ใต้เป็นวัดเก่าแก่
และสำคัญมากของจังหวัดเพชรบุรี
สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งรวมฝีมืองานช่างที่
ปราณีตอ่อนช้อยและงดงามของชาวเพชรบุรีไว้มากมายโดยเฉพาะ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเทพชุมนุมศิลปะอยุธยาฝีมือช่างเมืองเพชรด้วยความงดงามและ
ความเก่าแก่ของทำให้
วัดใหญ่สุวรรณารามเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ในหลายเรื่อง
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-18:00น.
4.วัดอุทัยโพธาราม
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่ในตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี วัดอุทัยโพธารามหรือวัดโพธารามตั้งวัดเมื่อพ.ศ.2390มีบางช่วงที่เกือบเป็นวัดร้างมีพระจำพรรษาน้อยต่อมาในปีพ.ศ.2447
เปิด-ปิดทุกวัน 8:00-17.00
5.วัดมหาธาตุวรวิหาร
จังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอารามหลวง
ชั้นตรีชนิดวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างสมัยทวารวดี สุโขทัยมีอายุราว800-1000ปีโดยประมาณเนื่องจากขุดพบซากอิฐสมัยทวารวดีอยู่เป็นจำนวนมากมีผู้กล่าวว่าวัดมหาธาตุวรวิหารน่าจะเคยเป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นพระอารามหลวงมาก่อนต่อมาชำรุดทรุดโทรมลงจนถึง
สมัยรัชกาลที่6จึงได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพ.ศ.2459ซึ่ง
พระสุวรรณมณี
(หลวงพ่อชิด ชิตรัตน์)เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ
พระครูวาทีวร วัฒน์(กล้า วีรรตโน)
เปิด-ปิดทุกวัน 06:00-17:00น.
6.วัดแก่นเหล็ก
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่19ไร่3งาน04ตารางวาโฉนด
ที่ดินมีที่ธรณีสงฆ์จำนวนแปลงเนื้อที่56ไร่06ตารางวา
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
7.วัดพระนอน
วัดพระพุทธไสยาสน์
ตั้งอยู่ถนนคีรีรัฐยาตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาวัง(พระนครคีรี)
เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งมี
พระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูน
ยาว21วา1ศอก1คืบ7นิ้วเดิมสร้างไว้
กลางแจ้งต่อมาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างหลังคาคลุมไว้พร้อมทำผนังรอบองค์พระเป็นลักษณะวิหารพระพุทธไสยาสน์ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบัน
เปิด-ปิดทุกวัน 07:00-17:00น.
8.วัดข่อย
มีความงดงามของพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชรหรือเรียกว่าช่างสิบหมู่มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคารเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจนเรียกได้ว่าเป็นพุทธสถาศิลป์หนึ่งเดียวในโลกแนวคิดในการก่อสร้างเริ่มจากปีพ.ศ.2548โดยพระวัชร วิชญ์สิริปัญโญในสมัยนั้นยังเป็นฆราวาสได้มีโอกาสเห็นผ้ายันต์ฉิมพลีของวัดท่าไชยศิริอ.บ้านลาดจึงจินตนาการต่อว่าภาพบนผืนผ้ายันต์เสมือนวิมานบนสวรรค์หากมีโอกาสสร้างให้เป็นจริงต่อมาในปีพ.ศ.2554จึงได้เริ่มแนวคิดที่ว่านี้สร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ขึ้นเพื่อประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุพร้อมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-18:00น.
9.วัดบุญทวี
ตั้งบนอยู่ที่บริเวณเชิงเขาหลวงด้านทิศใต้เดิมชื่อวัดถํ้าแกลบตามชื่อ
ถ้ำซึ่งติดอยู่กับวัดอาณาเขตของวัดรวมทั้งเขาหลวงด้วยเป็นเนื้อที่ประมาณ100ไร่อยู่ในเขตหมู่8ตำบลธงขัยอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเปลื่ยนชื่อเป็นวัดบุญทวีเมื่อพ.ศ.2478เป็นวัดซึ่งเกิดขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ประมาณรัชกาลที่6มีสำนักแม่ชีอยู่คู่กับวัดมาตั้งสมัยเริ่มต้นของวัดจนถึงปัจจุบันสถานภาพของวัดเป็น
วัดราญฎร์อยู่กับธรรมชาติแวดล้อมเป็นป่าเขาและถํ้าต่างๆมากมายจึงเป็นวัดที่เน้นด้วยวิปัสสนาธระมาแต่สมัยเริ่มแรกของวัดแล้วจึงมีด้านคันถธุระวัดบุญทวีหรือชื่อในอดีตคือถํ้าแกลบในถํ้ามีการก่อสร้างเป็นพระพุทธรูปจำนวน
หลายองค์ภายในถ้ำจะมีเถาวัลย์และหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติวัดถํ้าแกลบนี้มีตำนานเล่าว่าปากถ้ำแกลบที่วัดนี้คือทางเข้าสู่เมืองลับแลอันเป็นเมืองที่มีแต่หญิงสาวทั้งนั้นแต่ก็เป็นเพียงตำนานของชาวเมืองเพชรนับร้อยๆปีมาแล้ว
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.

#วัดสวยเมืองเพชรบุรี
1.วัดเขาบันไดอิฐ
วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงสมเด็จพระเจ้าเสือเคยเสด็จมาฝากตัวเป็นศิษย์ของวัดนี้ในอดีต
วัดเขาบันไดอิฐมีชื่อเสียงมากทางวิทยาคมในช่วงที่หลวงพ่อแดงพระเกจิชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าอาวาสทำให้มีผู้ให้ความเคารพและเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านความงามของศิลปะปูนปั้นชั้นครูที่ฝากผลงานไว้เหนือนหน้าปั้นพระอุโบสถนอกจากนั้นบริเวณวัดยังมีถํ้าให้ชมอีกหลายแห่ง
ถํ้าแรกถํ้าประทุนมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนังถํ้าทั้งสองด้านลึกเข้าไปจะเป็นถํ้าพระเจ้าเสือที่มีชื่อเช่นนี้เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่าพระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาอาจารย์แสงและได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรประดิษฐานไว้ในถํ้าแห่งนี้ถัดจากถํ้านี้เข้าไปทางด้านใต้จะมีถํ้าพระพุทธไสยาสน์จะมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
และตรงซอกผนังถ้ำประทุนมีเรือ
ทำด้วยไม้เก่าแก่มากเป็นเรือทุนเรือที่พระเจ้าเสือถวายอาจารย์แสง
นอกจากถํ้าทั้งสามนี้แล้วยังมีถํ้าอื่นๆเช่น ถํ้าพระอาทิตย์
ถํ้าพระจันทร์ ถํ้าสว่างอารมณ์
ถํ้าช้างเผือกและถํ้าดุ๊คซึ่งมีชื่อตามดุ๊คโยฮันฮับเบิร์ต(Braunschweig)
ประเทศเยอรมันผู้เคยมาเยือนเพชรบุรีและมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
2.วัดเกาะแก้วสุทธาราม
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเกาะ
นั้นเป็นวัดยังคงมีศิลปกรรมสมัยอยุธยาหลงเหลือให้เห็นอยู่ปัจจุบันแม้กาลเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็ตามสันนิษฐานว่าสร้างมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
เนื่องจากภาพจิตรกรรมในอุโบสถ
ระบุปีที่เขียนไว้คือพ.ศ.2277
ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศพ.ศ.2275-2301
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
3.วัดใหญ่สุวรรณาราม
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดใหญ่เป็น
พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
เดิมชื่อวัดน้อยปักษ์ใต้เป็นวัดเก่าแก่
และสำคัญมากของจังหวัดเพชรบุรี
สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งรวมฝีมืองานช่างที่
ปราณีตอ่อนช้อยและงดงามของชาวเพชรบุรีไว้มากมายโดยเฉพาะ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเทพชุมนุมศิลปะอยุธยาฝีมือช่างเมืองเพชรด้วยความงดงามและ
ความเก่าแก่ของทำให้
วัดใหญ่สุวรรณารามเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ในหลายเรื่อง
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-18:00น.
4.วัดอุทัยโพธาราม
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่ในตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี วัดอุทัยโพธารามหรือวัดโพธารามตั้งวัดเมื่อพ.ศ.2390มีบางช่วงที่เกือบเป็นวัดร้างมีพระจำพรรษาน้อยต่อมาในปีพ.ศ.2447
เปิด-ปิดทุกวัน 8:00-17.00
5.วัดมหาธาตุวรวิหาร
จังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอารามหลวง
ชั้นตรีชนิดวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างสมัยทวารวดี สุโขทัยมีอายุราว800-1000ปีโดยประมาณเนื่องจากขุดพบซากอิฐสมัยทวารวดีอยู่เป็นจำนวนมากมีผู้กล่าวว่าวัดมหาธาตุวรวิหารน่าจะเคยเป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นพระอารามหลวงมาก่อนต่อมาชำรุดทรุดโทรมลงจนถึง
สมัยรัชกาลที่6จึงได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพ.ศ.2459ซึ่ง
พระสุวรรณมณี
(หลวงพ่อชิด ชิตรัตน์)เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ
พระครูวาทีวร วัฒน์(กล้า วีรรตโน)
เปิด-ปิดทุกวัน 06:00-17:00น.
6.วัดแก่นเหล็ก
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่19ไร่3งาน04ตารางวาโฉนด
ที่ดินมีที่ธรณีสงฆ์จำนวนแปลงเนื้อที่56ไร่06ตารางวา
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
7.วัดพระนอน
วัดพระพุทธไสยาสน์
ตั้งอยู่ถนนคีรีรัฐยาตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาวัง(พระนครคีรี)
เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งมี
พระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูน
ยาว21วา1ศอก1คืบ7นิ้วเดิมสร้างไว้
กลางแจ้งต่อมาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างหลังคาคลุมไว้พร้อมทำผนังรอบองค์พระเป็นลักษณะวิหารพระพุทธไสยาสน์ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบัน
เปิด-ปิดทุกวัน 07:00-17:00น.
8.วัดข่อย
มีความงดงามของพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชรหรือเรียกว่าช่างสิบหมู่มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคารเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจนเรียกได้ว่าเป็นพุทธสถาศิลป์หนึ่งเดียวในโลกแนวคิดในการก่อสร้างเริ่มจากปีพ.ศ.2548โดยพระวัชร วิชญ์สิริปัญโญในสมัยนั้นยังเป็นฆราวาสได้มีโอกาสเห็นผ้ายันต์ฉิมพลีของวัดท่าไชยศิริอ.บ้านลาดจึงจินตนาการต่อว่าภาพบนผืนผ้ายันต์เสมือนวิมานบนสวรรค์หากมีโอกาสสร้างให้เป็นจริงต่อมาในปีพ.ศ.2554จึงได้เริ่มแนวคิดที่ว่านี้สร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ขึ้นเพื่อประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุพร้อมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-18:00น.
9.วัดบุญทวี
ตั้งบนอยู่ที่บริเวณเชิงเขาหลวงด้านทิศใต้เดิมชื่อวัดถํ้าแกลบตามชื่อ
ถ้ำซึ่งติดอยู่กับวัดอาณาเขตของวัดรวมทั้งเขาหลวงด้วยเป็นเนื้อที่ประมาณ100ไร่อยู่ในเขตหมู่8ตำบลธงขัยอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเปลื่ยนชื่อเป็นวัดบุญทวีเมื่อพ.ศ.2478เป็นวัดซึ่งเกิดขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ประมาณรัชกาลที่6มีสำนักแม่ชีอยู่คู่กับวัดมาตั้งสมัยเริ่มต้นของวัดจนถึงปัจจุบันสถานภาพของวัดเป็น
วัดราญฎร์อยู่กับธรรมชาติแวดล้อมเป็นป่าเขาและถํ้าต่างๆมากมายจึงเป็นวัดที่เน้นด้วยวิปัสสนาธระมาแต่สมัยเริ่มแรกของวัดแล้วจึงมีด้านคันถธุระวัดบุญทวีหรือชื่อในอดีตคือถํ้าแกลบในถํ้ามีการก่อสร้างเป็นพระพุทธรูปจำนวน
หลายองค์ภายในถ้ำจะมีเถาวัลย์และหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติวัดถํ้าแกลบนี้มีตำนานเล่าว่าปากถ้ำแกลบที่วัดนี้คือทางเข้าสู่เมืองลับแลอันเป็นเมืองที่มีแต่หญิงสาวทั้งนั้นแต่ก็เป็นเพียงตำนานของชาวเมืองเพชรนับร้อยๆปีมาแล้ว
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
#วัดสวยเมืองเพชรบุรี
1.วัดเขาบันไดอิฐ
วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงสมเด็จพระเจ้าเสือเคยเสด็จมาฝากตัวเป็นศิษย์ของวัดนี้ในอดีต
วัดเขาบันไดอิฐมีชื่อเสียงมากทางวิทยาคมในช่วงที่หลวงพ่อแดงพระเกจิชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าอาวาสทำให้มีผู้ให้ความเคารพและเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านความงามของศิลปะปูนปั้นชั้นครูที่ฝากผลงานไว้เหนือนหน้าปั้นพระอุโบสถนอกจากนั้นบริเวณวัดยังมีถํ้าให้ชมอีกหลายแห่ง
ถํ้าแรกถํ้าประทุนมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนังถํ้าทั้งสองด้านลึกเข้าไปจะเป็นถํ้าพระเจ้าเสือที่มีชื่อเช่นนี้เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่าพระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาอาจารย์แสงและได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรประดิษฐานไว้ในถํ้าแห่งนี้ถัดจากถํ้านี้เข้าไปทางด้านใต้จะมีถํ้าพระพุทธไสยาสน์จะมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
และตรงซอกผนังถ้ำประทุนมีเรือ
ทำด้วยไม้เก่าแก่มากเป็นเรือทุนเรือที่พระเจ้าเสือถวายอาจารย์แสง
นอกจากถํ้าทั้งสามนี้แล้วยังมีถํ้าอื่นๆเช่น ถํ้าพระอาทิตย์
ถํ้าพระจันทร์ ถํ้าสว่างอารมณ์
ถํ้าช้างเผือกและถํ้าดุ๊คซึ่งมีชื่อตามดุ๊คโยฮันฮับเบิร์ต(Braunschweig)
ประเทศเยอรมันผู้เคยมาเยือนเพชรบุรีและมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
2.วัดเกาะแก้วสุทธาราม
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเกาะ
นั้นเป็นวัดยังคงมีศิลปกรรมสมัยอยุธยาหลงเหลือให้เห็นอยู่ปัจจุบันแม้กาลเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็ตามสันนิษฐานว่าสร้างมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
เนื่องจากภาพจิตรกรรมในอุโบสถ
ระบุปีที่เขียนไว้คือพ.ศ.2277
ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศพ.ศ.2275-2301
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
3.วัดใหญ่สุวรรณาราม
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดใหญ่เป็น
พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
เดิมชื่อวัดน้อยปักษ์ใต้เป็นวัดเก่าแก่
และสำคัญมากของจังหวัดเพชรบุรี
สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งรวมฝีมืองานช่างที่
ปราณีตอ่อนช้อยและงดงามของชาวเพชรบุรีไว้มากมายโดยเฉพาะ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเทพชุมนุมศิลปะอยุธยาฝีมือช่างเมืองเพชรด้วยความงดงามและ
ความเก่าแก่ของทำให้
วัดใหญ่สุวรรณารามเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ในหลายเรื่อง
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-18:00น.
4.วัดอุทัยโพธาราม
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่ในตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี วัดอุทัยโพธารามหรือวัดโพธารามตั้งวัดเมื่อพ.ศ.2390มีบางช่วงที่เกือบเป็นวัดร้างมีพระจำพรรษาน้อยต่อมาในปีพ.ศ.2447
เปิด-ปิดทุกวัน 8:00-17.00
5.วัดมหาธาตุวรวิหาร
จังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอารามหลวง
ชั้นตรีชนิดวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดมีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างสมัยทวารวดี สุโขทัยมีอายุราว800-1000ปีโดยประมาณเนื่องจากขุดพบซากอิฐสมัยทวารวดีอยู่เป็นจำนวนมากมีผู้กล่าวว่าวัดมหาธาตุวรวิหารน่าจะเคยเป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นพระอารามหลวงมาก่อนต่อมาชำรุดทรุดโทรมลงจนถึง
สมัยรัชกาลที่6จึงได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพ.ศ.2459ซึ่ง
พระสุวรรณมณี
(หลวงพ่อชิด ชิตรัตน์)เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ
พระครูวาทีวร วัฒน์(กล้า วีรรตโน)
เปิด-ปิดทุกวัน 06:00-17:00น.
6.วัดแก่นเหล็ก
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่19ไร่3งาน04ตารางวาโฉนด
ที่ดินมีที่ธรณีสงฆ์จำนวนแปลงเนื้อที่56ไร่06ตารางวา
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.
7.วัดพระนอน
วัดพระพุทธไสยาสน์
ตั้งอยู่ถนนคีรีรัฐยาตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาวัง(พระนครคีรี)
เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งมี
พระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูน
ยาว21วา1ศอก1คืบ7นิ้วเดิมสร้างไว้
กลางแจ้งต่อมาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างหลังคาคลุมไว้พร้อมทำผนังรอบองค์พระเป็นลักษณะวิหารพระพุทธไสยาสน์ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบัน
เปิด-ปิดทุกวัน 07:00-17:00น.
8.วัดข่อย
มีความงดงามของพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชรหรือเรียกว่าช่างสิบหมู่มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคารเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจนเรียกได้ว่าเป็นพุทธสถาศิลป์หนึ่งเดียวในโลกแนวคิดในการก่อสร้างเริ่มจากปีพ.ศ.2548โดยพระวัชร วิชญ์สิริปัญโญในสมัยนั้นยังเป็นฆราวาสได้มีโอกาสเห็นผ้ายันต์ฉิมพลีของวัดท่าไชยศิริอ.บ้านลาดจึงจินตนาการต่อว่าภาพบนผืนผ้ายันต์เสมือนวิมานบนสวรรค์หากมีโอกาสสร้างให้เป็นจริงต่อมาในปีพ.ศ.2554จึงได้เริ่มแนวคิดที่ว่านี้สร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ขึ้นเพื่อประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุพร้อมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-18:00น.
9.วัดบุญทวี
ตั้งบนอยู่ที่บริเวณเชิงเขาหลวงด้านทิศใต้เดิมชื่อวัดถํ้าแกลบตามชื่อ
ถ้ำซึ่งติดอยู่กับวัดอาณาเขตของวัดรวมทั้งเขาหลวงด้วยเป็นเนื้อที่ประมาณ100ไร่อยู่ในเขตหมู่8ตำบลธงขัยอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเปลื่ยนชื่อเป็นวัดบุญทวีเมื่อพ.ศ.2478เป็นวัดซึ่งเกิดขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ประมาณรัชกาลที่6มีสำนักแม่ชีอยู่คู่กับวัดมาตั้งสมัยเริ่มต้นของวัดจนถึงปัจจุบันสถานภาพของวัดเป็น
วัดราญฎร์อยู่กับธรรมชาติแวดล้อมเป็นป่าเขาและถํ้าต่างๆมากมายจึงเป็นวัดที่เน้นด้วยวิปัสสนาธระมาแต่สมัยเริ่มแรกของวัดแล้วจึงมีด้านคันถธุระวัดบุญทวีหรือชื่อในอดีตคือถํ้าแกลบในถํ้ามีการก่อสร้างเป็นพระพุทธรูปจำนวน
หลายองค์ภายในถ้ำจะมีเถาวัลย์และหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติวัดถํ้าแกลบนี้มีตำนานเล่าว่าปากถ้ำแกลบที่วัดนี้คือทางเข้าสู่เมืองลับแลอันเป็นเมืองที่มีแต่หญิงสาวทั้งนั้นแต่ก็เป็นเพียงตำนานของชาวเมืองเพชรนับร้อยๆปีมาแล้ว
เปิด-ปิดทุกวัน 08:00-17:00น.

แหล่งรวม: Binhduong247

#9วดสวยเมองเพชรบร

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button