Bentley

รวมราคารถ Eco Car อีโคคาร์ (Almera อัลเมร่า, Brio บริโอ้, March มาร์ช, Swift สวิฟท์, Mirage มิราจ)

รวมราคารถอีโคคาร์ (Almera Almera, Brio Brio, มีนาคม มีนาคม, Swift Swift, Mirage Mirage)

ราคา นิสสัน อัลเมร่า

Nissan Almera มี 6 รุ่นให้เลือก แบ่งเป็นรุ่นและราคาดังนี้

ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 S MT ราคา 429,000 บาท ลดคันแรก 60,000 บาท

ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 E MT ราคา 455,000 บาท ลดคันแรก 64,000 บาท

ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 E CVT ราคา 489,000 บาท ลดคันแรก 69,000 บาท

ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 ES CVT ราคา 523,000 บาท ลดคันแรก 73,000 บาท

ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 V CVT ราคา 563,000 บาท ลดคันแรก 79,000 บาท

ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 VL CVT ราคา 599,000 บาท ลดคันแรก 84,000 บาท

ราคา ฮอนด้า บริโอ้ มีให้เลือก 3 รุ่น แบ่งเป็นรุ่นและราคาดังนี้

ราคา Honda Brio Honda Brio รุ่น S MT ราคา 399,900 บาท
ราคา Honda Brio Honda Brio รุ่น V MT ราคา 469,500 บาท
ราคา Honda Brio Honda Brio รุ่น V AT รุ่น CVT ราคา 508,500 บาท

ราคา นิสสัน มาร์ช มีให้เลือกถึง 8 รุ่น แบ่งเป็นรุ่นและราคาดังนี้

ราคา นิสสัน มาร์ช นิสสัน มาร์ช 1.2 S MT 380,000 บาท
ราคา นิสสัน มาร์ช นิสสัน มาร์ช 1.2 E MT 430,000 บาท
ราคา นิสสัน มาร์ช นิสสัน มาร์ช 1.2 E CVT 464,000 บาท
ราคา นิสสัน มาร์ช นิสสัน มาร์ช 1.2 EL CVT 494,000 บาท
ราคา นิสสัน มาร์ช นิสสัน มาร์ช 1.2 V CVT 512,000 บาท
ราคา นิสสัน มาร์ช นิสสัน มาร์ช 1.2 VL CVT 542,000 บาท
ราคา นิสสัน มาร์ช นิสสัน มาร์ช รุ่นสปอร์ต 1.2 EL CVT 515,800 บาท
ราคา นิสสัน มาร์ช นิสสัน มาร์ช รุ่นสปอร์ต 1.2 VL CVT 563,800 บาท

ราคา ซูซูกิ สวิฟท์ มีให้เลือก 3 รุ่น แบ่งเป็นรุ่นและราคาดังนี้

ซูซูกิ สวิฟ ราคา ซูซูกิ สวิฟ รุ่น A/T GA 469,000 บาท

ซูซูกิ สวิฟ ราคา ซูซูกิ สวิฟ รุ่น A/T GL 507,000 บาท

ซูซูกิ สวิฟ ราคา ซูซูกิ สวิฟ รุ่น A/T GLX 559,000 บาท

Related Articles

(สีขาว เพิ่ม 5,000)

ราคา มิตซูบิชิ มิราจ มีให้เลือกทั้งหมด 5 รุ่น แบ่งเป็นรุ่นและราคาดังนี้

ราคา มิตซูบิชิ มิราจ GL (M/T) 380,000 บาท
ราคา มิตซูบิชิ มิราจ GLX (M/T) 426,000 บาท
ราคา มิตซูบิชิ มิราจ GLX CVT(A/T) 460,000 บาท
ราคา มิตซูบิชิ มิราจ GLS CVT(A/T) 506,000 บาท
ราคา มิตซูบิชิ มิราจ GLS Ltd A/T cvt 546,000 บาท

หากข้อมูลนี้มีประโยชน์ โปรดกด LIKE ให้ฉัน จะได้มีกำลังใจทำรีวิวต่อไป


Thông tin thêm

รวมราคารถ Eco Car อีโคคาร์ (Almera อัลเมร่า, Brio บริโอ้, March มาร์ช, Swift สวิฟท์, Mirage มิราจ)

#รวมราคารถ #Eco #Car #อโคคาร #Almera #อลเมรา #Brio #บรโอ #March #มารช #Swift #สวฟท #Mirage #มราจ
[rule_3_plain] #รวมราคารถ #Eco #Car #อโคคาร #Almera #อลเมรา #Brio #บรโอ #March #มารช #Swift #สวฟท #Mirage #มราจ

รวมราคารถ  Eco Car อีโคคาร์  (Almera อัลเมร่า, Brio บริโอ้, March มาร์ช, Swift สวิฟท์, Mirage มิราจ)

Nissan Almera ราคา
นิสสัน อัลเมร่า   มีให้เลือก 6 รุ่น แบ่งรุ่นและราคา ดังนี้
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 S MT ราคา 429,000 บาท ส่วนลดสำหรับรถคันแรก 60,000 บาท
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 E MT ราคา 455,000 บาท ส่วนลดสำหรับรถคันแรก 64,000 บาท
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 E CVT ราคา 489,000 บาท ส่วนลดสำหรับรถคันแรก 69,000 บาท
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 ES CVT ราคา 523,000 บาท ส่วนลดสำหรับรถคันแรก 73,000 บาท
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 V CVT ราคา 563,000 บาท ส่วนลดสำหรับรถคันแรก 79,000 บาท
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 VL CVT ราคา 599,000 บาท ส่วนลดสำหรับรถคันแรก 84,000 บาท

Honda Brio ราคา  มีให้เลือก 3 รุ่น แบ่งรุ่นและราคา ดังนี้
ราคา ฮอนด้า บริโอ้ Honda Brio รุ่น S MT ราคา 399,900 บาท
ราคา ฮอนด้า บริโอ้ Honda Brio รุ่น V MT ราคา 469,500 บาท
ราคา ฮอนด้า บริโอ้ Honda Brio รุ่น V AT แบบ CVT ราคา 508,500 บาท

Nissan March ราคา  มีให้เลือก 8 รุ่น แบ่งรุ่นและราคา ดังนี้
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 S MT  380,000 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 E MT  430,000 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 E CVT 464,000 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 EL CVT 494,000 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 V CVT 512,000 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 VL CVT 542,000 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช Sports version 1.2 EL CVT  515,800 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช Sports version 1.2 VL CVT 563,800 บาท

Suzuki Swift ราคา  มีให้เลือก 3 รุ่น แบ่งรุ่นและราคา ดังนี้

ราคา ซูซูกิ สวิฟท์ Suzuki Swift  รุ่น A/T GA 469,000 บาท
ราคา ซูซูกิ สวิฟท์ Suzuki Swift รุ่น A/T GL 507,000 บาท
ราคา ซูซูกิ สวิฟท์ Suzuki Swift รุ่น A/T GLX  559,000 บาท
(สีขาว เพิ่ม 5,000 ครับ)

Mitsubishi Mirage ราคา  มีให้เลือก 5 รุ่น แบ่งรุ่นและราคา ดังนี้

ราคา มิราจ Mitsubishi Mirage GL (M/T) 380,000 บาท
ราคา มิราจ Mitsubishi Mirage GLX (M/T) 426,000 บาท
ราคา มิราจ Mitsubishi Mirage GLX CVT(A/T) 460,000 บาท
ราคา มิราจ Mitsubishi Mirage GLS CVT(A/T) 506,000 บาท
ราคา มิราจ Mitsubishi Mirage GLS Ltd A/T cvt 546,000 บาท

ถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ ช่วยกด LIKE ให้ผมหน่อยนะครับ จะได้มีกำลังใจทำรีวิวถัดๆไปครับ

#รวมราคารถ #Eco #Car #อโคคาร #Almera #อลเมรา #Brio #บรโอ #March #มารช #Swift #สวฟท #Mirage #มราจ
[rule_2_plain] #รวมราคารถ #Eco #Car #อโคคาร #Almera #อลเมรา #Brio #บรโอ #March #มารช #Swift #สวฟท #Mirage #มราจ
[rule_2_plain] #รวมราคารถ #Eco #Car #อโคคาร #Almera #อลเมรา #Brio #บรโอ #March #มารช #Swift #สวฟท #Mirage #มราจ
[rule_3_plain]

#รวมราคารถ #Eco #Car #อโคคาร #Almera #อลเมรา #Brio #บรโอ #March #มารช #Swift #สวฟท #Mirage #มราจ

รวมราคารถ  Eco Car อีโคคาร์  (Almera อัลเมร่า, Brio บริโอ้, March มาร์ช, Swift สวิฟท์, Mirage มิราจ)

Nissan Almera ราคา
นิสสัน อัลเมร่า   มีให้เลือก 6 รุ่น แบ่งรุ่นและราคา ดังนี้
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 S MT ราคา 429,000 บาท ส่วนลดสำหรับรถคันแรก 60,000 บาท
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 E MT ราคา 455,000 บาท ส่วนลดสำหรับรถคันแรก 64,000 บาท
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 E CVT ราคา 489,000 บาท ส่วนลดสำหรับรถคันแรก 69,000 บาท
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 ES CVT ราคา 523,000 บาท ส่วนลดสำหรับรถคันแรก 73,000 บาท
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 V CVT ราคา 563,000 บาท ส่วนลดสำหรับรถคันแรก 79,000 บาท
ราคา นิสสัน อัลเมร่า Nissan Almera รุ่น 1.2 VL CVT ราคา 599,000 บาท ส่วนลดสำหรับรถคันแรก 84,000 บาท

Honda Brio ราคา  มีให้เลือก 3 รุ่น แบ่งรุ่นและราคา ดังนี้
ราคา ฮอนด้า บริโอ้ Honda Brio รุ่น S MT ราคา 399,900 บาท
ราคา ฮอนด้า บริโอ้ Honda Brio รุ่น V MT ราคา 469,500 บาท
ราคา ฮอนด้า บริโอ้ Honda Brio รุ่น V AT แบบ CVT ราคา 508,500 บาท

Nissan March ราคา  มีให้เลือก 8 รุ่น แบ่งรุ่นและราคา ดังนี้
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 S MT  380,000 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 E MT  430,000 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 E CVT 464,000 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 EL CVT 494,000 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 V CVT 512,000 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช 1.2 VL CVT 542,000 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช Sports version 1.2 EL CVT  515,800 บาท
ราคา Nissan March นิสสัน มาร์ช Sports version 1.2 VL CVT 563,800 บาท

Suzuki Swift ราคา  มีให้เลือก 3 รุ่น แบ่งรุ่นและราคา ดังนี้

ราคา ซูซูกิ สวิฟท์ Suzuki Swift  รุ่น A/T GA 469,000 บาท
ราคา ซูซูกิ สวิฟท์ Suzuki Swift รุ่น A/T GL 507,000 บาท
ราคา ซูซูกิ สวิฟท์ Suzuki Swift รุ่น A/T GLX  559,000 บาท
(สีขาว เพิ่ม 5,000 ครับ)

Mitsubishi Mirage ราคา  มีให้เลือก 5 รุ่น แบ่งรุ่นและราคา ดังนี้

ราคา มิราจ Mitsubishi Mirage GL (M/T) 380,000 บาท
ราคา มิราจ Mitsubishi Mirage GLX (M/T) 426,000 บาท
ราคา มิราจ Mitsubishi Mirage GLX CVT(A/T) 460,000 บาท
ราคา มิราจ Mitsubishi Mirage GLS CVT(A/T) 506,000 บาท
ราคา มิราจ Mitsubishi Mirage GLS Ltd A/T cvt 546,000 บาท

ถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ ช่วยกด LIKE ให้ผมหน่อยนะครับ จะได้มีกำลังใจทำรีวิวถัดๆไปครับ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button