THAI LAND

ดันลอป เปิดตัวยางรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดกับ เอสพี สปอร์ต แม็กซ์ 050พลัส ยางหรูสมรรถนะสูงทุกสภาพพื้นถนน

บริษัท ดันลอป ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวยางรุ่นใหม่ล่าสุด SP Sport Max 050 Plus ยางไฮเปอร์สมรรถนะ ที่มาพร้อมดอกยางพิเศษที่ขับได้ดีทั้งบนถนนแห้งและเปียก

เปิดตัวยาง Dunlop รุ่นพิเศษ กับ SP Sport Max 050 Plus ยางสมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มรถหรู ด้วยการออกแบบดอกยางแบบใหม่ เพิ่มเสถียรภาพการเกาะถนนทั้งบนถนนแห้งและเปียก เข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในความเร็วสูง

IMG_7074

เหมาะสำหรับรถยนต์ขนาดกลางรวมถึงรถยนต์นั่งหรูขนาดใหญ่และรถยนต์อเนกประสงค์หรูหราและรถยนต์นำเข้ายี่ห้อต่างๆ ยางจะมีคุณสมบัติโดดเด่นการขับขี่ที่เสถียรด้วยความเร็วสูงและการเข้าโค้งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยดอกยางไหล่ที่กว้างและแข็งแรงขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง ดอกยางด้านในได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ดอกยางด้านนอกช่วยเพิ่มการยึดเกาะและการควบคุมทิศทางด้วย

ประสิทธิภาพสูงและสมรรถนะสูงบนภูมิประเทศที่แห้งพร้อมดอกยางที่มีความแข็งสูงที่ด้านข้างของยาง ช่วยในการสัมผัสกับพื้นผิวถนนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ให้แรงเบรกสูง ยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

SP SPORT MAXX 050+

ในแง่ของประสิทธิภาพและสมรรถนะบนพื้นผิวเปียก โดดเด่นด้วยการออกแบบดอกยางที่มีการคายน้ำที่ดีเยี่ยม การไหลของน้ำธรรมชาติ การกระจายร่องดอกยางเพื่อความสมดุลของแรงกดสัมผัส

ยางคอมพาวด์ใหม่ ออกแบบโดยใช้ FourD Nano-Design เพิ่มการยึดเกาะถนนโดยใช้สารประกอบยาง Hysilica Compound ทำให้การขับขี่บนถนนเปียกได้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สามารถติดตามอัพเดทเพิ่มเติมได้ที่นี่


ข้อมูลมากกว่านี้

ดันลอป เปิดตัวยางรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดกับ เอสพี สปอร์ต แม็กซ์ 050พลัส ยางหรูสมรรถนะสูงทุกสภาพพื้นถนน
#ดนลอป #เปดตวยางรถยนตรนใหมลาสดกบ #เอสพ #สปอรต #แมกซ #050พลส #ยางหรสมรรถนะสงทกสภาพพนถนน
[rule_3_plain] #ดนลอป #เปดตวยางรถยนตรนใหมลาสดกบ #เอสพ #สปอรต #แมกซ #050พลส #ยางหรสมรรถนะสงทกสภาพพนถนน

ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดตัวยางรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดกับรุ่น เอสพี สปอร์ต แม็กซ์ 050พลัส ยางไฮเพอฟอร์แมนซ์ ที่มาพร้อมดอกยางพิเศษที่สามารถขับขี่ได้ดีทั้งถนนพื้นผิวแห้งและพื้นผิวเปียก

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับยางดันลอปรุ่นพิเศษกับรุ่น เอสพี สปอร์ต แม็กซ์ 050พลัส ยางสมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มรถยนต์หรู โดยมีการออกแบบดอกยางใหม่ เพิ่มความมั่นคงในการยึดเกาะถนนททั้งแห้งและเปียก เข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้วิ่งด้วยความเร็วสูง

เหมาะสำหรับรถยนต์นั่งขนาดกลาง รวมไปถึงรถยนต์นั่งระดับหรูหราขนาดใหญ่ และรถยนต์อเนกประสงค์หรู และรถยนต์นำเข้าหลากหลายแบรนด์ โดยตัวยางจะมีคุุณสมบัติเด่นคือ

ขับขี่ได้อย่างมั่นคงขณะใช้ความเร็วสูงและเข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยดอกยางที่ไหล่กว้างและแข็งแรงขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในนการเข้าโค้ง ดอกยางด้านในออกแบบเพื่อเพิ่มการรีดน้ำอย่างประสิทธิภาพ ส่วนดอกยางด้านนอกเพิ่มการยึดเกาะและการควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดี

ประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงบนพื้นที่แห้ง ด้วยดอกยางแบบ ไฮ สติฟเนส บริเวณด้านข้าง ตามแนวยางช่วยให้หน้าสัมผัสเข้ากับพืเนผิวถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ให้แรงเบรกสูง การยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้งได้เต็มประสิทธิภาพ

ทางด้านประสิทธิภาพและสมรรถนะบนพื้นผิวเปียก ก็เด่นด้วยดอกยางที่มีการออกแบบให้มีการรีดน้ำที่ยอดเยี่ยม การไหลของน้ำตามธรรมชาติการกระจายร่องดอกยางเพื่อความสมดุลจากแรงกดที่หน้าสัมผัส

ยางส่วนผสมใหม่ ออกแบบโดยใช้ โฟร์ดี นาโน-ดีไซน์ เพิ่มแรงยึดเกาะถนนโดยส่วนผสมเนื้อยางแบบ ไฮซิลิก้าคอมพาวด์ ทำให้การขับขี่บนถนนเปียกทำได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติมได้ที่นี่

#ดนลอป #เปดตวยางรถยนตรนใหมลาสดกบ #เอสพ #สปอรต #แมกซ #050พลส #ยางหรสมรรถนะสงทกสภาพพนถนน
[rule_2_plain] #ดนลอป #เปดตวยางรถยนตรนใหมลาสดกบ #เอสพ #สปอรต #แมกซ #050พลส #ยางหรสมรรถนะสงทกสภาพพนถนน
[rule_2_plain] #ดนลอป #เปดตวยางรถยนตรนใหมลาสดกบ #เอสพ #สปอรต #แมกซ #050พลส #ยางหรสมรรถนะสงทกสภาพพนถนน
[rule_3_plain]

#ดนลอป #เปดตวยางรถยนตรนใหมลาสดกบ #เอสพ #สปอรต #แมกซ #050พลส #ยางหรสมรรถนะสงทกสภาพพนถนน

ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดตัวยางรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดกับรุ่น เอสพี สปอร์ต แม็กซ์ 050พลัส ยางไฮเพอฟอร์แมนซ์ ที่มาพร้อมดอกยางพิเศษที่สามารถขับขี่ได้ดีทั้งถนนพื้นผิวแห้งและพื้นผิวเปียก

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับยางดันลอปรุ่นพิเศษกับรุ่น เอสพี สปอร์ต แม็กซ์ 050พลัส ยางสมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มรถยนต์หรู โดยมีการออกแบบดอกยางใหม่ เพิ่มความมั่นคงในการยึดเกาะถนนททั้งแห้งและเปียก เข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้วิ่งด้วยความเร็วสูง

เหมาะสำหรับรถยนต์นั่งขนาดกลาง รวมไปถึงรถยนต์นั่งระดับหรูหราขนาดใหญ่ และรถยนต์อเนกประสงค์หรู และรถยนต์นำเข้าหลากหลายแบรนด์ โดยตัวยางจะมีคุุณสมบัติเด่นคือ

ขับขี่ได้อย่างมั่นคงขณะใช้ความเร็วสูงและเข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยดอกยางที่ไหล่กว้างและแข็งแรงขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในนการเข้าโค้ง ดอกยางด้านในออกแบบเพื่อเพิ่มการรีดน้ำอย่างประสิทธิภาพ ส่วนดอกยางด้านนอกเพิ่มการยึดเกาะและการควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดี

ประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงบนพื้นที่แห้ง ด้วยดอกยางแบบ ไฮ สติฟเนส บริเวณด้านข้าง ตามแนวยางช่วยให้หน้าสัมผัสเข้ากับพืเนผิวถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด ให้แรงเบรกสูง การยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้งได้เต็มประสิทธิภาพ

ทางด้านประสิทธิภาพและสมรรถนะบนพื้นผิวเปียก ก็เด่นด้วยดอกยางที่มีการออกแบบให้มีการรีดน้ำที่ยอดเยี่ยม การไหลของน้ำตามธรรมชาติการกระจายร่องดอกยางเพื่อความสมดุลจากแรงกดที่หน้าสัมผัส

ยางส่วนผสมใหม่ ออกแบบโดยใช้ โฟร์ดี นาโน-ดีไซน์ เพิ่มแรงยึดเกาะถนนโดยส่วนผสมเนื้อยางแบบ ไฮซิลิก้าคอมพาวด์ ทำให้การขับขี่บนถนนเปียกทำได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถติดตามข่าวสารอัพเดตเพิ่มเติมได้ที่นี่

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button