THAI LAND

ซัมมิท แคปปิตอล เปิดตัวโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก ซัมมิท แคปปิตอล”

Summit Capital เปิดตัวโครงการ “กลับบ้านอย่างปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก Summit Capital” ขอเชิญชวนพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ขับขี่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

วิจิตร พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้ Summit Capital ได้จัดแคมเปญ “กลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจาก Summit Capital” เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ลูกค้าของเรา และประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาคมีส่วนร่วมในการขับขี่อย่างปลอดภัย และเคารพกฎจราจรเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

การรณรงค์ “บ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก Summit Capital” จะเป็นการรณรงค์สนับสนุนและดำเนินการรณรงค์ต่อจากนี้ไป โดยเริ่มจากภายในองค์กรเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน เพราะที่ผ่านมาพบว่ามีพนักงานบางส่วนเกี่ยวข้อง อุบัติเหตุทางถนนระหว่างทำงาน คือ ระหว่างการเดินทางไปหาลูกค้าหรือเดินทางไปสาขาบริการ นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ดังนั้น Summit Capital จึงขอส่งต่อความห่วงใยให้ทุกท่านระมัดระวังในการขับขี่ สวมหมวกกันน็อคเมื่อขับมอเตอร์ไซค์หรือรัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับรถ ต้องทำก่อนเริ่มเสมอ และมีความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม ได้แก่ มีสติสัมปชัญญะในการขับขี่ ไม่เมาไม่ขับ ง่วงนอน ไม่เชื่อฟัง และอย่าลืมตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้มากที่สุด

คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ด้วยการให้ความร่วมมือกับกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีสติ และประมาทเลินเล่อในการขับขี่ ไม่เพียงแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์และสามารถปฏิบัติได้ทุกวัน ยังสามารถแบ่งปันและส่งต่อความห่วงใยให้คนที่คุณรักไปพร้อมกับ #SummitCapital #CareU #สนับสนุนการขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ที่นี่

ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถมือสองที่นี่


ข้อมูลมากกว่านี้

ซัมมิท แคปปิตอล เปิดตัวโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก ซัมมิท แคปปิตอล”
#ซมมท #แคปปตอล #เปดตวโครงการ #กลบบานปลอดภย #ดวยความหวงใยจาก #ซมมท #แคปปตอล
[rule_3_plain] #ซมมท #แคปปตอล #เปดตวโครงการ #กลบบานปลอดภย #ดวยความหวงใยจาก #ซมมท #แคปปตอล

ซัมมิท แคปปิตอล เปิดตัวโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก ซัมมิท แคปปิตอล”  ชวนพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมขับขี่อย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง  เปิดเผยว่า ปีนี้ทางซัมมิท แคปปิตอล จึงได้จัดแคมเปญ “กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากซัมมิท แคปปิตอล” ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าของเรา และประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาคร่วมกันขับขี่อย่างปลอดภัย และเคารพกฎจราจร ให้ทุกๆ ท่านได้กลับไปหาคนที่บ้านอย่างปลอดภัย

แคมเปญ “กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก ซัมมิท แคปปิตอล” จะเป็นแคมเปญที่สนับสนุนและรณรงค์อย่างต่อเนื่องจากนี้ไป โดยจะเริ่มต้นจากภายในองค์กรเพื่อลดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีพนักงานบางส่วนประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนในระหว่างการปฏิบัติงาน คือในช่วงที่เดินทางไปหาลูกค้า หรือเดินทางไปยังสาขาบริการ อีกทั้งพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯยังเป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

ดังนั้นซัมมิท แคปปิตอล จึงอยากส่งต่อความห่วงใยให้ทุกท่านมีความระมัดระวังในการขับขี่ทุกขณะ สวมใส่หมวกกันน๊อคเมื่อขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ หรือ คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่รถยนต์ ให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนออกสตาร์ท และมีความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม คือ มีสติและใจเย็นเมื่อต้องขับรถ เมาไม่ขับ ง่วงไม่ฝืน และอย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสภาพยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้มากที่สุด

ทั้งนี้ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ด้วยการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีสติ และไม่ประมาทในระหว่างการขับขี่ ไม่เฉพาะตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์และสามารถปฎิบัติได้ทุกวัน อีกทั้งยังสามารถร่วมกันแชร์ และส่งต่อความห่วงใยไปยังคนที่คุณรักพร้อมด้วย #SummitCapital #CareU #สนับสนุนการขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

#ซมมท #แคปปตอล #เปดตวโครงการ #กลบบานปลอดภย #ดวยความหวงใยจาก #ซมมท #แคปปตอล
[rule_2_plain] #ซมมท #แคปปตอล #เปดตวโครงการ #กลบบานปลอดภย #ดวยความหวงใยจาก #ซมมท #แคปปตอล
[rule_2_plain] #ซมมท #แคปปตอล #เปดตวโครงการ #กลบบานปลอดภย #ดวยความหวงใยจาก #ซมมท #แคปปตอล
[rule_3_plain]

#ซมมท #แคปปตอล #เปดตวโครงการ #กลบบานปลอดภย #ดวยความหวงใยจาก #ซมมท #แคปปตอล

ซัมมิท แคปปิตอล เปิดตัวโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก ซัมมิท แคปปิตอล”  ชวนพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมขับขี่อย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง  เปิดเผยว่า ปีนี้ทางซัมมิท แคปปิตอล จึงได้จัดแคมเปญ “กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากซัมมิท แคปปิตอล” ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าของเรา และประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาคร่วมกันขับขี่อย่างปลอดภัย และเคารพกฎจราจร ให้ทุกๆ ท่านได้กลับไปหาคนที่บ้านอย่างปลอดภัย

แคมเปญ “กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก ซัมมิท แคปปิตอล” จะเป็นแคมเปญที่สนับสนุนและรณรงค์อย่างต่อเนื่องจากนี้ไป โดยจะเริ่มต้นจากภายในองค์กรเพื่อลดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีพนักงานบางส่วนประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนในระหว่างการปฏิบัติงาน คือในช่วงที่เดินทางไปหาลูกค้า หรือเดินทางไปยังสาขาบริการ อีกทั้งพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯยังเป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

ดังนั้นซัมมิท แคปปิตอล จึงอยากส่งต่อความห่วงใยให้ทุกท่านมีความระมัดระวังในการขับขี่ทุกขณะ สวมใส่หมวกกันน๊อคเมื่อขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ หรือ คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่รถยนต์ ให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนออกสตาร์ท และมีความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม คือ มีสติและใจเย็นเมื่อต้องขับรถ เมาไม่ขับ ง่วงไม่ฝืน และอย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสภาพยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้มากที่สุด

ทั้งนี้ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ด้วยการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีสติ และไม่ประมาทในระหว่างการขับขี่ ไม่เฉพาะตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์และสามารถปฎิบัติได้ทุกวัน อีกทั้งยังสามารถร่วมกันแชร์ และส่งต่อความห่วงใยไปยังคนที่คุณรักพร้อมด้วย #SummitCapital #CareU #สนับสนุนการขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button