Bentley

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

กองทุนฮอนด้า กางกางไทย โอนเตียงกดลบผู้ป่วยติดเชื้อ สู่ รพ.ทั่วประเทศ

กองทุนฮอนด้าของค้างไทย ภายใต้ มูลนิธิฮอนด้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ฮอนด้า กรุ๊ป ประเทศไทย ต้านภัยโควิด-19 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย สนับสนุนเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท เพื่อต่อสู้กับวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด 19

ร่วมกับ รพ.วชิระ ตั้งทีมพิเศษเปิดสายการผลิตในโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้า จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตเตียงเคลื่อนที่แรงดันลบ 100 เตียง ที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและผนึกกำลังกับอาสาสมัครเจ้าหน้าที่และภาคส่วนต่างๆ เช่น กรมราชทัณฑ์ เพื่อร่วมผลิตและส่งมอบเครื่องมือแพทย์ที่หายากอื่นๆ ให้กับโรงพยาบาล 48 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งมอบรถพยาบาล 10 คัน จากกองทุนฮอนด้าค้างค้างไทย เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

ฮอนด้า โควิด19

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการ กองทุนฮอนด้า หุ้นไทย กล่าวว่า “จากความตั้งใจของกองทุนฮอนด้าของค้างไทย ที่มีอยู่และพร้อมที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรและสังคมไทย ในช่วงวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด 19 เป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้การจัดการและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน กองทุนทำงานร่วมกับฮอนด้ากรุ๊ปในประเทศไทย ยินดีให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การขาดแคลนเวชภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลทั่วประเทศ”

“ตั้งแต่โรงพยาบาลวชิระได้พัฒนาเตียงถ่ายเทแรงดันลบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ ปัจจุบันความต้องการเพิ่มขึ้น กองทุนฯ ได้ประสานงานและจัดตั้งทีมพิเศษขึ้น เพื่อผลิตเตียง 100 เตียงที่โรงงานรถยนต์ฮอนด้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พนักงานจากสายการผลิตหยุดสายการผลิตชั่วคราวเพื่ออาสาดำเนินการผลิต ภายใต้การควบคุมคุณภาพการผลิตของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” นายพิทักษ์ พูดมากขึ้น

ฮอนด้า โควิด19

สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หายาก ซึ่งกองทุนฮอนด้า หุ้นไทย จะเตรียมส่งโรงพยาบาลทั่วประเทศ ประกอบด้วย

  • บริการ รถพยาบาลกองทุนฮอนด้า ค้างค้างไทย 10 คัน เพื่อใช้ในช่วงวิกฤต COVID-19 เพื่อช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย COVID-19
  • เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแรงดันลบ (เตียงเคลื่อนที่แรงดันลบ) 100 เตียง คุณสมบัติของเตียงนี้สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 และเพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง โดยควบคุมแรงดันอากาศให้เป็นลบ (Negative Pressure) ดูดอากาศรอบเตียงผู้ป่วยผ่านระดับ HEPA Filter (High-efficiency Particulate Air Filter) และปล่อยลมออกสู่ภายนอก โดยมีพนักงานในสายการผลิตรถยนต์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นทีมงานฝ่ายผลิต
  • หน้ากากกระเซ็น (เฟซชิลด์) 1,000 ชิ้น เกิดจากการควบรวมกิจการของพนักงานอาสาสมัครของ บริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
  • ชุดป้องกันหรือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE Suit) 10,000 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์สวมใส่รักษาผู้ป่วย COVID-19
  • หน้ากาก (มาส์กหน้า) 100,000 ชิ้น ซื้อมาจากกรมราชทัณฑ์

งบประมาณของ กองทุนฮอนด้าของค้างไทย ที่สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท มาจากรายได้จากการขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์

ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ฮอนด้าล้วนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกองทุน ที่พร้อมจะยืนเคียงข้างคนไทยและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤติไปได้โควิด-19 ไปได้ดีและจะสร้างประโยชน์และความสุขให้กับคนไทยต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการสร้างค่านิยมให้เป็นองค์กรที่สังคมไทยอยากให้คงอยู่ตลอดไป


Thông tin thêm

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

#กองทนฮอนดาเคยงขางไทย #ผลตเตยงเคลอนยายผปวยตดเชอแบบแรงดนลบ #ใหโรงพยาบาลทวประเทศ
[rule_3_plain] #กองทนฮอนดาเคยงขางไทย #ผลตเตยงเคลอนยายผปวยตดเชอแบบแรงดนลบ #ใหโรงพยาบาลทวประเทศ

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้ มูลนิธิฮอนด้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ต้านภัยโควิด-19 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท เพื่อสู้วิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ประสานความร่วมมือโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตั้งทีมเฉพาะกิจเปิดสายการผลิตในโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ (Negative Pressure Mobile Bed) จำนวน 100 เตียง ที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง พร้อมผนึกกำลังจิตอาสาพนักงาน และภาคส่วนต่างๆ อาทิ กรมราชทัณฑ์ เพื่อร่วมผลิตและส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนอื่นๆ ให้โรงพยาบาล 48 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งมอบบริการรถพยาบาลกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย จำนวน 10 คัน เพื่อใช้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “จากเจตนารมณ์ของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ที่ดำรงอยู่และพร้อมให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมไทยมาโดยตลอด โดยในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่ต้องอาศัยการจัดการและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทางกองทุนฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย มีความยินดีที่จะมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การขาดแคลนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ”
“จากการที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้พัฒนานวัตกรรมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ทางกองทุนฯ ได้ประสานความร่วมมือและจัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้น เพื่อผลิตเตียงฯ 100 เตียง ณ โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้า จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพนักงานจากสายการผลิตที่หยุดเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่วคราวเป็นจิตอาสาดำเนินการผลิต ภายใต้การควบคุมคุณภาพการผลิตของคณะแพทยศาสต์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” คุณพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน ซึ่งทางกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยเตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ประกอบด้วย

มอบบริการ รถพยาบาลกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย 10 คัน สำหรับใช้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 เพื่อช่วยสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ (Negative Pressure Mobile Bed) 100 เตียง ซึ่งคุณสมบัติของเตียงนี้จะสามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ด้วยการควบคุมแรงดันอากาศให้เป็นลบ (Negative Pressure) ทำการดูดอากาศบริเวณที่นอนของผู้ป่วยผ่านการกรองเชื้อโรคระดับ HEPA Filter (High-efficiency Particulate Air Filter) แล้วปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก โดยมีพนักงานสายการผลิตรถยนต์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นทีมผลิต
หน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) 1,000 ชิ้น ที่เกิดจากการรวมพลังของพนักงานจิตอาสาบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
ชุดป้องกันเชื้อ หรือ Personal Protective Equipment Suit (PPE Suit) 10,000 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ใส่เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
หน้ากากอนามัย (Face Mask) 100,000 ชิ้น ที่จัดซื้อจากกรมราชทัณฑ์

ทั้งนี้ งบประมาณของ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ที่สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท มาจากเงินสมทบจากการจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์
ซึ่งลูกค้าผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าล้วนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และยังเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทุนฯ ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปได้ด้วยดี และจะเดินหน้าสร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทย ดังเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป

#กองทนฮอนดาเคยงขางไทย #ผลตเตยงเคลอนยายผปวยตดเชอแบบแรงดนลบ #ใหโรงพยาบาลทวประเทศ
[rule_2_plain] #กองทนฮอนดาเคยงขางไทย #ผลตเตยงเคลอนยายผปวยตดเชอแบบแรงดนลบ #ใหโรงพยาบาลทวประเทศ
[rule_2_plain] #กองทนฮอนดาเคยงขางไทย #ผลตเตยงเคลอนยายผปวยตดเชอแบบแรงดนลบ #ใหโรงพยาบาลทวประเทศ
[rule_3_plain]

#กองทนฮอนดาเคยงขางไทย #ผลตเตยงเคลอนยายผปวยตดเชอแบบแรงดนลบ #ใหโรงพยาบาลทวประเทศ

Related Articles

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้ มูลนิธิฮอนด้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ต้านภัยโควิด-19 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท เพื่อสู้วิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ประสานความร่วมมือโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตั้งทีมเฉพาะกิจเปิดสายการผลิตในโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ (Negative Pressure Mobile Bed) จำนวน 100 เตียง ที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง พร้อมผนึกกำลังจิตอาสาพนักงาน และภาคส่วนต่างๆ อาทิ กรมราชทัณฑ์ เพื่อร่วมผลิตและส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนอื่นๆ ให้โรงพยาบาล 48 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งมอบบริการรถพยาบาลกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย จำนวน 10 คัน เพื่อใช้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “จากเจตนารมณ์ของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ที่ดำรงอยู่และพร้อมให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมไทยมาโดยตลอด โดยในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่ต้องอาศัยการจัดการและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทางกองทุนฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย มีความยินดีที่จะมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การขาดแคลนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ”
“จากการที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้พัฒนานวัตกรรมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ทางกองทุนฯ ได้ประสานความร่วมมือและจัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้น เพื่อผลิตเตียงฯ 100 เตียง ณ โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้า จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพนักงานจากสายการผลิตที่หยุดเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่วคราวเป็นจิตอาสาดำเนินการผลิต ภายใต้การควบคุมคุณภาพการผลิตของคณะแพทยศาสต์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” คุณพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน ซึ่งทางกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยเตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ประกอบด้วย

มอบบริการ รถพยาบาลกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย 10 คัน สำหรับใช้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 เพื่อช่วยสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ (Negative Pressure Mobile Bed) 100 เตียง ซึ่งคุณสมบัติของเตียงนี้จะสามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ด้วยการควบคุมแรงดันอากาศให้เป็นลบ (Negative Pressure) ทำการดูดอากาศบริเวณที่นอนของผู้ป่วยผ่านการกรองเชื้อโรคระดับ HEPA Filter (High-efficiency Particulate Air Filter) แล้วปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก โดยมีพนักงานสายการผลิตรถยนต์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นทีมผลิต
หน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) 1,000 ชิ้น ที่เกิดจากการรวมพลังของพนักงานจิตอาสาบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
ชุดป้องกันเชื้อ หรือ Personal Protective Equipment Suit (PPE Suit) 10,000 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ใส่เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
หน้ากากอนามัย (Face Mask) 100,000 ชิ้น ที่จัดซื้อจากกรมราชทัณฑ์

ทั้งนี้ งบประมาณของ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ที่สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท มาจากเงินสมทบจากการจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์
ซึ่งลูกค้าผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าล้วนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และยังเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทุนฯ ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปได้ด้วยดี และจะเดินหน้าสร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทย ดังเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button